Kristen ikonografi

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Kristen Ikonografi)
Hopp til: navigasjon, søk
Apsiden i Monrealekirken på Sicilia

Kristen ikonografi er den del av ikonografien som en finner i store deler av kirkekunsten. I tidlgere tider var det mangel på lesekunnskap i befolkningen og fremstillinger av evangeliet i kirkerommet ble derfor viktig. Den kristen ikonografien har bestemte motiv som går igjen fra epoke til epoke. De viktigste er: Kristus-motiv, Maria med barnet-motiv, Festsyklus-motiv og Helgen-motiv. Opprinnelsen til dette finner en i tidlig kristen kunst og motivene ble videreutviklet i bysantinsk kunst. Etter ikonoklasmen utviklet det seg en spesiell kristen ikonografi i kirkerommet som danner utgangspunkt for kirkekunsten. Synet på kirkerommet og plasseringen av bildene i det var av avgjørende betydning.

Kirkerommet som mikrokosmos

Den bysantinske kirkebygning kan sees på som et bilde av kosmos som symboliserer himmel, paradis (eller det hellige land) og jordens verden i et ordnet hierarki som strekker seg fra kuppelen, som representerer himmelen, til jorden. Bygningen er brukt som bilde av (og slik magisk identisk med) stedene Jesus Kristus vandret på Jorden. Hver del av kirken blir identifisert som steder i Det hellige land. Den vestlige basilika er en rytmisk bevegelse fra inngang til apside, fra skapelsen til fullendelsen, mens den bysantinske sirkelbygning med kuppel har ingen slik retning men er en sirkelbevegelse rundt sentrum.

Korset som Kristus ble korsfestet på er også en kosmisk orden i den romerske verden med cardo og decumanus. Bruk av kors i kirkens grunnplan symboliserer derfor Kristi seier over dette. Kuppelen som også er et kosmisk symbol er en anskueliggjøring av himmelen. Bruken i palasskirker kunne være fordi keiseren ble oppfattet som kosmokrator. I øst blir frelsen forstått som en total kosmisk begivenhet. Verden blir oppfattet som en harmonisk statisk helhet som hviler i seg selv fra evighet til evighet. Som en konsekvens av dette ble senteret, sirkelen og kuppelen den foretrukne romlige formen.

Ettersom kuppelen representere himmelen, ble det derfor de mest hellige bildene som ble plassert der. Bildene fra Jesu liv representerte også en tenkt pilegrimsvandring til Det Hellige Land. Viktig var også kalenderen for det kristne år. Festsyklusen fulgte dette. Sammenhengen mellom dem er ikke historisk korrekt men gir symbolsk mening. Sirkelen er lukket og gjentar seg selv hvert år.

Tre billedsoner

I kirkene dannet det seg etterhvert tre adskilte billedsoner som var adskilt med bånd som kunne være av planter eller geometriske figurer.

Kuppel og apside

Kuppelen i begravelseskapellet i Chora camii i Istanbul

Kuppelen og apsiden regnes som det mest hellige stedet i kirken Her finner vi Kristus, Maria med barnet, engler etc. og scener som kan ha forgått i himmelen. Særtilfeller av kuppeler finner vi i Chora camii i Istanbul der Maria er i sentrum omgitt av forskjellige typer engler.

Festsyklusen

Festsyklusen er billedmotiv som følger kirkeåret.

Koret med helgenene

Kristus -motiv

En vet ikke hvordan Kristus så ut da det ikke finnes noen beskrivelde av hans fysiske trekk hverken i Evangeliene eller i Johannes' åpenbaring. Det jødiske billedforbud (2. Mosebok 20.4) kan også ha hatt betydning for at de første kristne ikke avbildet Kristus eller beskrev hans utseende. De fremstillinger som er laget senere er for det meste fantasiportretter.

Bilder av Jesus er kjent fra 200-tallet bl.a. fra katakombene i Roma.

type Bilde Beskrivelse
Kristus Pantokrator Nifs..2jpg.jpg Kristus fremstillt som skaper, frelser og dommer, ofte i en todelt drakt, tunika og kappe. Over høyre skulder har han et bånd, en clavus en levning fra det romerske hoffet. Kristus har glorie. Høyre hånd er løftet i en velsignelsesgest der de tre reiste fingrene kan symbolisere treenigheten mellom de to kryssede fingene som symboliserer døden på korset og hans to naturer.
Majestas Domini Tronendekristussinai.jpg Majestas Domini er en fremstilling som viser Kristus som allhersker sittende på en jordklode eller en regnbue ofte i en mandorla omgitt av de fire evangelistsymbolene. Den tronende Kristus utstråler autoritet og representerer den triumferende himmelherskeren og fremtidige dommeren. Sitatet i den åpne boken er ofte: Kom til meg alle de som sliter og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile (Matt 11, 28-29]
Kristus i Mandorla Kristtranssinai.jpg Kristus fremstilt men et mandelformet omriss rundt kroppen som er utstyrt med et guddommelig lys.
Den unge Kristus Kristravenna.jpg Kristusbilde som viser en ung Kristustype uten skjegg.
Mandylion Ushakov Nerukotvorniy.jpg Kristus ansikt er fremstillt på en duk, på gresk mandylion. Motivet blir ofte kaldt: Det ikke av hender skapte ikon, gresk acheiropoietos.

Maria-motiv

Jomfru Maria er et mye brukt motiv i kirkekunsten. Det finnes en rekke typer Mariaavbildninger og fote en hel Mariasyklus som er bygget på scener fra hennes liv.

type Bilde Beskrivelse
Guds Mor Theotokos Mariablach.jpg Maria er fremstillt i forbønnstilling med en sirkelformet medaljong av Jesubarnet innfelt på brystet
Guds Mor Platytera Maria.HS.jpg Guds Mor Platyteraer en ikonografisk variant av Mariamotivet som viser Maria sittende på en tronstol med Jesusbarnet i fanget.
Guds Mor Hodegetria Mariahode.jpg Guds Mor Hodegetria (gresk, Hodegeteria veiviser) understreker det formelle forholdet mellom Jesubarnet og hans mor. Maria holder sønnen sin på den venstre armen og viser til ham med sin høyre hånd.
Guds Mor Galaktotrophousa Mariagala.jpg Den diegivende Guds Mor, Galaktotrophousa er hun som gir melk til næring. Forholdet mellom Maria og jesusbarnet kan sees på som forholdet mellom kirken og menigheten.
Guds mor Eleousa Mariapela.jpg Den ømme Guds mor, Eleousa fremhever det nære og dypt menneskelige forholdet mellom Maria og Jesusbarnet. Kjærtegn og blikk røper det sterke båndet mellom dem.
Den lidende Guds Mor Mariapas.jpg Ikonet oppsto på Kreta på slutten av 1400-tallet og finnes også i vest. Jesusbarnet sitter på Marias venstre arm og griper rundt Marias høyre hånd. kroppen hans er bøyet fremover, og føttene er krysset. Han holder på å miste den ene sandalen. han vender hodet oppover mot en engel som viser frem er kors. Dette er Engelen Gabriel Erkeengelen Mikael som er på andre siden av marias hode holder en isopstilk og en lanse. Jesusbarnet søker tilflukt hos sin mor da det føler angst for lidelse og smerte. Ikonet er også kjent under navnet Pasjonsmadonnaen.
Marias innsovning Mariasinnsovning.jpg Marias innsovning eller dormitation er en fremstilling som viser Marias død.
Marias opptakelse i himmelen Tizian 041.jpg Marias opptakelse i himmelen er en festdag i den katolske kirken, 15 august, og et motiv i kunsten.
Maria som himmeldronning S.Maria Trastevere - 41 (1).jpg Et motiv som viser Maria som dronning i Himmelen.

Festsyklus-motiv

Festsyklusmotivene er en spesiell motivgruppe som har sammenheng med de største liturgiske festene i kirkeåret. Vanligvis var der 12 av disse motivene fra Jesu liv ordnet i en spesiell rekkefølge.

type Bilde Festdag Beskrivelse
Marias Bebudelse Fra Angelico 043 .jpg Maria Budskapsdag Marias bebudelse er et ikonografisk motiv som fremstiler hendelsen som er omtalt i Lukas-evangeliet 1. kapitel, versene 26-56, da erkeengelen Gabriel kom til jomfru Maria og bebudet Jesu fødsel.
Jesu fødsel Trastevere.5.jpg Første juledag
Frembæringen i tempelet Trastevere.6.jpg Kyndelsmesse
Jesu dåp Det arianske baptisterium - 22.jpg Jesu dåp bygger på Matteus 3, 13-17. I middelalderen ble motivet ofte kombinert med en fremstilling av treenigheten: Gud, Den Hellige Ånd og Kristus. Døperen Johannes og en Engel står på hver sin side av Kristus. På 1400-tallet øker realismen.
Oppvekkelsen av Lasarus Giotto - Scrovegni - -25- - Raising of Lazarus.jpg
Forklaringen på berget Saint Catherine's Transfiguration.jpg
Inntoget i Jerusalem Giotto - Scrovegni - -26- - Entry into Jerusalem.jpg Palmesøndag
Korsfestelsen Giotto - Scrovegni - -35- - Crucifixion.jpg Langfredag
Nedstigningen til dødsriket Choracamii - 068.jpg I den bysantinske kunsten går Jesus Kristus ned i dødsriket etter sin død. Har befrir profetene fra det gamle testamenet som har levet før ham og som ble holdt fanget av djevelen. Han gjør en ende på djevelens rike her og sender folk til himmelen etter at de har oppstått.
Himmelfarten Giotto - Scrovegni - -38- - Ascension.jpg Kristi himmelfartsdag
Pinseunderet Giotto - Scrovegni - -39- - Pentecost.jpg Pinse
Marias innsovning Trastevere.7.jpg Marias innsovning eller dormitation er en fremstilling som viser Marias død.

Helgen-motiv

Helgen-motiv er mye brukt i kirkekunst. Dette er noen eksempler på helgener som er vanlig i kirkene.

type Bilde Festdag Beskrivelse
Peter Choracamii - 055.jpg 22. februar (Peters stol)
29. juni (Peter og Paulus
Peter (født omkring Kristi fødsel, død 64 eller 67) var en av Jesu tolv disipler i Det nye testamente, sammen med Jakob og Johannes den som stod Jesus nærmest. Han het opprinnelig Symeon (gresk: Simon) Bar-Jona (sønn av Jonas), men Jesus ga ham kallenavnet Peter (som betyr «Klippen», på arameisk Kefas).


Paulus Choracamii - 054.jpg 25. januar (Apostelen Paulus' omvendelse)
29. juni (Peter og Paulus
10 og 5 f.Kr., død i Roma ca. 67) var en av Kristi apostler, og forfatter av flere brev som er inkludert i Det nye testamente. Den viktigste kilde til kunnskap om ham er hans egne brev, dernest Apostlenes gjerninger.
Døperen Johannes Døpjohsuc (1).jpg 24. juni Johannes Døperen er en person fra Det nye testamente. Han døpte sin tremenning Jesus Kristus i Jordanelven.
Georg og Dragen St.georghistmusstoch.jpg 23. april Georg ridderen eller Sankt Georg (Georg den hellige, Ridder Georg) (født omkring 275/280, død 23. april 303, kristen martyr i Palestina under keiser Diocletians forfølgelse.
Helena Helena.jpg 18. august Santa Helena var mor til Konstantin den store og skal ha funnet en rekke relikvier blant annet Jesu kors
Konstantin den store Konstantin.jpg Konstantin I (født 27. februar 272, død 22. mai 337), også kjent som Konstantin den store, var romersk keiser fra 25. juli 306 frem til sin død. Han er mest kjent som den første kristne keiseren i Romerriket, og som grunnleggeren av byen Konstantinopel.
Teodora Teodora.jpg 14. november 548) var østromersk keiserinne, gift med Justinian I den store. Hun blir, sammen med sin ektemann, regnet som helgen i den ortodokse kirken, de har festdag 14. november.
Justinian Justinian.jpg Justinian I er den mest kjente keiser av Østromerriket. Han etterfulgte sin onkel Justinus I. Han var en mektig hersker, og underla seg mye av landområdene som hadde ligget under Romerriket. Det store riket han skapte, ble dog kortvarig.

Evangelister

Evangelistene har ofte blitt avbildet som livsvesenene: engelen – Lukas, ørnen – Johannes, løven – Markus og oksen – Matteus i kunsten. Bakgrunnen finnes i Johannes Åpenbaring, kapittel 4, 4–10

4,4) I en krets om tronen så jeg tjuefire andre troner, og på dem satt tjuefire eldste, kledd i hvite klær og med kranser av gull på hodet. 5) Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og tordenbrak, og foran den flammet sju fakler, det er Guds sju ånder. 6) Framfor tronen var det likesom et glasshav, lik krystall. Og rundt tronen, midt på hver side, var det fire vesener, dekket med øyne foran og bak. 7) Det første vesenet lignet en løve, det andre lignet en okse, det tredje hadde ansikt som et menneske, og det fjerde var lik en ørn i flukt. 8) Hvert av de fire vesener hadde seks vinger, og overalt hadde de øyne, både rundt om og under vingene. Natt og dag roper de uten stans: Hellig, hellig, hellig er Herren Gud. Den Allmektige, han som var og som er og som kommer. 9) Hver gang de fire vesener priser og hyller og takker ham som sitter på tronen, han som lever i all evighet, 10) faller de tjuefire eldste ned for ham som sitter på tronen, og de tilber ham som lever i all evighet.

type Bilde Festdag Beskrivelse
Lukas Oksenlukas.jpg 18 oktober Oksen er et symbol for Lukas, for Lukasevangeliet begynner med beretningen om et offer, og oksen er tradisjonellet et offerdyr
Matteus Engelmatteus.jpg 21. september Engelen eller Mennesket er symbol for Matteus, for Matteus innleder sitt evangelium med at føre Jesu stamtavle tilbake til Abraham, jødernes stamfar.
Markus Løvenmarkus.jpg 25. april Løven er symbol for Markus, for Markusevangeliet begyndnr med et rop i ørkenen, som brølet av en løve på stepperne.
Johannes Ørnenjohannes.jpg 27. desember Ørnen, som flyger høyt til sky, er symbol for Johannes. Johannesevangeliet er nemlig det mest poetiske av evangeliene og kanskje også det mest høytflygende.

Andre motiv

type Bilde Festdag Beskrivelse
Forsamlingen av erkeengler Archangels (1).jpg 8. november En ikonografisk type som trolig oppstod etter ikonoklasmen. Englene ærer et bilde av Kristus, og blir oppfattet som den Ortodokse triumf. Englene har bysantinske drakter som ligner dem fra det bysantinske hoffet, og blir oppfattet som en høytidlig forsamling. Englene er samlet rundt et rundt Kristus ikon som de holder mellom seg.
Abrahams gjestebud Adams gjestebud.jpg Tre vingekledde og rikt draperte engler som sitter rundt et bord. De vender seg mot tre kalker som står på bordet og peker mot dem med sin høyre hånd. I den venstre har de hver sin hyrdestav.
Jesajas tre Voronet - 002.jpg
Stigen til paradis Den himmelske stige (1).jpg
Dommedag Dommedagpadv.jpg

Se også

Litteratur

  • Christie, Sigrid; Den Lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, bind 1 Oslo 1973 ISBN 82-07-00001-5 , bind 2 Oslo 1973 ISBN 82-07-00002-3
  • Demus, Otto; Byzantine Mosaic Decoration, Aspects of monumental art in Byzantinum, London 1948, Reprint 1993 ISBN 0-89241-018-3
  • Hellemo, Geir; Guds Billedbok, Oslo 1999, ISBN 82-530-2034-1
  • Nes, Solrunn; Mysteriets formspråk, Bergen 2000, ISBN 82-419-0266-2

Eksterne lenker

Commons

Commons har multimedia
for Kristen ikonografi.

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi