Fana kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°15′48,107″N 5°20′54,010″Ø

Fana kirke
2012 10 25 Fana Kirke 078.JPG
Fana Foto:Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1153
Endringer:  1870, 1926-27, 1953, 2008
Viet til:  opprinnelig det hellige kors
Kirkegård:  kirken har kirkegård
Arkitektur
Periode: Skipet romansk, koret gotisk
Arkitekt:  1926-27 Frederik Konow Lund
Teknikk:  mur
Materiale:  stein
Takrytter:  fri kopi av kirkens tidligere tårnrytter
Portal:  Vestportal, sørportal og korportal.
Kor:  rett avsluttet
Skip:  enskipet med galleri i vest
Kirkerommet
Prekestol:  av tre fra 1928
Døpefont:  kopi av middelalderfonten fra 1926, dåpsengel ble brukt ved dåp i perioden 1870−1926
Alter:  Moderne alter murt opp av kleberkvadere, alterplaten av kleberstein med relikviegjemme, altertavle av Anders Askevold «Kristus i Getsemane» fra 1871 ombygget 1928
Diverse:  glassmalerier utført av Bernhard Greve 1926-27 og 1953, kopi av gammelt krusifiks
Commons-logo.png
Fana kirke bilder på Commons
Fana kirke, Bergen, Hordaland.
Kart: Kart i skolen

Fana kirke er en langkirke antatt bygget ca. år 1153 i Fana bydel i Bergen kommune i Bjørgvin bispedømme, Hordaland fylke. Den er prostikirke i Fana prosti. Det er ca. 450 sitteplasser i kirken. Kirken og landskapet rundt er Bergen kommunes tusenårssted.

Historie

Kirken er nevnt første gang i et vernebrev til bisp Arne i Bergen fra pave Gregor IX i 1228. Der nevner han byggearbeid ved kirken, men de eldste bevarte delene kan dateres til midten av 1100-tallet. I 1303 ble råderetten over Fana kirke overdratt korsbrødrene ved Apostelkirken i Bergen. Kirken var kongelig kapell fra 1303 til reformasjonen og nevnes i 1308 som Det hellige Kors’ kirke' i Fana som ett av de 14 kongelige kapeller.

I 1644 brant tårnet etter et lynnedsslag. I 1723 kjøpte kirkevergene Niels Øfstevold og Vincentz Nedre-Titlestad kirken. I 1741 ble den kjøpt av eieren til Stend gård, bergenskjøpmannen Wollert Danchertsen, og kom via ham i slekten Krohns eie. Den ble i 1862 overtatt av Fana kommune.

Bygning

Fana kirke er en steinkirke. Veggene er av gråstein med brede fuger og presise i hjørnene.Vestgavlen har brede veggsøyler, høy reising og spissbueportal. Skipet er romansk, mens koret er gotisk. Koret er smalere, lavere og rett avsluttet. Det har en sidefløy med saltak over til et mindre kapellmed saltak i samme retning som kirken. Der er også et sakristi. Takrytteren på hovedtaket i vest er firkantet og har en høy åttekantet hatt.

Antagelig har kirken i middelalderen hatt vesttårn, som kan ha blitt revet etter at kirken ble truffet av lyn og brant i 1644. Fana kirke har gjennomgått flere ombygginger, senest i 1870 etter byggmester Askild Aases planer, og i 1926-27 under ledelse av arkitekt Frederik Konow Lund. I 2008 var kirken stengt for publikum en periode på grunn av utbedringsarbeider. Blant annet ble overflater kalket og malt innvendig og skifertaket skiftet ut.

Interiør

Interiør mot alteret
Foto: Nina Aldin Thune
Nordfasade,Fana kirke, Bergen, Hordaland.
Foto: Frode Inge Helland
Kapellet og Fredrik Konow Lunds tillbygg
Foto: Frode Inge Helland
Interiør mot galleriet
Foto: Nina Aldin Thune

Ved ombyggingen i 1870 ble kirkens interiør endret. Koråpningen ble utvidet og alteret flyttet frem for å gjøre plass til sakristi i korets østre del.

Da kirken ble restaurert i 1926-27 ble interiøret igjen helt fornyet. Det ble laget ny spissbuet korbue og alteret ble flyttet tilbake mot korets østmur. Himlingen i kirkerommet, som hadde vært tønnehvelvet siden 1870, fikk trekløverform over skipet, mens koret har åpent takverk. Kirken har tregulv med en rød løper. Veggene har hvit puss. I skipet har taket vestlandspanel og gråmalt kløverbladhimling med fargeglade hanebjelker tvers over. Koret har grønn mønehimling og synlige konstruksjoner i rødt. Det er tre rundbuede vindu med glassmaleri på hver side av skipet. På østveggen i koret er der tre smale vindu og to på sideveggene.

Inventar

Ved ombyggingen i 1870 fikk kirken ny altertavle i nygotikk, med bilde av Jesus i Getsemane i midtfeltet, malt av Anders Askevold. Omrammingen ble fjernet i forbindelse med restaureringen i 1926-27, og alterbildet fikk en enkel firkantet ramme med inntrappete hjørner. Alteret er av stein og en kopi av et eldre alter.

Døpefonten er en kopi av middelalderfonten og ble datt inn i forbindelse med ombygningen i 1928. Døpefatet er fra 1700-tallet.Mellom 1870 og 1928 ble det brukt en dåpsengel som nå henger i gangen mellom kirken og sakristiet.

Prekestolen er på veggen ved siden av koråpningen, er i tre fra 1928 og har oppgang fra koret.

Glassmaleriene i kirken er tegnet av Bernhard Greve, korvinduene i 1926-27 og skipets vinduer i 1953.

Galleriet i vest har en apostelfront fra 1953 malt av Hugo Lous Mohr. Krusifikset på veggen over koråpningen er en kopi av et gammelt krusifiks.

På veggen i skipet henger et vevd teppe av Ragna Breivik etter en kartong fra omkring 1900 laget av Gerhard Munthe.

Av inventargjenstander er der bevart en gammel dørring, glassmalerier fra 1652, døpefont fra middelalderen, triumfkrusifiks fra 1400-tallet, pilasterstykker ca 1650, figurer fra alterskap fra 1400-tallet, sognebudskalk fra 1717, alterkalk fra 1706, dåpsfat fra 1717, messehagel fra 1681 og 1863.

Kirken har fire klokker, to fra middelalderen, og to fra O. Olsen & Sønns klokkestøperi Nauen, Tønsberg 1971. Orgelet er produsert av J.H. Jørgensen orgelfabrikk, Oslo.

Sagnet om det hellige sølvkorset

Ifølge et gammelt sagn skal to brødre, den ene av dem blind, ha fisket opp et sølvkors utenfor Korsneset i Korsfjorden i Fana. Den blinde skal ha blitt leget etter å ha rørt ved korset.

Så skal de ha brakt korset til kirken, hvor det skal ha leget syke som rørte ved det. De syke skal ha kastet fra seg krykkene på et sted ved kirken som også i dag heter Krykkjehaugen. Kirken skal også ha hatt en splint av Kristi kors. Det fortelles at presten Peder Simenssen i 1546 skal ha brent seks hestelass med krykker og staver fra dette stedet. Fana kirke var i middelalderen en pilegrimskirke. Etter reformasjonen skal korset ha blitt fjernet av Tord Roed, lensherren på Bergenhus, men båten som førte det skal ha sunket. I vernebrevet fra pave Gregor IX er kirken omtalt som Det hellige kors' kirke.

Litteratur

  • Holt, Torbjørn (red); Det hellige korsets kirke på Fana, Fana Sokneråd 2003, ISBN 82-303-0020-8
  • Lidén, Hans-Emil; Kirkene i Hordaland gjennom tidende, Bergen 2008 ISBN 978-82-514-0715-1

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Fana kirke.


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi