Kapitél

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Søyleordener etter Claude Perrault 1676

Kapitél (fra latin caput, «hode») eller kapitel betegner i arkitekturen et søylehode. I vestlig arkitektur er kapitelet, etter romersk og gresk forbilde, elementet som ligger mellom søyleskaftet og abakus, og forener førstnevntes runde form med sistnevntes kvadratiske. Søylehodet over søyleskaftet, kan ha mange ulike utforminger avhengig av søyleorden, sted og periode.

Kapiteler finnes både i profan og kristen arkitektur.

Antikken

I den klassiske antikken opptrer tre kapiteltyper.

Dorisk

Det doriske kapitelet er det eldste av de tre. Det er forholdsvis enkelt og massivt.

Jonisk

Det joniske kapitelet har volutter på sidene.

Korintisk

Det korintiske kapitelet har arkatusblader og volutter på sidene.

Andre kapitéltyper

Romerne tilføyet Tuskanske kapiteler og Kompositt kapiteler

Bysantinsk arkitektur ble det utviklet en type kapitel basert på bruken av bor. Disse finnes bl.a. i Hagia Sophia i Istanbul


Middelalderen

Bruken av kapiteler fortsetter i middelalderen. Det kan se ut som om det er tre forskjellige retninger i bruken:

  • fortsettelse av den klassiske tradisjonen
  • enkle kapiteler planteformer
  • mennesker, dyr, fantasivesener

Av de klassiske kapitelene er det særlig det korintiske og kompositt kapiteeler som blir brukt. De blir brukt som forbilder, forenklet eller som rene kopier.

Middelalderen utvikler også egne kapiteltyper som terningkapitelet og foldekapitelet. Disse finner f.eks. på Lyse kloster. Kapiteler med planteformer og naturalistiske planter er karakteristisk for gotisk arkitektur.

Kapiteler med mennesker, dyr og fantasivesener finner vi mye i romansk arkitektur. Det var denne kapiteltypen spesielt Cistercienserne gjorde opprør mot.

Eksterne lenker

Commons

Commons har multimedia
for Kapitél.


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi