Hensynssone bevaring

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Hensynssone bevaring er en bestemmelse i plan- og bygningsloven som brukes for å verne objekter og områder som har lokal og regional kulturminneverdi. Fredning etter kulturminneloven blir som regel brukt for å sikre kulturminner av vesentlig nasjonal verdi.

Overordnede bestemmelser om bevaring i kommunenes arealplanlegging kan vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd boktav c) og § 11-9 nummer 7. Bestemmelser om hensynssone bevaring i reguleringsplaner kan vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-5 andre ledd nummer 5 og § 12-7 nummer 6.

Til forskjell fra tidligere reguleringer til spesialområde bevaring som var begrenset til verneverdige bygningers eksteriør, kan man med bestemmelsene knyttet til hensynssone bevaring også regulere interiører.

Eksterne lenker