Jesu apostler

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Jesu tolv disipler som kalles apostler var:

Etter at Jesus Kristus hadde forkynt i nesten et og et halvt år, valgte han ut tolv av disiplene sine for at de skulle være apostler. Apostlene var menn som han sendte av gårde for at de skulle gjøre et spesielt arbeid. Dette arbeidet bestod blant annet i at de skulle forkynne at Guds rike var kommet nær.

Etter at Judas Iskariot hadde forrådt Jesus på skjærtorsdag ble Mattias valgt til å erstatte ham.

Apostlenes navn

Apostlene var fra Galilea hvor folk flest snakket både gresk og arameisk. Derfor opptrer apostlene noen ganger med arameiske navn og andre ganger med greske navn. I tillegg fikk noen av dem tilnavn: Simon er mest kjent under navnet Peter, men dette er et gresk ord for ”klippe” og egentlig ikke et navn. Judas Iskariot forrådte Jesus og begikk deretter selvmord. Han ble derfor etter Jesu død erstattet med Mattias, som deretter ble regnet som en av de tolv på linje med de som Jesus selv hadde utpekt[1].

Det Nye Testamentet inneholder fire lister over de 12 apostlene. Disse såkalte apostelkatalogene består av tre grupper med fire navn. Det er alltid de samme personene som står først i hver gruppe, mens rekkefølgen for øvrig virker å være tilfeldig.

Matteus 10,2-4 Markus 3,16-19 Lukas 6,14-16 Apostlene gjs. 1,13
Simon Peter Simon Peter Simon Peter Simon Peter
Andreas Jakob sønn av Sebedeus Andreas Johannes
Jakob sønn av Sebedeus Johannes Jakob Jakob
Johannes Andreas Johannes Andreas
Filip Filip Filip Filip
Bartolomeus Bartolomeus Bartolomeus Thomas
Thomas Matteus Matteus Bartolomeus
Matteus (tolleren) Thomas Thomas Matteus
Jakob sønn av Alfeus Jakob sønn av Alfeus Jakob sønn av Alfeus Jakob sønn av Alfeus
Taddeus Taddeus Judas sønn av Jakob Judas sønn av Jakob
Simon seloten Simon seloten Simon seloten Simon seloten
Judas Iskariot Judas Iskariot Judas Iskariot Mattias (Apg 12,6)

Referanser

  1. Apg 1,15-26