Erkeengel

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Foto: Nina Aldin Thune
Erkeenglene Mikael og Gabriel fra Katarina-klosteret i Sinaiørkenen

Det bibelske uttrykket erkeengel betyr «den øverste engel», eller «overengelen». Uttrykket forekommer kun i Det nye testamente i Bibelen, alltid i entall og i bestemt form.

Det er bare én engel som i Bibelens kanon blir direkte omtalt som erkeengel, erkeengelen Mikael [1].

Hvor erkeengel forekommer

Uttrykket erkeengel forekommer følgende steder i Bibelens kanon:

  • 1. Tess. 4,16 – «For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først.»[2]
  • Judas 1,9 – «Erkeengelen Mikael våget ikke å spotte og dømme djevelen den gang han lå i strid med ham om kroppen til Moses. Han sa bare: Må Herren straffe deg!» [1]

Teologiske synspunkter

Et ortodoks ikon av de de syv erkeenglene.fra venstre til høyre: Jegudiel, Gabriel, Selafiel, Mikael, Uriel, Rafael, Barakiel. Under Kristus i Mandorla Kjeruber og Serafer.

De fleste kristne retninger har imidlertid tradisjoner for at flere av englene som omtales i bibelen og andre religiøse skrifter også er erkeengler. Forskjellige syn har gjort seg gjeldende. The Anchor Bible Dictionary sier: «Muligens fins det en enkelt overordnet engel og/eller en liten gruppe av erkeengler (sedvanligvis fire eller syv).» Verket The Imperial Bible–Dictionary sier at Mikael er erkeengelen og at det har vært forskjellige oppfatninger om ham: «Enten er han Herren Jesus Kristus, Guds sønn, eller også er han en av de såkalte syv erkeengler.»

Enkelte trosretninger som mener at De deuterokanoniske bøker hører til Bibelens kanon, viser til den deuterokanoniske boken Tobit som nevner «de sju engler som trer fram for Herren i hans herlighet og tjener ham» [3]. De mener at disse «sju engler» sikter til erkeengler.

I jødedommen snakkes det noen ganger om at det er syv erkeengler: Mikael, Gabriel [4], Rafael [5], Uriel. Sariel, Raguel og Remiel. Noen kristne samfunn (deriblant Den norske statskirke) mener også at det finnes flere erkeengler. I den katolske kirkes tradisjon er det fire erkeengler: Mikael, Gabriel, Rafael og Uriel. Den ortodokse kirke snakker noen ganger om syv erkeengler, og de omfatter i tillegg til disse, Selafiel, Jegudiel og Barakiel.

I islam snakker man om fire erkeengler, Mikael, Gabriel (arab. Jibril), Izrail og Izrafil. Sistnevnte ses vanligvis på som identisk med Rafael i den kristne tradisjon. Gabriel gav profeten Koranen, Mikael bekyttet israelittene, Izrail er dødens engel og Izrafil skal blåse i hornet på den ytterste dag.

Den pseudepigrafiske Enoks bok kaller de fire siste erkeenglene Raguel, Sariel og Jerahmeel, mens fra andre apokryfiske kilder har vi variantene Izidkiel, Hanael og Kefrael.

Innen protestantismen er det noen som mener at det bare er én erkeengel, Mikael. Noen av disse har også holdt frem at erkeengelen Mikael er den samme som Jesus Kristus og at derfor Jesus er den som er erkeengel. Andre går til dels kraftig imot at Jesus og Mikael skal være den samme, idet de mener at det vil være feil å betrakte Jesus som en engel.

Jehovas vitner mener at det bare er én erkeengel, Mikael, og de identifiserer ham med Jesus. De peker på det at navnet betyr «øverste engel», og det at uttrykket aldri forekommer i flertall i Bibelen, antyder at det bare finnes én erkeengel. De henviser til Daniel 10,13[6],20[7], Daniel 12,1[8] og Judas 1,9[1], som de mener at identifiserer Mikael som erkeengel. I Matteus 28,18 sier Jesus: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden». Dette gjør at Jehovas vitner trekker den slutning at erkeengelen Mikael er identisk med Jesus Kristus.

Englenens hierarki

Englehierakiet er fremstillt i kuppelen i Baptisteriet til Domkirken i Firenze.

Filosofen Dionysios Arepagiten eller Pseudo-Dionysius som levde i senantikken utviklet en lære om englene der han plasserer dem i det Himmelske hierarki etter deres funksjon og i hvilken avstand de er fra det guddommelige.

Erkeenglene er i denne fremstillingen syv i tallet. De leder en hærskare av engler og de er mer i kontakt med synlige og jordiske ting.

Første orden
Serafene Kjerubene Tronene
Andre orden
Maktene Kreftene Herredømme
Tredje orden
Fyrstedømme Erkeengler Engler

Referanser

Se også

Litteratur

  • Hellemo, Geir; Guds billedbok, virkelighetsforståelse i religiøse tekster og bilder, Oslo 1999 ISBN 82-539-2034-1
  • Nes, Solrunn; Mysteriets formspråk, Bergen 2000 ISBN 82-419-0266-2 s. 93

Eksterne lenker