Kulturminneloven

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Lov om kulturminner («kulturminneloven») er en norsk lov fra 1978 som skal verne om norske kulturminner og kulturmiljøer, dvs. gjenstander eller områder som har kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi.

  • §9 Ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter den ansvarlige leder eller det ansvarlige forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredede kulturminner på en måte som nevnt i §3 første ledd, jfr. §8 første ledd (...)
  • §10 Utgifter til særskilt gransking av automatisk fredede kulturminner eller særskilte tiltak for å verne dem på grunn av tiltak som nevnt i §§8 og 9 bæres av tiltakshaveren (...)

Etter loven er alle fredede kulturminner av nasjonal verdi, og skal i utgangspunktet reguleres til spesialområde med formål bevaring. Inngrep i slike kulturminner tillates bare der hvor bevaring vil medføre så store negative konsekvenser at det ikke står i rimelig forhold til kulturminnenes bevaring. Det er Riksantikvaren som eventuelt gir tillatelse til inngrep.

Se også

Eksterne lenker