Hedrum kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 59°7′23,401″N 10°3′36,425″Ø

Hedrum kirke
Hedrum kirke.jpg
Foto: Mahlum
Generelt
Byggeår:  første halvdel av 1100-tallet
Endringer:  vesentlig restaurert 1920-30
Viet til:  St. Mikael
Kirkegård:  Det er kirkegård ved kirken
Arkitektur
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Tårn:  Tårn av tre
Kirkerommet
Alter:  Altertavle gitt i 1664 av Peder Tøgersen og Hilvig Mickelsdatter
Plasser:  260
Commons-logo.png
Hedrum kirke bilder på Commons

Hedrum kirke er en steinkirke fra første del av 1100-tallet i Hedrum i Larvik kommune, Vestfold fylke. Byggverket er i stein og har 260 plasser. Kirkerommet er vesentlig restaurert, men kirken har beholdt former og detaljer som peker helt tilbake til den første kristningstid i landet.

Historie

Portal
Foto: Kjartan Hauglid

I Borgarting kristen rett som er skrevet rundt 1080 er Hedrum kirken nevnt. Den var en av seks fylkeskirker i området rundt Oslofjorden. Før det var opprettet bispedømmer ble fylkeskirkene utpekt av kongen. Det kan ha stått en kirke i Hedrum i 1060, og den var antakelig er trekirke. Steinkirken ble reist omkring 1100. I 2010 feiret kirken sitt 950-års jubileum.

Tidlig på 1100-tallet, etter at trekirken var revet, ble koret og skipet i den nåværende kirken reist. Kort tid etter fikk koret bygget til en apside mot øst. Murene i skipet er opp til 1,90 m tykke.

Inventar

Altertavle gitt av Peder Tøgersen og Hilvig Mickelsdatter i 1664. Overetasjen er gjengitt her. De to kvinneskikkelsene på hver side av bildet, er til venstre Måteholdet (Temperantia) og til høyre Visdommen (Prudentia). Videre finner vi Peter med nøkkel og Johannes med kalken. Bildet i midten er et oppstandelsesbilde.

Døpefontens sokkel er fra 1600-tallet. Prekestolen er i renessanse, datert 1589. I kirken finnes det også en treskulptur fra senmiddelalderen, den viser Madonna sittende på himmeltronen. Korsfestelsesgruppen, som består av Kristus på korset, Maria og Johannes, er datert til 1300- tallet. I gulvet i midtgangen og i koret ligger gravplater i støpejern.

Galleriene ble tilført på 1800-tallet og er malt i 1930.

Gravminner

Hedrum kirke har en god del gravminner som dekker store deler av golvet i kirken. Hedrum kirke ligger i et helhetlig kulturlandskap med bevarte gravhauger fra førkristen tid og med prestegård vest for kirken.

Litteratur

Ekroll, Øystein, Stige, Morten og Havran, Jiri; Kirkene i Norge, bind 1: Middelalder i stein. Oslo 2000 s. 92-95. ISBN 82-91399-09-3

Eksterne lenkerKirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi