Eidsberg kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Eidsberg kirke
Vincent Willem van Gogh 034.jpg
Generelt
Byggeår:  Annen halvdel av 1200-tallet
Endringer:  Ombygget i 1881 i nygotikk under ledelse av arkitekt Hjalmar Welhaven
Viet til:  St. Olav som er avbildet på en steinskulptur over inngangen til kirken
Kirkegård:  Det er kirkegård ved kirken
Arkitektur
Arkitekt:  Hjalmar Welhaven omskapte middelalderkirken til en nygotisk bygning i 1880-årene
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein, til dels en hard kleberstein hentet fra Indre Østfold
Kirkerommet
Commons-logo.png
Eidsberg kirke bilder på Commons

Eidsberg kirke (også kalt Østfold-domen) ligger i Eidsberg i Eidsberg kommune og er opprinnelig fra 1200-tallet.

Bygningens historie

Det har her stått en steinkirke fra romansk tid som ble revet ned og erstattet av en stor gotisk kirke omkring midten av 1200-tallet. Fra den eldste kirken er det identifisert en kvaderstein med innhogd sjakkbrettmønster og en annen kvaderstein med runeinnskriften «Odinkar». Dette navnet er uvanlig i Norge, men kjent fra Danmark. Der finnes også slike sjakkbrettkvadere. Det er også bevart et tympanonfelt med en hjort med et kors mellom hornene på høyre side. Den eldste kirken var delvis kledd med granittkvadere, Grunnplanen på denne kirken er ikke kjent.

Den romanske kirken blr revet rundt midten av 1200-tallet og erstattet av en kirke med vesttårn, skip og kor. I 1880-81 ble denne kirken ombygd ved at koret og en del av skipet ble revet og nybygdog resten fikk et nygotisk preg.

Litteratur

  • Ekroll, Øystein, Med kleber og kalk, Norsk steinbygging i mellomalderen 1050-1550 ISBN 82-521-4754-2


Eksterne lenker


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi