Gildeskål gamle kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 67°3′33″N 14°2′43″Ø

Gildeskål gamle kirke
Gildeskaal Old Church.jpg
Inndyr Foto: Roar Johansen
Generelt
Byggeår:  midten av 1100-tallet
Endringer:  påbygget 1711
Arkitektur
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Kirkerommet
Prekestol:  i tr fra 1712
Døpefont:  i tre fra 1711
Alter:  Alter laget av sammenmurte steinblokker
Diverse:  Glassmaleri, den oppstandne Kristus fra 1962, Et gammelt antependium av gylenlær
Commons-logo.png
Gildeskål gamle kirke bilder på Commons
Vekten.jpg
Gildeskål gamle kirke bilder på kunsthistorie
Interiør
Foto: Ukjent
Interiør
Foto: Ukjent

Gildeskål gamle kirke ligger i Gildeskål i Nordland og utgjør sammen med Gildeskål nye kirke og Prestegården et helhetlig kirkested.

Kirken er en middelalderkirke i stein bygget på midten av 1100-tallet. Byggeåret er ikke endelig fastslått, men en teori er at kirken ble bygget som én av to fiskekirker i Nord-Norge av Kong Øystein i 1130. Det finnes også en teori om at kirken er bygget etter 1170. Kirkerommet er ikke endret på flere hundre år og viser et intakt kirkerom fra 1700-tallet. Gammelkirka og Prestegården inngår i dag i Nordlandsmuseet.

I 1881 sto Gildeskål nye kirke ferdig og da ble den gamle lagt ned og sto ubrukt til 1962 da den ble igjen innviet. Kirken er også kjent som salmedikteren Elias Blix sin kirke - han var født i Gildeskål i 1836. Den er en av 7 steinkirker fra middelalderen som er bevart i Nord-Norge.

Bygningen

Det meste av kirken er fra middelalderen, men østre og vestre gavl og sørveggen er fra seinere perioder. I tillegg er korbuen gjenoppbygd. Den romanske kirken ble trolig bygget mellom 1130 og 1160. Det er flere byggefaser i den gamle delen av muren.

Etter en brann i 1710 ble det bygget et tverrskip mot sør som er nesten like bredt som hovedskipet.

Kirken har et rektangulært skip og et litt smalere nesten kvadratisk kor, en plantype som kan sees i flere av middelalderkirkene i Nord-Norge. Den har bratte saltak tekket med takstein i tegl. Utvendig har kirken kalksteinskvader som i dag erhvitkalket. Bygningskroppen har sparsomt med vindusåpninger.

På korets møner er det stiliserte dyrehoder. Gildeskål er den eneste steinkirken i Norge som har bevart slike hoder.

Interiør

Under en brann i 1710 ble det meste av kirkens interiør ødelagt. Det nåværende interiøret ble laget på 1700-tallet og er et av de best bevarte interiørene fra denne perioden i Norge. Det ble malt flere ganger, men preges i dag av marmoreringer og landskaper malt av Gottfried Ezekiel, en tysk maler som var bosatt i Bergen. Han har også arbeider i flere andre kirker i Nordland - Bodin, Nesna, Beiarn, Saltdal og Flakstad.

Kirkerommet ble fylt med benker og et galleri mot vest og i sørfløyen. Rike familier fikk dessuten bygd familielosjer eller lukkete stoler, flere av disse er bevart i dag.

I koret er en bue som rammer inn korets østvindu. Den bæres av steiner med romanske S-profiler (karnissprofiler). Dette er antakelig ikke den opprinnelige plasseringen til denne buen. Det kan har vært en del av korbuen eller vestinngangen.

Inventar

Prekestolen er malt av Gottfried Ezekiel. Han malte også galleribrystningen og altertavlen som i dag står i hovedkirken fra 1881. Prekestolen har malte fremstillinger av evangelistene. Himlingen krones av den triumferende og velsignende Kristus.

Litteratur

  • Ekroll, Øystein, Stige, Morten, Havran, Jiri, Middelalder i Stein bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000,s.172–175 ISBN 82-91399-09-3
  • Ekroll, Øystein, Med kleber og kalk - Norsk steinbygging i mellomalderen 1050-1550, Oslo 1997, ISBN 82-521-4754-2

Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi