Handlingsbåren kunnskap

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Handlingsbåren kunnskap er et begrep som oppsto i 1994 under et møte ved HåndverksregisteretMaihaugen. Norsk handverksutvikling definerer begrepet handlingsbåren kunnskap som: «summen av erfaring og kunnende som i form av håndlag, handlingsmønster og oppfatning går i arv fra en generasjon til en annen i et kunnskapsbærende handlingsfellesskap. Ved overføring av handlingsbåren kunnskap er den grunnleggende læreformen herming kombinert med utprøving og personlig erfaring». Handlingsbåren kunnskap er blitt sammenlignet med det å lære å snakke: «Barn lytter, hermer, prøver ut og eksperimenterer med lyder og lydmønster, etter hvert med ord og sammenstilling av ord. Ved denne kombinasjonen av lytting, herming og utprøving (eksperimentering, erfaring) får de språket så vel som den kunnskapen og den evne til å tenke som språket direkte og indirekte formidler. Vilkår for god språkutvikling er et godt læringsmiljø». Språket er derfor et tydelig eksempel på handlingsbåren kunnskap.

Eksterne lenker