Grytten kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Grytten kirke
2010 06 06 Grytten kirke Trollstigen 024.jpg
Foto: Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1829
Arkitektur
Materiale:  Tre
Skip:  åttekantet, enskipet hallkirke
Kirkerommet
Commons-logo.png
Grytten kirke bilder på Commons
Grytten, Rauma kommune.
Kart: Kart i skolen

Grytten kirke er en åttekantet kirke i laftet tømmer bygget i 1829. Den har plass til 300 mennesker. Navnet har kirken etter tidligere Grytten kommune som januar 1964 ble slått sammen med Eid, Hen og Voll kommuner samt det meste av Veøy kommune til den nye Rauma kommune.

Prekestolalteret.
Foto: Frode Inge Helland
Skip og kor utgjør en helhet, kirkerommet.
Foto: Frode Inge Helland
Krusifiks, antagelig fra 1200-tallet.
Foto: Frode Inge Helland

Lokalisering

Grytten kirke ligger ved E-136 på Veblungsnes ved Åndalsnes i Rauma kommune, Møre og Romsdal.

Bygning

Kirken er en åttekantet sentralkirke i rundtømmer. Tårnet hviler på fire søyler i tømmer som er ført ned sentralt i kirkerommet. Våpenhus og sakristi er tilbygget på byggets nordside. Tårnet er frkantet med løkformet avslutning og spir. Taket og tårnets sidevnager er tekket med skifer.

Eksteriør

Kirken er utvendig kledd med rødmalt, stående panel med over- og underligger, hvitmalte tofags vinduer med åtte ruter i hvert fag – to ruter i bredden og fire i høyden. Den er fundamentert på grunnmur av naturstein.

Interiør

Skip og kor er i ett og utgjør hele kirkerommet. Vegger er i ubehandlet rundtømmer. Et galleri med benker strekker seg rundt hele kirkerommet. Trapper for kirkelyden på begge sider av inngangen til kirkerommet.

Inventar

Kirken har prekestolalter (antagelig med forbilde fra Sør-Fron kirke) med tilkomst via trapp som er delvis plassert bak altertavlen. Prekestolen brukes bare ved særlig høytidelige anledninger som vielser mv. Altertavlen er barokk med nattverdsmåltidet som motiv. Hvis den stammer fra den eldre korskirken, er den omarbeidet. Den gamle prekestolen ble solgt til Stavanger museum.
På veggene henger tre portretter av prestene Anders Leem, Anders Heiberg og Hans Jakob Wille.

Kirken har to kirkeklokker. Den ene ble sendt til omstøpning i Holland i 1751, den andre kirkeklokken er eldre.

Billedgalleri

Historie

Opprinnelig var de første kirkene lokalisert ca. 4 km lenger opp i retning Isterdalen i et område som hadde navnet Grytinar (Grytten), på Brunnsletta hvor også prestegården lå, nær den viktige markedsplassen Devold.

Den første kirken, antagelig fra ca. 1200 - i alle fall før 1350, hvor den nevnes i kildene første gang. Den var en enkel stavkirke uten vindu og tårn som forfalt av mangel på vedlikhold. En ny stavkirke reist etter et par hundre år. Men også den forfalt etter en tid. Ny stavkirke, med tårn og våpenhus mot vest, ble oppført året etter. Den bli tilbygget sakristi i 1706. I 1728 falt også denne kirken ned.
Gudstjenestene fortsatte en tid i annekskirkene og gudstjenester for syke og gamle ble holdt på prestegården.
Ny kirke med en ny form, en såkalt korskirke, den tredje kirke for indre Romsdal sogn, ble innviet i 1732 og var plassert mellom prestegården og Brønnsletten ca 200m fra prestegården nær elva Rauma. Den nye kirken var en laftet korskirke. Grunnen var av sand som blåste opp mot veggene i den grad at den ble påført skade og vinduene ble tildekket. Kkirken ble revet i 1828.

Det ble besluttet å reise en ny kirke på Veblungsnes som var det nye senteret i indre Romsdal. Den nye kirken ble oppført som åttekantet laftet kirke på Veblungsnes etter forbilde fra Sør-Fron kirke. Man anvendte tømmeret fra den gamle kirken sammen med nytt. Kirken ble utstyrt med prekstolalter. Hvis

Denne kirken ble inviet i 1829 og har siden fått tilbygget våpenhus og sakristi.

Litteratur

  • Thaule, John Ove; Ubostad, Ingar; Pedersen, Bjørn. 1990. Kyrkjene våre i Ei bok om Rauma, Rauma Kommune. s 207-210
  • Grytten menighetsråd. 2004. «Grytten Kirke 175 år»

Eksterne lenker

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi