Erkeengelen Gabriel

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Gabriel)
Hopp til: navigasjon, søk
Erkeengelen Gabriel
Giotto - Scrovegni - -14- - The Angel Gabriel Sent by God.jpg
Erkeengel
Dåpsnavn: 
Festdag:  29. september
Se også:  Ekstern biografi
Vernehelgen:  skytshelgen for budbærere, postfunksjonærer, post- og avisbud, postvesenet, frimerkesamlere, fjernsyn, telefon- og telegrafarbeidere; for diplomater; mot ekteskapelig ufruktbarhet
I kunsten:  Guds sendebud med liljestav, budbærerens symbol


Det bibelske mannsnavnet Gabriel betyr «Guds sterke (mann)».

Engelen Gabriel er kjent både innen kristendommen, jødedommen og islam. Noen kristne religioner mener at Gabriel er en av de fire erkeenglene (Mikael, Gabriel, Uriel og Rafael) som ifølge jødisk og kristen tradisjon er plassert rundt Guds trone.

Gabriel har vært æret siden 100-tallet, og i den syriske kirken er han den første blant englene. Han ble først anropt i liturgien i Allehelgenslitaniet, som stammer fra pave Sergius' pontifikat (687-701). En messe for Gabriel dukker opp i Frankrike på 1200-tallet. Men avbildninger av ham er enda eldre. Han blir i kunsten fremstilt som Guds sendebud med liljestav, budbærerens symbol. Senere ble liljen symbol på Marias renhet, og på Bebudelsesskildringer står den ofte i en vase ved siden av Den hellige Jomfru. Pave Benedikt XV utropte ham til skytshelgen for postvesenet og telefon- og telegrafarbeidere i 1921. Han er også skytshelgen for diplomater, som bringer beskjeder som ham selv.

Islam

I islam er erkeengelen Gabriel (arab. Jabra'il el. Jibril) den som mottar budskaper fra Allah og leverer dem til profetene. Gabriel viser seg for Guds utvalgte profeter for å meddele dem Guds budskap. I Koranen er troen på engler grunnleggende, og Gabriel blir nevnt med navn tre ganger. Gabriel skal ifølge tradisjonen ha formidlet alle Guds åpenbaringer til profeten Muhammad, han er omtalt men ikke navngitt i sure 53, 6–9:

Sitat Han stod der majestetisk i den høyeste horisont. Så nærmet han seg og svevet på to buelengders avstand eller nærmere. Så åpenbarte han for sin tjener det han åpenbarte. Sitat
sure 53, 6–9

Gabriel også omtalt som profetens følgesvenn på hans himmelreise (miraj).

Jødedom

Av alle englene som er omtalt i Bibelen så er kun to nevnt ved navn - Mikael og Gabriel. Ifølge Bibelen er Gabriel en engel med høy rang som står i nær forbindelse med Guds trone, han blir sendt ut av Gud for å overbringe spesielle budskaper til Guds tjenere på jorden. Når denne engelen viser seg for mennesker blir han beskrevet som «en skikkelse som så ut som en mann». Det hebraiske ordet ghaver som blir oversatt med «mann» har betydningen «ung og sterk mann». Dette passer godt til betydningen av hans navn.

Kristendom

Gabriel er opphavets engel, i motsetning til Mikael, som er endetidens engel. Gabriel hjalp profeten Daniel å forstå sine visjoner som forkynte tidspunktet for Kristi komme (Dan 8,15 og 9,21), han forkynte for Sakarias om Johannes Døperens fødsel (Luk 1,11-20), for Maria om Frelserens fødsel (Luk 1,26-38), og for Josef i en drøm at Maria skulle føde Jesus (Matt 1,20-23), at Den hellige Familie måtte flykte til Egypt (Matt 2,13), og at de kunne vende tilbake (Matt 2,20).

Gabriel henvendte seg til den jødiske jomfruen Maria, som var forlovet med Josef, med ordene: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs ætt til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Etter tradisjonen var Gabriel også vokter av Edens hage, og identifiseres med den engelen som fordriver Adam og Eva derfra. Tradisjonen vil ha det til at det også var han som "styrket" Jesus i Getsemane. Også i Islam er Gabriel Guds sendebud som meddeler profeten hans åpenbaringer.


Engelen Gabriel er nevnt følgende steder i Bibelen
  • Daniel 8:16 - Gabriel blir sendt ut for å forklare et syn for Daniel
  • Daniel 9:21 - Gabriel kommer for å overbringe et budskap til Daniel
  • Lukas 1:19 - Gabriel kommer til Sakarja for å fortelle ham at han vil bli far til døperen Johannes
  • Lukas 1:26 - Gabriel kommer til Maria for å fortelle henne at hun vil bli mor til Jesus

Erkeengler

Eksterne lenker