Hesby kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 59°10′34,608″N 5°48′49,781″Ø

Hesby kirke
Hesby kirke 34.jpg
Finnøy Foto:Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  midten 1200-tallet
Endringer:  Påbygg av våpenhus 1870, sakristi 1960
Kirkegård:  Kirken har kirkegård
Arkitektur
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Tårn:  Kirken hadde tårn inntil 1800-tallet
Portal:  I vest flyttet fra sørsiden
Kor:  rett avsluttet
Skip:  enskipet
Kirkerommet
Prekestol:  fra 1623 av Lauritz snekker malt av Peter Reimers
Døpefont:  Nåværende i tre, rester av en romansk døpefont i kleberstein bevart
Alter:  Alterbord med plate av kleberstein og relikviegjemme
Diverse:  I korveggens vinduer glassmalerier av Frøydis Haavardsholm
Commons-logo.png
Hesby kirke bilder på Commons
Vekten.jpg
Hesby kirke bilder på kunsthistorie

Hesby kirke (Hesby kyrkje) er en langkirke fra midten av 1200-tallet i Finnøy kommune, Rogaland fylke. Den står på vestsiden av Finnøy og har navnet etter gården Hesby som var et høvdingsete i eldre tid.

Middelalderkirken er bygget i stein, med metertykke vegger og har 230 plasser.

Bygningen

Det er ikke fastlagt nøyaktig når kirken ble bygget, men en antar at det kan ha vært rundt 1250.Den er nevnt i Diplomatarium Norvegicum fra 1309.

Kirken har rektangulert skip og lavere og smalere, rett avsluttet kor. Over både kor og skip er det bratte saltak. Opprinnelig har kirken hatt et vesttårn, men dette ble revet omkring 1800. I bygningen er det synlige spor på utsiden av skipets vestvegg etter tårnet.

Vinduene i kor og skip har gotiske buer. Bindesteinene på kirkens vestvegg viser at den opprinnelig har hatt tårn. Portalen var opprinnelig i sør, men ble i 1871 flyttet til det nybygde våpenhuset i vest.

I 1870 fikk kirken nytt våpenhus med portal som ble bygget av gjenbrukte stein fra den tidligere sørportalen i skipet. Ved en omfattende restaurering i 1959-60 fikk kirken sakristi, nye benker og alterring, elektrisk oppvarming og nye lysekroner.

Interiør

Kirkerommet har flate himlinger over både kor og skip. Det er galleri over inngangen i vest og langs nordveggen av skipet. I østveggen i koret er der et spissbuet treenighetsvindu med glassmaleri fra 1960 tegnet av Frøydis Håvardsholm. Motivene er korsfestelsen og oppstandelsen.

Inventar

Prekestolen er laget av Lauritz Snekker i 1623 og den har bilder av evangelistene i buefeltene malt av Peter Reimers. Den nåværende døpefonten er i tre, men det er bevart rester av en romansk døpefont i kleberstein. Kirken har et alterbord med plate av kleberstein og relikviegjemme.

Litteratur

  • Ekroll, Øystein; Med kleber og kalk, Norsk steinbygging i mellomalderen 1050-1550, Oslo 1997, ISBN 82-521-4754-2
  • Thomsen Hanne(red); Rogaland, Stavanger 2003

Eksterne lenker

Hesby kirke på Riksantikvarens nettsted kulturminnesok.noKirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi