Klemens I

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Clemens I)
Hopp til: navigasjon, søk
Klemens I
Clemens I.jpg
Dåpsnavn:  Clemens
Født:  Ukjent Roma
Død: 97 ?
Saligkåret:  Kort tid etter sin død
Helligkåret:  Kort tid etter sin død
Festdag:  23 november
Se også:  Katolsk.no
Vernehelgen:  sjøfarere, steinhoggere, marmorarbeidere, hattemakere og barn
I kunsten:  anker


Klemens I (død 97 ifølge noe usikre kilder) var pave fra 88 til 97. Han kalles ofte Clemens Romanus, Klemens av Roma, for å skille ham fra Klemens av Alexandria.

Liv

Klemens ble født i Roma omkring midten av 1. århundre. Tradisjonen forteller at han var sønn av en Faustinus. I sitt brev til korinterne (se nedenfor) bruker han sitater fra Det gamle testamente på en måte som har fått mange til å mene at han må ha vært av jødisk slekt. Det er store muligheter for at faren var en frigitt slave. Klemens ble oppdratt som hedning, men etter å ha hørt apostelen Barnabas preke ble han omvendt. Apostelen døpte ham og tok ham med til Peter, som skal ha utnevnt ham til sin etterfølger. I enkelte tidlige pavelister nevnes han som den andre pave, men man har kommet til at han var den fjerde.

Noen kirkefedre identifiserer ham med den Klemens som nevnes av Paulus i brevet til Filipperne, men dette var sannsynligvis en annen person; det er ingen tegn på at pave Klemens noen gang bodde eller virket i Filippi. På 1800-tallet identifiserte man ham med konsulen Titus Flavius Clemens, en fetter av Domitian, som i 95/96 ble henrettet for «ateisme», hvilket vil si jødisk eller kristen tro. De eldste kildene nevner ikke dette, og Klemens ser ut til å ha levd ett eller to år lenger. Det er også tvilsomt om han var av keiserlig familie.

Ifølge både Tertullian og Hieronymus ble han ordinert av Peter. Ifølge et av hans egne brev avslo han pavembetet etter Peters død, og derfor tok Linus over, etterfulgt av Kletus. Først i 88 aksepterte Klemens utnevnelsen til Romas bispesete.

Klemens skal ha vært ansvarlig for å innføre en klar seremoni for ferming, og han innførte bruken av ordet «amen» i seremonier.

På grunn av en sammenblanding med konsulen Clemens ble Klemens etterhvert regnet som martyr. Det virker dog klart at han ikke døde i Roma, men i eksil. En legende fra 300-tallet forteller at han ble dømt til tvangsarbeid i marmorbruddene ved Khersonnesos på Krimhalvøya, og at han der utførte en rekke mirakler. Han skal tilslutt ha blitt bundet til et anker, og kastet på sjøen hvor han led martyrdøde. Det er ikke noe historisk grunnlag for denne legenden, men den har ført til at han er vernehelgen for blant annet sjøfolk og marmorarbeidere.

Kirken San Clemente i Roma er viet til Klemens, og hans relikvier skal være gravlagt under høyalteret. Under dagens kirke ligger en eldre kirke, som ble forlatt i 1108 da den sto i fare for å rase. Den ble kastet full av jord, og den nye ble bygget over. Under der igjen ligger romerske bolighus, og et av dem skal være huset Klemens bodde i som barn.

Legenden

Sitat Den forteller at Klemens i slutten av det 1. århundret omvendte Theodora, som var gift med Sisinnius, en hoffmann fra Neroa. Etter at han utførte mirakler ble også Sisinnius selv og 423 andre fremtredende personer omvendt. Derfor ble paven forvist fra Roma og etter ordre fra keiseren - muligens Trajan - satt til tvangsarbeid i de beryktede marmorsteinbruddene i Kherson (Chersonesos/Chersones) på Krim. Der hersket det akutt vannmangel, og tvangsarbeiderne var til tider i ferd med å tørste i hjel. Da Klemens en gang så hvordan et lam skrapte på et bestemt sted med hoven, gravde han der med hendene og plutselig strømmet en vannkilde opp fra grunnen. Dette gjorde at han slukket tørsten til 2.000 kristne bekjennere. Folket i landet ble omvendt og døpt, og det ble bygd 75 kirker. Den rasende keiseren lot da de nydøpte henrette, og Klemens ble bundet til et skipsanker og kastet på sjøen, slik at de kristne ikke skulle finne igjen hans legeme. Dette er forklaringen på at St. Klemens' navn på forskjellig vis er knyttet til havet. Hans attributt er et anker. Det fortelles at englene bygde et marmormausoleum for St. Klemens på havets bunn, og at det var synlig en gang i året ved ekstremt lavt tidevann. Sitat
Katolsk.no

Brevet til korinterne

Klemens er særlig kjent for sitt brev fra menigheten i Roma til menigheten i Korint, kjent som første Klemensbrev. Det ble skrevet mellom 93 og 97, og fortalte om Peters opphold i Roma, Paulus' misjonsreise i Spania og de to apostlenes martyrdød. Brevet inneholder den første referanse til apostolisk suksesjon og legfolk. Bakgrunnen for brevet er at noen kristne i Korint hadde gjort opprør mot lederne i menighet. Brevet er det første eksempelet på at menigheten i Roma griper inn overfor en annen kirke. I Korint ble et godt mottatt, og menigheten leste det i flere år høyt i kirken, på linje med tekster fra Bibelen. Derfor ble det også vurdert om det skulle regnes som en del av Det nye testamente, men man kom tilslutt til at det var en viktig, men ikke guddommelig inspirert, tekst. Det er usikkert om brevet er autentisk.

Se også

Eksterne lenker

Commons

Commons har multimedia
for Klemens I.