Kroki

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Kroki eller croquis er den enkleste og raskeste skisseformen i tegning.

Croquis (fra fransk, – skisse) er raske skisser av en modell, og i noen tilfeller en aktmodell. Croquistegninger er vanligvis gjort på noen få minutter, hvoretter modellen skifter positur og en ny croquis tegnes.

Krokitegning har de siste ca. hundre årene inngått som en viktig øvelse for vordende billedkunstnere. Det vanligste medium er kull på papir, men dette vil kunne variere. I og med at tiden per tegning er begrenset, blir kroki en form for tempotrening, der både øye-håndkoordinasjon, formsans og sans for hva som er vesentlig og ikke, blir skjerpet.

De raske skissene gjør at det er lettere for modellen fordi de slipper å holde posituren lenge. Dette er også en hjelp for kunstneren fordi det hjelper dem å fokusere på de viktige elementene. Under arbeid i dette tempoet kan ikke kunstneren tegne alle detaljer, dermed lærer man å ignorere uvesentlige detaljer og konsentrere seg om det som er viktig. Croquis er også en god metode der det som tegnes ikke kan eller vil stå stille, slik som dyr og barn. Tegnemetoden bygger en basis for andre kunstformer innen billedkunst, men kan også være en kunstform i seg selv.

I moteindustrien brukes begrepet om en rask skisse av en figur, typisk ni ganger hodehøyden som er akseptable proporsjoner i denne industrien, med omtrentlige skisser av klærne. Ofte vil et stort antall skisser bli lagd for å frembringe det endelige utkastet, som så tegnes fullstendig og ferdigstilles.


I dag brukes navnet like mye om produktet, og om aktiviteten, som da dreier seg om tegning etter levende modell som poserer et avtalt tidsrom før det blir ny positur.