Fransiskanerordenen

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Fransikaner)
Hopp til: navigasjon, søk

Fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum, «De små brødrenes orden», forkortes O.F.M.) er en katolsk orden. Den ble grunnlagt av Frans av Assisi i 1209, og har navn etter ham. Ordnen blir også kalt «Gråbrødrene», på grunn av den gråfargede ordensdrakten.

Klosterregel og eiendom

Ordenens første regel, som ble skrevet av Frans, har gått tapt. Den eldste bevarte regelen er den som ble omskrevet og godkjent av pave Honorius III i 1223. Regelen var radikal, da den krevde ikke bare personlig fattigdom, men også kollektiv. Dette førte til at brødrene ikke kunne eie noe, og måtte livnære seg ved tigging eller sin egen arbeidskraft.

Etter kort tid begynte brødrene å opprette faste ordenshus som en følge av ordenens vekst, og da ble kravet om kollektiv eiendom vanskelig å følge. Majoriteten innførte da en ny tolkning av regelen, som tok hensyn til omstendighetene. Mindretallet, kalt spiritualene, krevde at regelen skulle tolkes bokstavelig. Pave Johannes XXII dømte til fordel for majoriteten i 1317 og 1318, og tillot dermed kollektiv eiendom. Mange av spiritualene forlot ordenen, og ble kjent som Fraticelli.

I 1321 oppsto en krass debatt mellom fransiskanerne og dominikanerne over spørsmålet om Jesus Kristus og apostlene hadde hatt eiendom eller ikke. Kombinert med Svartedauden rundt midten av det 14. århundre og det store vestlige skisma 1378–1417 førte dette til en nedgang for ordenen. Den ble da splittet mellom de konventuelle og de observante. Sistnevnte krevde en streng tolkning av regelen. I 1517 ble det erklært av de observante var den virkelige fransiskanerordenen, og de konventuelle ble en egen orden.

En ny reform i 1529 førte til opprettelsen av kapusinerordenen. Flere mindre splittelser fulgte, med nye ordensgrener som De reformerte, Rekollektene og De uskodde. Dette førte til ytterligere nedgang for ordenen, inntil pave Leo XIII slo sammen de små grenene med moderordenen igjen.

Andre grener

Den kvinnelige grenen av ordenen, Klarissene, ble grunnlagt allerede i 1212–1214 av Klara av Assisi.

Det finnes også en tredje gren, som er delt i regelbundne og sekulære tertiærer.

Fransiskanere i Norge

Pr. 2005 finnes det en mannlig fransiskanerkommunitet tilknyttet St. Hallvard kirke i Oslo (polske brødre), og klarisser ved Høysteinane kloster i Larvik.

Eksterne lenker