Kinn kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 61°33′58,9″N 4°45′26,1″Ø

Kinn kirke
Kinn.kirke.jpg
Kinn, Sogn og Fjordane (19. juni 2004) Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  1150-1200
Viet til:  Borni Sunnivas søster skal ha drevet iland her og bodd i en heller i fjellet bak kirken
Kirkegård:  ja
Arkitektur
Periode: Romansk
Teknikk:  Hvitkalket mur
Materiale:  Bruddstein kleberkvader på hjørnene og i muråpningene
Mål:  25,1m, skip 17,5m, kor: 7,6x7,4m
Støpul:  ja
Portal:  Vestportal
Skip:  enskipet
Kirkerommet
Prekestol:  ja
Døpefont:  ja
Alter:  Altertavle med Korsfestelsesscene tre kvinnelige helgener som opprinnelig stod på alteret Sta. Barbara, Sta. Katharina av Aleksandria og Maria Magdalena henger i koret, fra 1703
Diverse:  Kirken har et lektorie men en brystning med utskårne relieffer
Commons-logo.png
Kinn kirke bilder på Commons
Vekten.jpg
Kinn kirke bilder på kunsthistorie


Kinn kirke ligger på øya Kinn i Sogn og Fjordane og er bygget i perioden 1150-1200.

Byggehistorie

Florø, Kinn.
Kart: Kart i skolen
Grunnplan, oppmålt av Carl Berner

Kirken ble modernisert i 1868 og prøvd tilbakeført i 1911-1912. Kirken er blitt bygget i to etapper og koret er eldst. Det ble bygget sammen med ca to til tre meter av nordveggen. En ser tydelig en skjøt i veggen mellom byggetrinn en og to.

Tidligere forskning mente at kirken kunne vert oppført så tidlig som begynnelsen av 1000-tallet, men den mest vanlige tidfestingen er fra 1100-tallet, men koret som er i kirken kan være bygget ca 50-år tidligere. Den første kirken på tuften vet vi ikke hvordan den så ut da tuften under gulvet ennå ikke er gransket. Muligheten for at det også kunne ha stått en trekirke her tidligere .

Kinn kommune overtok kirken i 1860 fra de private eierne da kirken var i en svært dårlig stand, men i 1866 ble det igangsatt arbeider som i ettertid har vert mye kritisert. Flere vinduer ble gjort større, det ble og bygget galleri og de gamle originale benkene ble fjernet.

I 1911-1912 ble vinduene tilbakeført til den opprinnelige størrelsen, også klenodiet i kirken (lektoratet) ble gjenoppbygget.

På 1960-tallet ble kirken kalket innvendig. Altertavlen ble fargerestaurert, lektoriet ombygd og det ble utført konserveringsarbeid på de tre helgenfigurene og fikk også bygget nytt orgel. Senere ble et nytt våpenhus oppført. Inngangen til kirkegården går gjennom klokketårnet, som ble satt opp i 1911-12. I tårnet henger de to klokkene som tidligere hang i selve kirken, ei fra 1650 og ei fra 1859.

Interiør

Det mest spesielle med kirken er lektoriet. Dette er et galleri som er plassert foran eller under korbuen og som blir brukt av geistlige til preken og sang. Brystningen på lektoriet har utskårne relieffer som viser Kristus og de 12 apostelene. Ytterst finner vi engler som blåser på basun.Det er bare Peter og Paulus som kan identifiseres ut fra attributter, Peter med nøklene og Paulus med sverdet. Stilen på utskjæringene minner om munken Matthew Paris som skal ha vært i Bergen i 1248 og i Trondheim i 1249. Han kom fra klosteret St Albans nord for London og Klosteret på Selje er også et Alban kloster.

I koret står et middelalder alter hvor det er plass til relikvier, men det er tomt.

Sagnet

Et sagn forteller at St. Sunniva sor er kjent i forbindelse med Selje kloster var en av tre søstre. De drev inn til hver sin øy og til Kinn kom Borni eller Borny. Hun skal ha bodd i en heller i fjellet bak kirken. Kinnaspelet er bygget på denne historien.

Litteratur

Eksterne lenkerKirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi