Høybråten kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Høybråten kirke
Høybråten kirke 2.jpg
Høybråtenveien 37 (24. august 2007)
Foto: C. Hill
Generelt
Byggeår:  1932
Kirkegård:  Kirken har kirkegård
Arkitektur
Arkitekt:  Georg Greve
Materiale:  Mur
Tårn:  Midt over skipet
Kirkerommet
Prekestol:  Av tre fra 1932
Døpefont:  Av stein fra 1957
Alter:  Altertavle mosaikk av Per Vigeland fra 1955

Høybråten kirke er en sognekirke på Høybråten, nær grensen til Furuset. Den ligger i bydel Alna. Kirken ble innviet torsdag 30. juni 1932 kl 17. den ble tegnet av arkitekt Georg Greve.

Historie

Høybråten kirke, 2007.
Foto: C. Hill

Det ble kjøpt inn 40 mål tomt av Aker kommune og avsatt til sammen 20 000 kroner i årene 1925-1928 til kirkegården. Grunnstenen ble lagt ned 15. januar 1932.

Karl Andersen var formann i byggekomiteen og fikk støpt inn en blyboks i grunnmuren, bevitnet av arkitekten Georg Greve og byggeformann Harald Jørgensen. Boksen skal ha inneholdt en beretning datert februar 1931, et sett tegninger, Aker kommunes kalender og noen mynter. Boksen skal ha blitt murt inn midt under hovedinngangsdøren.

Høybråten kirkegård ble ferdig omtrent samtidig som kirken. Høybråten kirke var en del av Grorud sogn frem til 1966 da Høybråten og Stovner ble et eget sogn.

Høybråten menighetshus

Høybråten menighetshus ble bygget like ved kirken, og sto klart til julen 2002.

Grunnsteinen var en en kopperkiste fylt med en bibel, en salmebok, menighetsbladet, boka med Høybråtens historie, lokalavisen og byggetegningene. Kisten ble lagt ned av ordfører Per Ditlev-Simonsen og biskop Gunnar Stålsett.

Eksterne lenker

Stovnerporten - Da bygda fikk egen kirke

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi