Herregård

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Herregård eller hovedgård er en større gård med adelige setegårdsprivilegier. Begrepet brukes også om storgård som har tilhørt en herremann.

Betegnelsen "herremann" var i middelalderen brukt om en eier av større gård som hadde forpliktet seg til å gjøre krigstjeneste for en herre, som oftest kongen. Etter middelalderen kom begrepet adelsmann i bruk om en som var som var fri for alminnelige skatter og med leilendingsbruk under seg.

Opprinnelig var hovedgårdens stilling kun knyttet til eierforholdet. Senere ble skattefriheten knyttet til et visst jordtilliggende, festegårder, i tillegg til egen jord, der brukerne (festerne) var forpliktet til dels å betale landgilde, dels å yte en viss mengde pliktarbeid (hoveri]] for hovedgårdens eier. Et slikt samlet eierskap av hovedgård med eller uten ladegård (driftsbygninger atskilt fra hovedbygningen) og festegårder, betegnes som et gods.