Jens Thiis

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Henrik Lund: Jens Thiis. Litografi.

Jens Thiis (Jens Peter Thiis, født i 1870, død i 1942) var norsk kunsthistoriker, konservator og museumsdirektør. Han var konservator ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim 1895 og direktør ved Nasjonalgalleriet 1908–1941.

Utdanning

 • 1888. Artium Aars og Voss gymnas.
 • Den kgl. Tegneskole under Christen Brun og Wilhelm Holter.
 • Kunsthistorie ved Kristiania universitet under Lorentz Dietrichson.

Karriere

 • Bibliotekar ved det nyopprettede Kunstindustrimuseet i Kristiania i studietiden.
 • Aamanuensis ved Skulpturmuseet.
 • 1895. Direktør ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim.
 • 1908-1941. Direktør for Statens Kunstmuseum (Nasjonalgalleriet fra 1920 ).

Innsats

Det var Thiis som bygde opp Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum til å bli et museum med moderne samlinger. Han var en radikal museumsmann og var uvanlig våken for strømninger i tiden. I 1907 engasjerte han Henry van de Velde, som nå regnes som en av datidens fremste stilskapere, til å tegne og innrede et rom i museet som var beregnet på vise et Art nouveau-interiør. Henry van de Velde-rommet er ganske enestående i sitt slag, med interiør og møbler spesialtegnet for formålet. Det er siden gjenskapt i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums nye lokaler.

Han ble i 1908 Nasjonalgalleriets første direktør. Han kjøpte inn fransk samtidskunst, bl.a. Monet, van Gogh m.fl. og la således grunnlaget for den samling fransk kunst som i dag er en av hovedattraksjonene i museets samlinger.

Gjennom en utstrakt fordragsvirksomhet utøvet han hele sitt liv en sterk innsats i folkeopplysningens tjeneste. Han nedla også et sterkt engasjement i arbeidet med gjenreisingen av Nidarosdomen.

Han er æresborger av Firenze.

I 1927 foreslo Jens Thiis at dikteren Olaf Bull burde få Nobelprisen i litteratur, men fikk ikke gjennomslag i Svenska Akademiens nobel komite, selv ikke da Knut Hamsun i 1928 gjentok forslaget.

Jens Thiis er portrettert (1932—1935) av den franske Rodin-eleven Charles Despiau (1874—1946), særlig kjent for sine følsomme portrettbyster.

Han er far til Ragna Stang og Helge Thiis.

Studiereiser

 • 1890–92. Danmark, Tyskland, Italia, Frankrike, Belgia og Nederland.
 • 1893, vinteren. Berlin.

Utmerkelser

 • 1911. Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.
 • 1937. Kommandør med stjerne av St. Olavs Orden.
 • Den franske Æreslegion.
 • Den svenske Nordstjärneorden
 • Den svenske Vasaorden.
 • Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo
 • Medlem av flere utenlandske kunst- og vitenskapsakademier.

Forfatterskap

Minnetavle over æresborgere av Firenze. Jens Thiis til høyre.
Foto: Frode Inge Helland
Minnetavle over æresborgere av Firenze.
Foto: Frode Inge Helland
 • Norske malere og billedhuggere, 3 bind, 1904–07
 • Monografi om Gerhard Munthe, 1904
 • Norske malere og billedhuggere: en fremstilling af norsk billedkunsts historie i det 19. årh. med oversikter over samtidig fremmed kunst. B.1 . Malerkunsten i de første 80 år. Bergen, 1904 -07
 • Norske malere og billedhuggere: en fremstilling af norsk billedkunsts historie i det 19. årh. Med oversikter over samtidig fremmed kunst. B.2. Fransk malerkunst. Norske kunstforhold. Norsk malerkunst i de sidste 25 år. Bergen, 1904 -07.
 • Norske malere og billedhuggere: en fremstilling af norsk billedkunsts historie i det 19. årh. Med oversikter over samtidig fremmed kunst. B.3. Billedhuggerne. Bergen, 1904 -07.
 • Leonardo da Vinci: I. Florentinertiden; Leonardo og Verrocchio; Helligtrekonger. Kra. 1909.
 • Norsk malerkunst i Nationalgalleriet: halvhundrede gjengivelser av norske maleres arbeider. Mittet, 1912. - 32 s., 59 bl.
 • Fransk aand og kunst. B.1. Fra gotik til klassicisme 1917.
 • Betragtninger og karakteristiker av moderne fransk maleri, nærmest i anledning av Kölnerutstillingen, Grieg, 1912. - 56 s.
 • Fransk aand og kunst. B.2. Barok og klassicisme 1917.
 • Scandinavian Art, Carl Laurin, Emil Hannover, Jens Thiis; American-Scandinavian Foundation, 1922.
 • Nordisk kunst idag 1923.
 • Leonardo da Vinci I. Florinertiden 1909.
 • Fransk ånd og kunst, 4 bind 1917–1939.
 • Edvard Munch og hans samtid, 1933.
 • Gotikkens tidsalder: de franske katedraler. Oslo , 1961 . - 30 s
 • Leonardo da Vinci Ny utg. med tillegg av senere studier ved Ragna Thiis og Nic. Stang Oslo: Gyldendal , 1949 . - XXVI s., 1 bl., 322 s.
 • Essays, redaktør Øistein Parmann. Oslo : Dreyer , cop. 1991. - 219 s.
 • En ukjent norsk kunstsamling: J.W. Hansteens samling. Oslo: Gyldendal , 1941 . - 50 s.
 • Pisanello: ungrenessansens grunnleggelse. Oslo: Gyldendal , 1941 . - 3 bl.(inkl. frontb.),107s.
 • Renoir: den franske kvinnes maler. Oslo: Gyldendal , 1940. - 4 bl., 172 s.
 • Kunst, gammel og ny. Oslo : Gyldendal , 1937 . - 223 s.
 • Fra Nilen til Seinen : samlede avhandlinger om fremmed kunst. Oslo: Gyldendal, 1936 . - 211 s.
 • Edvard Munch og hans samtid: slekten, livet og kunsten, geniet. Oslo: Gyldendal , 1933. - 3 bl.+330 s.
 • Norges billedkunst siden 1814. Medvirkende Grevenor, Henrik Langaard, Johan Henrik. Oslo : Stenersen, 1933. - 95 s.
 • Norges billedkunst siden 1814. Jens Thiis, H. T. Grevenor, Johan H. Langaard. 1933. 95 sider, illustrert. Universitetets radioforedrag. Jens Thiis: Johan Christian Dahl, Edvard Munch. Henrik Grevenor:80-årene i norsk malerkunst. Johan Langaard: Norsk malerkunst efter 1900.

Litteratur

Mæhle, Ole (1970) Jens Thiis, En kunstens forkjemper, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. 357 sider