Håkon Christie

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Håkon Christie
Torpo stavkirke

Håkon Andreas Christie født 30. august 1922 i Nannestad i Akershus død 14. desember 2010 i Oslo var utdannet arkitekt ved arkitektlinjen ved NTH i Trondheim. Christie var en av Norges fremste kjennere av bygningshistorie, særlig stavkirker.

I 1949 ble han uteksaminert med diplomoppgave om restaurering. Christie ble født på Holter prestegård i Nannestad i Akershus. Hans mor, Elisabeth Theodora Stabell har skrevet er firebindsverk Prestegårdsliv, og faren Hartvig Caspar Christie var prost og stortingsmann for Høyre.

Liv og arbeid

Fra han var 20 år arbeidet Håkon Christie med kulturminnevern. Først under Gerhard Fischer bl.a. ved Nidarosdomen, Håkonshallen i Bergen og Bergenhus festning. Her lærte han mye om mur og stein.

I 1949 giftet han seg med Sigrid (1923-2004) og sammen har de arbeidet for bevaring og vern av kulturarven, ikke minst med bokverket Norges kirker.

Som student arbeidet han som assistent for arkitekt Gerhard Fischer med undersøkelser, oppmålinger og utgravninger av middelalderbygninger og -anlegg i Bergen og Trondheim. Diplomoppgaven hans var oppmåling og forslag til restaurering av Kinsarvik kirke i Hardanger. 1944 var han i en periode engasjert av Riksantikvaren.

Christie fortsatte som assistent for Fischer til han 1950 ble ansatt som bygningshistorisk konsulent/forskningsstipendiat i NAVF, i prosjektet Norges kirker, med arbeidssted hos Riksantikvaren.

Fra 1970 var han antikvar samme sted og førsteantikvar fra 1978 til han gikk av med pensjon 1991. Som pensjonist fortsatte han sitt arbeid som forsker hos Riksantikvaren, fra 1994 i Norsk institutt for kulturminneforskning.

Norges kirker

Christies hovedvirksomhet har fra 1950 vært arbeidet med Norges kirker, en landsdekkende bokserie inndelt etter fylker. De enkelte kirkebygninger med inventar er blitt grundig registrert og beskrevet etter arkivundersøkelser, nedtegning av muntlig tradisjon, oppmålinger og annen dokumentasjon, samt bygningshistoriske undersøkelser og arkeologiske utgravninger. For hvert fylke er det gitt en sammenfattende fremstilling av områdets kirkearkitektur og kirkekunst. Sammenholdt har utgravninger, grundige bygningsarkeologiske undersøkelser og arkivundersøkelser, oppmålinger, foto og beskrivelser av de enkelte kirker bidratt til økt kunnskap og ny forståelse for utviklingen av kirkebygninger og dessuten for kirkebyggere og håndverkere i Norge.

Annet arbeid

Han har skrevet en sammenfatning av stavkirkeforskningen i kapitlet Stavkirkene i Norges kunsthistorie, bd.1, og dessuten en rekke artikler om særskilte stavkirker og om stavkirkenes konstruksjon og utvikling. Videre har han skrevet flere artikler om utgravninger og utforskning av Oslo i middelalderen, middelalderske steinkirker og dessuten om kirkebygging i Norge på 1600- og 1700-tallet.

Ved siden av arbeidet med bokserien har Christie ledet eller deltatt i bygningshistoriske undersøkelser og arkeologiske utgravninger i norske kirker. Kirkearkeologien har vist at det forut for stavkirkene har eksistert en generasjon av trekirker med sine veggstolper satt ned i jorden.

Han utviklet et stort faglig internasjonalt nettverk, blant annet gjennom deltakelse i utgravningsarbeid av bispesetet Kirkjubø på Færøyene, Skålholt domkirke på Island og Bryggen i Bergen. Samlet har dette arbeidet vært svært viktig for vår oppfatning av bybebyggelsen i middelalderen.

Christie har gjort et banebrytende arbeid innen norsk stavkirkeforskning og skrevet en rekke verk om emnet. Ikke minst er hans tegninger av stavkirkene av stor verdi og hans innsats har vært viktig for at stavkirkeforskningens internasjonale status. Christie ønsker å formidle og gir tillatelse til bruk av tegninger.

Håkon Christie ble 1976 innvalgt i Det norske Videnskaps-Akademi, og 1995 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, og 2005 ble han tildelt Grosch-medaljen.

Verk (utvalg)

 • 1958 Håndverkerne og kirken, i Håndverksliv 1958
 • 1958 Urnes stavkirkes forløper belyst ved utgravninger under kirken, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers bevaring, Årbok 1958, vol. 113, side 49-74
 • 1959 Norges kirker. Østfold (sm.m. S. Christie), 2 bd., 1959
 • 1962 Kinsarvik kirke og dens restaurering, i FMF Årbok 1961
 • 1963 Det gamle Oslo mellom fortid og fremtid, i St. Hallvard 1963
 • 1969 Norges kirker. Akershus (sm.m. S. Christie), 2 bd., 1969
 • 1970 Stavkirkene i bygningshistorisk sammenheng, Reykjavik 1970
 • 1974 Middelalderen bygger i tre, Oslo 1974 ISBN 82-00-01395-2
 • 1981 Stavkirkene – Arkitektur i Norges kunsthistorie, bind 1, Oslo 1981, s. 139–250 ISBN 82-05-12265-2
 • 1981 Stavkirkeforskningen, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers bevaring, Årbok 1981, vol. 135, side 58-68
 • 1984 Murerfaget i Oslo. Et tradisjonsrikt håndverk, i Murmesterne, 1984
 • 1981-93 Norges kirker. Buskerud (sm.m. S. Christie), 3 bd., 1981–93
 • 1991 Kirkebygninger i Norge i 1600 - og 1700-årene, i FMF Årbok 1991
 • 1994 Til felts mot forfall. Med målebånd og skissebok i Fortidsminneforeningens tjeneste, 1994
 • 2009 Urnes stavkirke : den nåværende kirken på Urnes, ISBN 978-82-530-3245-0

Se også

Litteratur

 • E. Seip: «Røtter og skudd: En samtale med Arne Berg og Håkon Christie om norsk byggforsknings historie», i Arkitektur i Norge 1998
 • Kirkearkeologi og kirkekunst. Studier tilegnet Sigrid og Håkon Christie, Øvre Ervik 1993.

Eksterne lenker