Kjerringøy

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 67°31′14,70″N 14°45′42,94″Ø

Kart over Kjerringøy.
Kart: kart i skolen

Kjerringøy handelssted, tidligere krongods (frem til 1750), er et handels- og privilegiested og skipperleie i Bodø kommune. Det ligger ved sundet mellom Kjerringøy og Store Kjerringøya og fikk handelsprivilegier i 1752. Kjerringøy Handelssted ble etterhvert det rikeste handelsstedet i Nord-Norge og hadde sin glanstid i andre halvdel av 1800-tallet. Navnet er egentlig et gårdsnavn og tyder på at det en gang var en enke som eide gården. Stedet er idag museum og er siden 1959 eid og drevet av Nordlandsmuseet.

Situasjonskart.
Kart: Kart i skolen

Historie

Satelittfoto.
Satelittfoto: Kart i skolen
 • 1750, til. Kjerringøy er krongods.
 • 1750. J. S. Bernhoft overtar Kjerringøy.
 • 1752. Kjerringøy får handelsprivilegier.
 • 1803. Christian Sverdrup blir eier av stedet.
 • 1820, før. Ildhuset oppført.
 • 1820. Høykonjunktur, virksomheten på tar seg opp. Heimbrygga og Stallen oppføres.
 • 1829. Christian Sverdrup dør. Jens Nicolai Ellingsen, gift med Sverdrups datter, Anna Elisabeth, tar over. Han bygger opp stedet til den rikdom og posisjon det etter hvert fikk
 • 1834. Hovedbygningen oppføres.
 • 1842. Kramboden oppføres.
 • 1849. Jens Nicolai Ellingsen dør og hans enke Anna Elisabeth driver stedet videre, med sterk støtte av den unge handelsbetjenten Erasmus Benedigt Kjerschow Zahl (1826-1900).
 • 1850, ca.. Nystuen og Litjnaustet oppføres.
 • 1852. Fløybygningen oppføres av Anna Elisabeth Ellingsen.
 • 1855. Stabburet blir oppført.
 • 1857. Loven om handelsprivilegier oppheves.
 • 1859. Anna Elisabeth gifter seg med Erasmus B. K. Zahl. Hun er 58 år gammel, han 33. Ekteskapet varer i 20 år.
 • 1860. En periode med gode sildeår. Zahl overtar og stedet får sin får sin storhetsperiode. Zahl samlet umåtelige rikdommer, og satte i noen tiår sitt preg på Nordlands næringsliv innen innen utrustning til fiskeflåte, fiskekjøp, jektefart, eksport og import. Han var også storbonde. Kjelleren oppføres.
 • 1865, ca. Bakeriet, Smien og Stornaustet blir oppført.
 • 1875. Handelsstedet når høydepunktet i sin virksomhet med en påfølgende, langsom tilbakegang. Investeringer i bergverk, industri og andre moderne foretak var mer eller mindre feilslåtte.
 • 1879. Anna Elisabeth dør etter et fall i trappen, 78 år gammel.
 • 1882. Grishuset oppføres.
 • 1884. Kramboden blir utvidet.
 • 1900. Zahl dør. Formuen splittes ved arveoppgjøret.
 • 1901. Gerhard Kristiansen overtar Kjerringøy. Ekteparet Zahl hadde ingen etterkommere som kunne overta driften. (Anna Elisabeth hadde en sønn som døde 4 år gammel. Hun og hennes mann hadde også en fostersønn). Testamentet var ikke tinglyst. Det avholdes en frivillig auksjon. Gerhard Kristiansen fra Kjerringøy får tilslaget og overtar virksomheten som heretter blir lokal. Med på kjøpet er 400 mål dyrket mark, 5 hester og 30 kyr. Hertil kom også også seks husmenn, rikstelefon og båtanløp. Han er bonde, lokal handelsmann og politiker.
 • 1937. Gerhard Kristiansen dør. Gerhard Kristiansen hviler i familigraven. Det er derfor mulig at det er han som er Anna Elisabeths fostersønn.
 • 1959. Nordland fylkesmuseum overtar stedet.
 • 1997. Nyfjøsen gjenoppført som kopi av fjøset fra tidsrommet 1857 - 181892. Det inneholder publikumsfasiliteter, resepsjon, verksted, gjenstandslager og kafè.

Bygninger

Heimbrygga sett fra hovedhusets nordside. Vareskuret tv.
Foto: Frode Inge Helland
Kramboden sett fra hovedhusets nordside.
Foto: Frode Inge Helland
Fløybygningen sett fra inntunet. Hovedbygningen skimtes tv.
Foto: Frode Inge Helland
Kjelleren (11).
Foto: Frode Inge Helland

Handelsstedet består av i alt 15 antikvariske bygninger i et godt bevart miljø hvor bygninger og store deler av interiøret og innboet er intakt. Det er i dag overtatt og restaurert av Nordland Fylkesmuseum og omfatter:

 1. Hovedbygningen
 2. Fløybygningen
 3. Kramboden
 4. Litjnaustet
 5. Ildhuset
 6. Nystuen / Stasjonen
 7. Grishuset
 8. Bakeriet
 9. Stabburet
 10. Stallen
 11. Kjelleren
 12. Smien
 13. Storenaustet
 14. Vareskuret
 15. Heimbrygga


1 Hovedbygningen

Hovedbygningen sett fra sjøtunet.
Foto: Frode Inge Helland

Inntil hovedbygninga lå "Kontoret" eller utedoen. Flere steder i bygninga ser en detaljer som vinduer, dører eller bjelker som er gjenbrukt fra betydelig eldre hus. Hovedbygningen skiller inntunet fra sjøtunet og ble oppført i 1834. Den var bolig for handelsmannens familie, og noen av tjenestefolkene. I første etasje ligger blant annet storstuen, dagligstuen, kjøkkenet, bårstuen og tingstuen. Bårstuen var tjenestefolkenes oppholdsrom og i tingstuen ble det holdt rettsaker og avsagt dommer. I andre etasje er der bla. soverom av ulik standard og Zahls arbeidsrom. Inventaret er originalt og stort sett fra 1850-1900 . Bygningen er tilbakeført til ekspansjonsperioden rundt 1850.

Tapetet i bestestuen

Hovedhusets bestestue. Inventaret er stort sett fra tidsrommet 1850 - 1900.Tapetet er håndtrykt og svært sjeldent. Det er antagelig kjøpt i Paris i 1840-årene.
Foto: Frode Inge Helland
Zahls arbeidsrom. 2. et.
Foto: Frode Inge Helland
Deler av poselenssett til 60 personer.
Foto: Frode Inge Helland
Soverom 2. et.
Foto: Frode Inge Helland

Rommets vegger er trukket med tapet i fargetrykk på håndlaget papir. Det er svært sjeldent og regnes blant det ypperste av tapethåndverk fra perioden før industriell produksjon av tapeter ble vanlig. I trykken er det benyttet 17 ulike farger, hver farge med sin egen, utskårne trykkplater. Tapetets motiver fremstiller eksotiske haremskvinner og kameler.

En av Europas fremstående eksperter på området, Lutz J. Walter, fra Lutz J. Walter konserveringsatelier for historiske papirtapeter i den tyske byen Wernigerodeer, er blitt tilkalt for å bistå i konserveringen av tapetet.

2 Fløybygningen

Fløybygningen er bygget sammen med hovedbygningen og er oppført av Anna Elisabeth Ellingsen i 1852. Her ble det oppbevart utstyr til husholdningen, og her var arbeidsrom og bolig for tjenere. Her ble det oppbevart utstyr til husholdningen, her var arbeidsrom og bolig for tjenestefolk. I første etasje var det et snekkerverksted. Flere steder i bygningen ser en detaljer som vinduer, dører eller bjelker som er gjenbrukt fra betydelig eldre hus.

3 Kramboden

Kramboden ble bygget i 1842, og påbygd i 1884. Den har butikk og kontor i første etasje og lager i andre og tredje etasje.

4 Litjnaustet

Oppført ca. 1850.

5 Ildhuset

Denne bygningen er den eldste i anlegget og er oppført før 1820. I første etasje ble det vasket klær, bakt og kokt. I andre etasje var det overnatting for reisende.

6 Nystuen

Bygningen, oppført rundt 1850, kalles også Stasjonsbygningen. Huset var bolig for tjenere, senere telefon- og telegrafstasjon.

7 Grishuset

Oppført ca. 1850 og er et av de eldste.

8 Bakeriet

Oppført ca. 1865 og har et lite soverom på loftet.

9 Stabburet

Oppført rundt 1855 og er svært stort. Det inneholder utstilling av arbeidsredskaper for bearbeiding av husdyrprodukter.

10 Stallen

Oppført ca. 1820, var den ene av de to opprinnelige bygningene i fjøstunet. og opprinnelig det første fjøset på stedet. Bygningen er flere ganger ombygget, sist i 1884. I 1857, da den nye stallen ble oppført, var bygningen fremdeles i bruk med hester og småfe og tjente som redskapsskjul.

11 Kjelleren

Oppført ca 1860. Har vært brukt til lager for husholdningen.

12 Smien

Oppført 1865 ved Storenaustet. Bygningen var opprinnelig dobbelt så lang. I den nå nedrevne delen var det kokehus for reisende.

15 Heimbrygga

Heimbrygga var nerven i virksomheten på handelsstedet. Den står nesten uforandret slik den ble bygget i ca 1820 og er derfor et av handelsstedets aller eldste bygninger. Den har to tømrede etasjer med loft over og ble brukt som lagerplass for varer.

Interiør

Litteratur

 • Brekke, Nils Georg, Per Jonas Nordhagen og Siri Skjold Lexau: Norsk arkitekturhistorie, Oslo 2003 s. 183-185
 • Svendsen, Ola Ø.: Fredede hus og anlegg 1, Oslo 1981, s. 52-55
 • Valebrokk, Eva og Geir Thomas Risåsen: Norske slott, Herregårder og gods, Oslo 1997 s. 400-411

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Kjerringøy.