Fjære kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Fjære kirke
2007 07 186 Fjære Kirke 25.jpg
Fjære (2007) Foto:Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  ca.1150
Endringer:  Restaurert 1250 og 1900
Kirkegård:  Det er kirkegård ved kirken
Arkitektur
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Kirkerommet
Fjære, Grimstad, Aust-Agder.
Kart: Kart i skolen

Fjære kirke er en middelalderkirke og langkirke fra ca. 1150 i Fjære sogn i Grimstad kommune, Aust-Agder fylke.


Bygning

Romansk sognekirke med tilbygget kor og apsis. Koret er kvadratisk og smalere enn skipet. Apsiden er litt smalere en koret.
Mot vest er skipet tilbygget våpenus og tårn i tre.

Eksteriør

Sydportalen. Hodet på rundbuen er et av de eldste eksempler på rundskulptur vi har her i landet.
Foto: Frode Inge Helland

Kirken har hvitkalket mur og hvitmalt tre. Taket på skip, kor og tårn er tekket med teglpanner, apsiden med spon, mens spiret er åttekantet og tekket med bord. Skipet har ikke viduer på nordveggen.
Sørportalen har trekk som tyder på at den er fra tidlig 1100-tallet. Rundbuen har dekorerte vederlagssteiner og på låsesteinen er vår eldste bevarte rundskupltur, et hode med enkle trekk, en forløper for den kommende gotikkens fint uthugne hoder.

Interiør

Alter bevart fra middelalderen. Altertavle og alterskapi tidlig renessanse. Kryssribber i unggotikk, 1200-tallet.
Foto: Frode Inge Helland

Innvendige vegger er hvitkalket. Det er gallerier i to høyder på nord- og østveggen hvor orgelet er plassert. Bordhimling på takbjelkene i koret og skipet. Sistnevnte er dekorert med skymotiv.

Inventar

Klebersteins døpefont i gotikk.
Foto: Frode Inge Helland
Prekestol i renessanse og senere tilføyde englehoder og apostler i barokk.
Foto: Frode Inge Helland
Kirkestoler påmalt gårdenes navn og hvor mange plasser hver enkelt gård har.
Foto: Frode Inge Helland
Skipet mot øst. Gallerier på nord- og østveggen i to høyder.

Alteret er bevart fra middeladeralderen. Altertavlen i renessanse fra overgangen 1500- og 1600-tallet. Den har to dører som kan lukkes. Tavlen er dekorert med nattverden som motiv. Dørfløyen på venstre side har motiv fra Golgata og dørfløyen på høyre side har motiv fra Kristi oppstandelse.
Døpefont i gotikk fra middelalderen i kleberstein dekorert med uthugne bladranker og menneskehoder. Regnes som en av våre aller fineste fra perioden. Antas utført om kring 1300 av billedhuggere fra Stavanger Domkirke. Gallerier og kirkestoler fra 1700-tallet. Prekestolen er fra tidlig 1600-tall med senere tilføyelser av utskårne englehoder og apostler i barokk.
Votivskip er opphengt over midtgangen ved sydinngangen.

Litteratur

  • Øistein Ekroll, Morten Stige, Jiri Havran, Kirker i Norge - Middelalder i stein, ARFO, Forlag for arkitektur og kunst, Oslo 2000 ISBN 82-91399-09-3..

Eksterne lenker

Bilder


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi