Hvelv

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Hvelv (arkitektur))
Hopp til: navigasjon, søk
Kysshvelv, Capella Palatina, Sicilia, Italia.
Foto: Frode Inge Helland
Kuppelhvelv med ribber, Monreale, Sicilia, Italia. Hver kappe, som bæres av ribbene, er enkeltkrummet.
Foto: Britt Storlykken Helland
Falsk bue. Steinene (kragstein) er kraget ut for hvert skift og åpningen får delvis en bueprofil. Dersom man tenker seg teknikken rotert om en vertikal akse får man et falsk hvelv.
Molde i Gulen kommune, Sogn og Fjordane.
Foto: Frode Inge Helland

Hvelv er en buet, hvelvet takkonstruksjon, vanlige former er tønnehvelv, ribbehvelv, krysshvelv.


Hvelv er en betegnelse for overdekking av rom basert på buen som konstruksjonsprinsipp. Det finnes en rekke typer hvelv mer eller mindre komplisert. De bæres av vegger, buer og eller vertikale støtter som søyler, pilarer eller pilastre.

Den enklest for for hvelv er tønnehvelv som oppfattes som en dyp bue. Krysshvelvet ble utviklet i romanske katedraler.

Bruk

De tidligste hvelv er kjent fra Mesopotamia. Romerne perfeksjonerte teknikken. Hvelv spiller en helt avgjørende rolle i bysantinsk, arabisk og i romanske og gotiske kirker. Etter reformasjonen gikk hvelvkonstruksjonen mer eller mindre ut av bruk.

Konstruksjon

Vi kan skille mellom falske og ekte hvelv. Falske hvelv er basert på en utkragingteknikk der alle steinene ligger mer eller mindre horisontalt og litt forskjøvet innover for hvert skift. Konstruksjonen er materialkrevende og det er tyngden av de overliggende skiftene som holder den enkelte steinen på plass.

I tønnehvelvets konstruksjon er steinene lagt i en vertikal sirkelbue hvor den enkelte stein er lagt lagt slik at løperfugene er rettet mot buens geometriske senter. Tønnehvelvet mures på en bueformet understøttelse av treverk eller på en oppfylling av sand ell. Steinen legges så på forskalingen eller fyllingen fra begge sider og avsluttes med en låsestein på toppen av buen. Deretter kan understøttelsen fjernes.

Hvelvtyper

 • Falsk hvelv. Steinene (kragstein) legges forskjøvet skift for skift på hverandre til de møtes.
 • Grathvelv. To kryssende tønnehvelv (Romansk).
 • Kappehvelv. Firesidet kuppelhvelv med sterkt buede kapper, slik at de fire sidene danner en krum "pyramide".
 • Klosterhvelv. Se kappehvelv.
 • Korshvelv. Se krysshvelv.
 • Krysshvelv. To tverrstilte hvelv som skjærer hverandre og i gratene er utstyrt med ribber.
 • Kuppelhvelv. Hvelv over en flerkantet eller rund grunnplan - i prinsippet et et krysshvelv uten ribber og med høy reisning.
 • Netthvelv. Ribbehvelv som er oppdelt i et stort antall ribber, slik at det oppstår en dekorativ nettvirkning (Gotikk).
 • Ribbehvelv. Et hvelv hvor hvelvkappene bæres av ribber (Gotikk).
 • Stjernehvelv. Ribbene danner en stjerne. Se også netthvelv.
 • Speilhvelv. Et hvelv med en plan toppflate (Barokk)
 • Tønnehvelv. Et sirkelbuet hvelv (formet som et halvt rør) (Romansk).


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|