Hjalmar Torp

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Hjalmar Torp
Foto: Nina Aldin Thune

Hjalmar Torp (født 14. april 192] i Oslo) er en norsk professor emeritus i klassisk arkeologi. Han har virket blant annet ved Universitetet i Oslo og Det norske institutt i Roma.

Torp gjorde et grunnleggende arbeid for norsk og nordisk kunstforsking med sin innsats for å bygge opp Det norske institutt i Roma og for å ha satt i gang flere fellesnordiske prosjekt innen arkeologi. Han er en foregangsmann ved utviklingen av norsk humanistisk forskning.

I 1999 ble han tildelt Fridtjof Nansens belønning i den historisk-filosofiske klassen for sitt vitenskapelige arbeid innen sen-antikk, tidlig-kristen, bysantinsk og høymiddelaldersk kunst.

Publikasjoner (ufullstendig)

  • Hjalmar Torp: L'architettura del tempietto di Cividale. Oppmålingstegninger (rilievi) ved Ejnar Dyggve og Arne Gunnarsjaa. Bidrag (contributi) ved Mario Brozzi og Carlo Guido Mor, i: Acta ad archaeologiam et artium historiam pertientia, Roma 1977
  • Hjalmar Torp: Thessalonique paléochrétienne. Une esquisse. In: Transactions of the Swedish Institute at Istanbul. (1993). Lennart Rydén (red.).
  • Hjalmar Torp: The Date of the Conversion of the Rotunda at Thessaloniki into a Church. In: Øivind Andersen, Helène Whittaker von Hofsten (red.): The Norwegian Institute at Athens. The First Five Lectures, Athen, 1991. pp. 13-28. ISBN 960-85145-0-9.
  • Bente Kiilerich, Hjalmar Torp: A Christ and the Apostles Relief in Search of a Date. I: Arte Medievale, Roma, 1990. pp. 99-115.
  • Hjalmar Torp: Apsismosaikken fra omkring 500 i Hosios David i Thessaloniki. Et eksempel på mangetydighet i tidlig kirkekunst. I: Det Norske Videnskaps-Akademis Årbok. (1990). ISSN 0332-6909
  • Hjalmar Torp, Bente Kiilerich: Hic est: Hic Stilicho. The Date and Interpretation of a Notable Diptych. In: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, Berlin, 1989. pp. 319-371.
  • Hjalmar Torp: Normannerkongen Roger II av Sicilia i lys av bysantinsk og senantikk herskerideologi. I: Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Forhandlinger 1991. s. 101-120.
  • Hjalmar Torp: Cividale longobarda. I: Enciclopedia dell'Arte Medievale, Roma. 25p.
  • Hans Peter L'Orange, Hjalmar Torp, Magne Malmanger: Acta ad archaeologiam et artium historiam pertientia (bidrag i flere årganger fra vol. I (1962) og mange år fremover.