Bysantinsk terminologi

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Bysantins terminologi)
Hopp til: navigasjon, søk
 • Apsis, Apside (apse)-halvsirkulær eller mangekantet avslutning av kirke eller kapell. Se: Engelsk forklaring
 • Arkade (arcade) -rekke med buer som hviler på søyler eller pilarer.
 • Arkitrav (architrave) -bjelke.
 • Arkivolt (archivolt) -profilbånd som omkranser bueåpningen. Se: Engelsk forklaring
 • Attributter (attribute)-Kjennetegn
 • Atrium -1. Vanligvis et sentralt rom i et antikt romersk bolighus, med en rektangulær åpning i taket som åpner for sol og regn. 2. Forgård til en oldkristen basilika. Se: Engelsk forklaring
 • Baptisterium - dåpskirke/kapell. Vanligvis rundt, åttekantet eller korsformet, med dåpsbassenget i midten. Se: Engelsk forklaring
 • Basilika (Basilica)-en kirke som har hovedskip og minst to sideskip hvor hovedskipet er høyere enn sideskipene og blir opplyst av vinduer i klerestoriet.
 • Bysantinsk -viser til forbindelsen med Bysants (nå Istanbul) eller det bysantinske riket (fra ca. 500 - 1450), dets kunst, kultur, etc.
 • Elevasjon (elevation)-ytter- og innerveggenes oppbygging i høyden, og hvordan den fortoner seg for betrakteren.
 • Evangelistsymbolene -symboler for de fire evangelister: menneske/engel = Matteus, løve = Markus, okse = Lukas, ørn = Johannes. Ofte fremstilt med vinger, også kalt de fire livsvesener. Anvendt fra 300-tallet.
 • Fresco, Freske (fresco)-maleri på fuktig murpuss, slik at fargepigmentet binder seg med muren.
 • Galleri(gallery)-overetasjen over sideskipene med åpning mot hovedskipet. Se: Engelsk forklaring
 • Hallkirke -kirke hvor sideskipene har omtrent samme høyde som hovedskipet.
 • Ikon (icon)- religiøst bilde, på uinnrammet treplate; ofte delvis dekket av ornamenterte metallbeslag.
 • Ikonografi (iconography)-den symbolske, ofte religiøse betydningen av de gjenstander, personer og hendelser som er gjengitt i billedfremstillingene. Vitenskapen om kunstverkenes motiver.
 • Ikonoklast -(gr.”billedknuser”) billedstormer, motstander av billeddyrkelse.
 • INRI - de latinske initialene til; Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Brukes som korsoverskrift på krusifikser.
 • Jesusmonogram- 1. I oldkirken P og X sammenslynget (P og X er de greske initialene til Kristus). 2. I Middelalderen IHS (forkort. av Ihesus), også fortolket; Jesus Hominum Salvator, Jesus menneskenes frelser.
 • Katakombe (Catacombe)- underjordisk begravelsesplass.
 • Katedral (cathedral)-biskopskirke, hovedkirke i et bispedømme.
 • Klerestorium (clearstory/clerestory)-den del av midskipsveggen som ligger over sideskipenes tak og har vinduer. Se: Engelsk forklaring
 • Kor (choir)-kirkens liturgiske hovedrom hvor hovedalteret er plassert, oftest i øst. Se: Engelsk forklaring
 • Kristus pantokrator - den dømmende verdenshersker.
 • Mausoleum - Monumental gravbygning
 • Narthex -Oftest en stor innelukket forhall i en kirke, ved hovedinngangen.
 • Orant -en bedende med hevede armer
 • Pantokrator - den allmektige
 • Piktogram (pictogram)-kortform med fremstilling av bibelske hendelser.
 • Profan - verdslig
 • Rundstav -søyle eller halvsøyle bundet til vegg eller annen søyle/pilar.
 • Sarkofag (sarcophagus)- likkiste, vanligvis av sten. Se: Engelsk forklaring
 • Scriptorium -skriverom, særlig et rom i kloster for kopiering av manuskripter.
 • Sentralkirke (centralized church)- kirke med symmetrisk plan.
 • Sideskip (aisle)-område ved siden av hovedskipet, gjerne skilt fra denne med en søylerekke.
 • Tempera -malemiddel hvor pigmentet er blandet med egg og fortynnet med vann.
 • Transept -tverrskip i korskirke.
 • Triforium -smalt båndliknende felt over hovedarkaden.
 • Tessera - liten sten eller glassbit brukt i mosaikk. Se: Engelsk forklaring