Giske kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 62°29′55″N 6°03′01″Ø

Giske kirke
2007 09 15 Giske Kapell 18 Enh.jpg
Giske (2007.09.15) Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1100-tallet
Endringer:  Restaurert 1756, modernisert 1860 og restauret 1930
Kirkegård:  Det er kirkegård ved kirken
Arkitektur
Periode: Romansk
Teknikk:  Mur
Materiale:  Marmor
Mål:  Skip utvendig 12,3 x 8,8, kor 7,7 x 6,15
Kor:  rett avsluttet kor
Skip:  enskipet
Kirkerommet
Døpefont:  fra 1707
Alter:  altertavle av Tavle-Jakob.
Plasser:  175

Giske kirke er en romansk langkirke fra 1100-tallet i Giske kommune i Møre og Romsdal fylke.

Bygning

Plan
Giske.
Kart: Kart i Norge

Kirken er bygget av marmor, har 175 plasser, og har antakelig tjent som gårdskapell for Giskeætten. Den besto opprinnelig av skip og kor. Nederst rundt hele kirkens yttervegg går en såkalt attisk baseprofil som kom i bruk på norske kirker på 1100-tallet. Kirken er kledd med store velhugne kvaderstein og viser påvirkning fra Bergensområdet. Men der ble det brukt kleberstein og ikke marmor. Kirkene i Borgundskaupangen og flere andre kirker i fylket er utført på sammen måte. Men Giske kirke er den eneste kirken som i sin helhet er bygget i marmor.


Eksteriør

Kirken er hvitkalket utvendig. Skipet har inngangsportaler midt på nordveggen og sydveggen. Portalen på sydveggen er den best bevarte og rikest utstyrte. Over døren er der et tympanonfelt med relieff som viser Agnus Dei, Guds lam.
Det har vært to vinduer på sydveggen og ett midt på nordveggen. Koret har også hatt to vinduer på sydveggen, hvilket var uvanlig. Selv store kirker hadde sjelden mer enn ett. Koret hadde ikke korinngang, noe som var uvanlig i middelalderen. I 1860 ble det laget en døråpning.

Taket er tekket med teglpanner.

Interiør

Epitafium, 1756.
Foto: Frode Inge Helland
Prekestol
Foto: Frode Inge Helland
Mot vest. Orgel, inngang.
Foto: Frode Inge Helland

Skipet og koret har 1700 - 1800-talls preg. Interiøret er kalket gullig hvit uten veggdekorasjoner. Takstolene er bordkledd på på undersiden og danner en flat himling som ved ytterveggene følgere sperrene og derfor er skrådd litt ned.
Korbuen har full bredde og de store, kalkede vindusnisjene gir kirken et åpnet og lyst preg.

Inventar

Altertavle av Tavle-Jakob.
Foto: Frode Inge Helland
Orginalene i Bergen Museum
Foto: Nina Aldin Thune

Alterparti fra 1756 av Jacob Sørensen Giske-Gaard. Det består av altertavle, alterkrusifiks og alterring i en uttrykksfull, naivistisk stil. Han skal ha utført dette i en alder av 22 år, ble senere kalt "Tavle-Jakob" og utførte en rekke liknende oppgaver i kirker i Sunnmøre og Romsdal.
Gotisk korsfestelsesgruppe i tre som viser engelsk påvirkning.
Døpefont fra 1707.
Brodert teppe fra 1688, antependium, henger foran alteret med initialene og våpenskjoldene til de adelige eierne. Teppet var opprinnelig en bordduk til fest og høytid som ble gitt til kirken og sydd om til alteret.
På nordveggen henger et epitafium med latinsk innskrift til minne om restaureringen i 1756.

Historie

Skipet østover mot koret.
Foto: Frode Inge Helland

Den vesle øya Giske utenfor Ålesund var høvdingsete for den mektigste ætten etter kongen, Giskeætta. Ætten kontrollerte handelen på Borgundkaupangen hvor der var tre eller fire marmorkirker. Kirken hadde sin storhetstid frem til Reformasjonen. Kirken forfalt da Giske ikke lenger var sete for adel. Den ble en takløs ruin.
I 1756 restaurerte eieren Hans Holtermann kirken. Etterhvert fikk kirken nytt inventar i tillegg til det som var bevart fra middelalderen.
I 1860-årene gjennomgikk kirken en modernisering med større vinduer og det ble laget korinngang for sognepresten.


Adkomst

Øya er blitt gjort landfast med Valderøya via bro og kan nås med bil gjennom undersjøiske tunneller fra Ålesund sentrum via landfaste Ellingsøy RV 658.

Litteratur

  • Ekroll, Øystein; Stige, Morten, Havran, Jiri, Middelalder i Stein bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3

Eksterne lenker

Giske kirke på Riksantikvarens nettsted kulturminnesok.no


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi