Kulturhistorie

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Kulturhistorie er tradisjonelt betegnelsen på en disiplin innen historiefaget, som beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie. Dette kan eksempelvis være både dagligdagse forhold, kunst, arkitektur, religiøse og andre åndelige forhold og immateriell kultur.

I dag brukes termen ved norske universiteter også som samlebetegnelse på de tidligere fagene folkloristikk (folkeminneforskning) og etnologi (folkelivsgransking). Noen universitet har valgt å kalle dette kulturvitenskap.

Forskning

Forskningsområder innen faget omfatter norsk kultur, både materiell kultur – som byggeskikk, landskap og agrare næringer og immateriell kultur – som eventyr og sagn, folkekultur og folkereligiøsitet samt europeisk kultur, kulturelle uttrykk og sentrale kulturelle institusjoner – som teatre og museer – i historisk og komparativt perspektiv.

Kulturarv

En viktig del av kulturhistorien er undersøkelser av vår kulturarv.

Begrepet kulturarv omfatter også både materiell og immateriell kultur. Det ligger i begrepet at det henspiller på fortiden: Det refererer til kulturformer og kulturuttrykk overlevert fra tidligere generasjoner. Slik begrepet brukes blir kulturarv noe verdifullt. Kulturarven skal i kraft av sine kvaliteter bevares og gis videre til neste generasjon. Den beriker oss som samfunn og enkeltindivider, og gir grunnlag for identitet og verdier.

Eksterne lenker