Kunsthistorie:Om

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Krusifiks, Aardal.jpg

Dette er en fagwiki for kunsthistorie, arkitekturhistorie og bygningsvern
der ønsket er å samle fagstoff som kan være til glede for alle. Wikien er en del av nettstedet Kunsthistorie.com
Det blir forsøkt å kvalitetsikre all informasjon på dette nettstedet så godt som mulig. Et viktig virkemiddel er kilder og kildekritikk.
Dette nettstedet er ikke kommersielt eller ervervsmessig.Vi har ingen reklameinntekter. Ønsket er å formidle kunnskap både kritisk og vitenskapelig.
Nettstedet er ikke et allmennopplysende leksikon. Innhold på denne wikien kan ikke brukes kommersielt,
og her brukes en Creativ Commons by-nc-sa 3.0 lisens.

Noen kunstverk på Kunsthistorie.com har verkshøyde etter åndsverkloven. Foto av dem kan gjengies etter § 23. Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i tilslutning til teksten i kritisk eller vitenskapelig fremstilling som ikke er av allmennopplysende karakter, når det skjer i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

De blir brukt i artikler som omhandler kunstneren og vedkommendes kunstverk og kan ikke brukes på andre måter.
Forarbeidene til loven viser at en hadde særlig kunstkritikk og kunsthistorie i tankene da bestemmelsen i § 23 kom inn i lovverket.
Se Innstilling 1950 s 15 Ot. prp. nr.26(1959-60) s 38. Se også Ole-Andreas Rognstad, Opphavsrett , Universitetforlaget 2009 side 256.

Om nettstedet

Juni 2004 ble dette domenet opprettet. Her vil en finne fagstoff om kunsthistorie, arkitekturhistorie og bygningsvern.

Faglig ansvarlig er: