Klerestorium

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Midtskipsveggen I Amiens som viser Arkade, triforium og klerestorium

Et klerestorium er vindussonen i øverste del av veggen med vinduer over midtskipet i en basilika.

Midtskipsveggen har som oftest tre etasjer med arkade i første, triforium i andre og klerestorium i tredje.

Særlig i sengotiske steinkirker ble klerestorieveggen utstyrt med store åpninger for å få mest mulig lys inn i midtskipet.

Betegnelsen har også vært brukt om overveggen rundt det hevede midtrommet i en stavkirke av type B, som kan være utstyrt med runde glugger eller senere innsatte vinduer. Dette gir en visuell klerestorieeffekt, men er ikke et ekte kleristorium. Det har vært hevdet at dette er et bygningsmessig trekk som knytter stavkirken til steinarkitekturen uten at det er mulig å si noe sikkert.


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|