Kunsthistorie:Portaler

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk


Stavanger Domkirke.jpg
Portaloversikt
Innhold på kunsthistorie

Kunsthistorie

Emner: Kunst · Kunsthistoriske perioder ·

Periodeportaler: Antikken · Bysantinsk · Middelalder · Renessanse · Barokk og Rokokko · Klassisisme · Romantikk og realisme · Modernisme og samtid

Emneportaler: Roma · Stavkirker · Street art

Arkitekturhistorie

Emner: Arkitektur · Arkitekt · Arkitektoniske perioder ·

Periodeportaler: Historisme · Funksjonalisme

Emneportaler: Middelalderkirker i stein · Stavkirker

Bygningsvern

Emner: Byplanlegging · Kultur · Kulturminne · Strøk i Bergen · Verneverdier

Underportaler: Byplan · Kulturminner

Emneportaler: Bergen · Kystkultur

Hva er en portal

En portal er på kunsthistore er inngang til et emne eller til en periode.

Portalene er tematiske og ikke nyhetsportaler. De kan fungere som en innholdsoversikt over en del av stoffet.

Kunsthistorie, Arkitekturhistorie og Bygningsvern er innganger til de tre hovedområdene som finnes på kunsthistorie.com.

I tillegg er der periodeportaler som dekker de kunsthistoriske og arkitektoniske periodene. Under Bygningsvern vil dette bli underportaler til tema som er tilstøtende.

En tredje gruppe vil være spesielle emner eller tema som har så mye stoff at det kan lages en egen portal f. eks. stavkirker. Noen emner vil kunne høre naturlig hjemme i flere av de tre hovedområdene og vil da bli listet flere steder.


Underprosjekter

Underprosjekter er tematisk arbeid med et emne som er definert med mål og delmål. Ofte vil det etter et slikt arbeid være nok stoff til å lage en portal og dette kan være prosjektets mål.

Se oversikt over alle prosjekter

Hvordan lage en portal

Der er laget en eksempelportal som kan tjene som mal under arbeidet med å lage portaler. En bytter da ut navnet i de enkelte portaldelene med portalens navn. Redigeringslenkene må også endres. Kopier inn den adressen som er i nettleseren som lenke før«rediger».

Se: Eksempel