Bysantinsk innflytelse på den kirkelige kunst i Italia i tidsrommet ca. 1100 - ca. 1400

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Bysantinsk innflytelse på den kirkelige kunst i Italia i tidsrommet ca. 1100 - ca. 1400 er for det meste på Sicilia og i Venezia.

Den mellombysantinske normalkirke

Kirkerommet som mikrokosmos

Den bysantinske kirkebygning kan sees på som et bilde av kosmos som symboliserer himmel, paradis (eller det hellige land) og jordens verden i et ordnet hierarki som strekker seg fra kuppelen, som representerer himmelen, til jorden. Bygningen er brukt som bilde av (og slik magisk identisk med) stedene Jesus Kristus vandret på Jorden. Hver del av kirken blir identifisert som steder i Det hellige land. Den vestlige basilika er en rytmisk bevegelse fra inngang til apside, fra skapelsen til fullendelsen, mens den bysantinske sirkelbygning med kuppel har ingen slik retning men er en sirkelbevegelse rundt sentrum.

Korset som Kristus ble korsfestet på er også en kosmisk orden i den romerske verden med cardo og decumanus. Bruk av kors i kirkens grunnplan symboliserer derfor Kristi seier over dette. Kuppelen som også er et kosmisk symbol er en anskueliggjøring av himmelen. Bruken i palasskirker kunne være fordi keiseren ble oppfattet som kosmokrator. I øst blir frelsen forstått som en total kosmisk begivenhet. Verden blir oppfattet som en harmonisk statisk helhet som hviler i seg selv fra evighet til evighet. Som en konsekvens av dette ble senteret, sirkelen og kuppelen den foretrukne romlige formen.

Ettersom kuppelen representere himmelen, ble det derfor de mest hellige bildene som ble plassert der. Bildene fra Jesu liv representerte også en tenkt pilegrimsvandring til Det Hellige Land. Viktig var også kalenderen for det kristne år. Festsyklusen fulgte dette. Sammenhengen mellom dem er ikke historisk korrekt men gir symbolsk mening. Sirkelen er lukket og gjentar seg selv hvert år.

Tre billedsoner

I kirkene dannet det seg etterhvert tre adskilte billedsoner som var adskilt med bånd som kunne være av planter eller geometriske figurer.

Kuppel og apside

Kuppelen og apsiden regnes som det mest hellige stedet i kirken Her finner vi Kristus, Maria med barnet, engler etc. og scener som kan ha forgått i himmelen. Særtilfeller av kuppeler finner vi i Chora camii i Istanbul der Maria er i sentrum omgitt av forskjellige typer engler.

Festsyklusen

Festsyklusen er billedmotiv som følger kirkeåret.

Koret med helgenene

Kirkene i Italia

Motivene fra det nye testamentet

Hosios Lucas Daphni-klosteret Capella Palatina Monreale
Sakrias bebudelse
Bebudelsen Bebudelsen Bebudelsen Bebudelsen
Fødselen og De hellige kongene Fødselen Fødselen Fødselen 4 scener
De hellige kongene De hellige kongene De hellige kongene
Tilbedelsen
Herodes
Barnemordene
Presentasjonen i tempelet
Josefs drøm
Flukten til Egypt
Kristus blant de lærde
Bryllupet i Kanaan
Jesu dåp Jesu dåp Jesu dåp Jesu dåp
Kristi fristelse 3 scener
Helbredelsen av de lamme
Helbredelsen av de blinde
Den sameritanske kvinnen
Transfigurasjon Transfigurasjon Transfigurasjon Transfigurasjon
Oppvekkelsen av Lasarus Oppvekkelsen av Lasarus Oppvekkelsen av Lasarus
Disiplene med esel og føll
Inntoget i Jerusalem Inntoget i Jerusalem Inntoget i Jerusalem
Nattverden Nattverden
Fotvaskingen Fotvaskingen Fotvaskingen
Getsemane
Judas forråder Kristus
Kristus for Pilatus
Pilatus kone
Korsfestelsen forberedes
Korsfestelsen Korsfestelsen Korsfestelsen
Nedtakingen fra korset
Gravleggelsen
Anastasis Anastasis Anastasis
De tre Mariaer ved graven
Kristus viser seg
Kristus i Emmaus
Den vantro Thomas Den vantro Thomas
Kristi Himmelfart Kristi Himmelfart
Pinseunderet Pinseunderet Pinseunderet

Se også

Hovedmonumenter Hellas

Hovedmonumenter i Italia

Litteratur

  • Demus, Otto; Byzantine Mosaic Decoration, Aspects of monumental art in Byzantinum, London 1948, Reprint 1993 ISBN 0-89241-018-3
  • Demus, Otto; Byzantine art and the west, New York 1970, ISBN 8147-0116-7
  • Grabar, Andre; The art of the Byzantine empire, Baden-Baden 1963
  • Kiilerich, Bente og Torp, Hjalmar: Bilder og billedbruk i Bysants, Oslo 1998, ISBN 82-02-16406-0
  • Kitzinger, Ernst; «Mosaic decoration in Sicily under Roger II and the classical Byzantine system» i Tronzo, William, red. Italian Church Decoration of the Middle Ages and Early Renaissance, Bologna 1989 ISBN 88-7779-066-0
  • Rice, David Talbot; Art of the Byzantine Era,London 1963, reprint 1997, ISBN 0-500-20004-1

Ekstene lenker


Bysantinsk innflytelse på den kirkelige kunst i Italia i tidsrommet ca. 1100 - ca. 1400
La Martorana | Cappella Palatina | Cefalùkatedralen | Monrealekatedralen | Markuskirken