Holleby kapell

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Holleby kapell
Vincent Willem van Gogh 034.jpg
Holleby, Tune, Østfold (12. mars 2007) noorse
Generelt
Byggeår:  1919-'20
Viet til:   
Arkitektur
Periode:  
Materiale:  Tre
Mål:   
Tårn:   
Støpul:   
Takrytter:  våpenhuset
Portal:  Vestportaler i våpenhus og skip
Kor:  Smalere og lavere enn skipet
Skip:  enskipet
Kirkerommet
Prekestol:  Tre, seks fag, klokkeformet bunn
Døpefont:  Ja
Diverse:  Galleri, klokke

Holleby kapell ligger ved Terneberget på Tunøya i Sarpsborg kommune i Østfold. Kapellet er oppført på Holleby Gods og faller under Borg bispedømme.

Kapellet ble bygget i 1919-'20 av byggmester Tukerud. Til byggingen ble det samlet inn penger, og ved siden av byggmaterialene og tomten, ga godseier Paul Lindeman og hans hustru Alfhild et tilsvarende beløp som det innsamlede. Opprinnelig skulle byggingen av kapellet ha vært et samarbeide mellom kretsene Holleby og Jelsnes, men Jelsnes trakk seg da det ble bestemt at det skulle være tårn på kirken. De var sterkt inspirert av Hans Nilsen Hauge, og foretrakk et bedehus fremfor et kapell.

Eksterne lenker / kilder

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi