Gildeskål hovedkirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Gildeskål hovedkirke
Gildeskål hovedkirke.jpg
Inndyr Foto:Ukjent
Generelt
Byggeår:  1881
Arkitektur
Arkitekt:  Carl Julius Bergstrøm
Teknikk:  tømmer; lafting
Materiale:  treverk
Kirkerommet
Prekestol:  i tre fra 1962 laget av Hoff
Døpefont:  i tre
Alter:  altertavle fra 1712med motivkorsfestelsen flyttet fra den gamle kirken

Gildeskål hovedkirke også kjent som Gildeskål nye kirke er en langkirke fra 1881 i Gildeskål kommune i Nordland fylke. Kirken er en trekirke og har 750 plasser.

Bygningen

Gildeskål hovedkirke ligger like ved den gamle middelalderkirken og prestegården. På slutten av 1800-tallet var den gamle kirken blitt for liten. I 1851 kom det en ny kirkelov som sa at kirkene på landsbygda måtte ha sitteplass for 3/10 av menigheten. Dette førte til at det ble oppført en rekke nye kirker.

Kirken er en nygotisk langkirke med et tredelt skip. Hovedinngangen er i tårnfoten i vest. Koret i øst er en femkantet apside. Bygningen er kledd med eternittplater fra 1960-tallet og har saltak.

Opprinnelig hadde bygningen hvitmalt trekledning med panel og laftekasser i oker. I skipet er der to rader med vinduer, små kvadratiske nederst og høye spisse over.

Interiør

Kirken er treskipet, med langsgående galleri båret av stolpene som deler kirken i midtskip og sideskip. Mot vest mot hovedinngangen har kirken et orgelgalleri.Interiøret fra slutten av 1800-tallet er i nygotikk.

Kirken er malt i hvitt og mursteinsrødt med blått tak og mørkere blå benker. I himlingen over koret er der malt en stjernehimmel i første halvdel av 1900-tallet. Kirken har en fargesetting som framhever bygningens konstruktive elementer. I galleribrystningen er balustrene dekorert med stjernemønster og alle konstruktive elementer, som bjelker og stolper, er rikt profilert.

Inventar

Den barokke altertavlen er fra 1713 og ble flyttet fra den gamle kirken. De utskårne og malte figurene og akantusrankene er utført av «bilthugger"» Georg Christoffer Schauer.

Tavlens hovedfelt viser den korsfestede Kristus. På hver side står en stor kvinnefigur, den ene med kors, bok og fjærpenn, den andre med due og anker. Det er dydene Troen og Håpet. Øverst på det gavlformede toppstykket er den tronede Kristus flankert av to liggende kvinnefigurer.

Tavlen ble malt av Gottfried Ezekiel i 1754 og han malte også interiøret i Gildeskål gamle kirke. Senere ble den malt om i 1902 av Henrik Backer.


Se også

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi