Bygghytte

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Byggehytte)
Hopp til: navigasjon, søk
Et fransk bokmaleri fra 1448 med en fremstilling av kirkebyggeri. I forgrunnen to steinhuggere med hakke og vinkelhaker og en håndlanger som rører opp kalkmørtelen. I bakgrunnen bærer håndlangerne mørtel og stein til murerne. Legg merke til hvordan forrige byggeetappe er avsluttet med en port inn til kirken mens arbeidet fortsetter. Håndverkerne er kledd etter tidens mote, men spesielt håndlangerne har hullete klær og sko. Fra Girart de Roussillon, Wien, Österreichisches Nationalbibliothek, Cod. 2549, fol. 164r.

En bygghytte eller byggehytte betegner først og fremst det verkstedet som byggmesterene og steinhuggeren arbeidet i på samme måte som man kaller det sentrale arbeidslokale i et glassbruk for en glasshytte.

Bygghytte var i oveført betydning en betegnelse på de håndverkerne som reiste fra sted til sted for å oppføre kirkebygninger i middelalderen, et byggemiljø. Bygghytten var det håndverksfellesskap som sto for byggingen av katedraler og kirker i middelalderen. Håndverkerne var reisende folk, men når de tok arbeid på et byggeprosjekt gikk de inn i et midlertidig arbeidsfellesskap. Ved de store katedralene var bygghyttene mer eller mindre permanente, mens byggingen av en landsens kirke var en tidsavgrenset jobb. Bygghyttene var tvers gjennom profesjonelle.

Bygningen

Bygghyttten ble oppført på byggeplassen for å gi ly for tegn og sol og for under arbeidet å huse det verktøyet som ikke håndverkerne eide personlig. Hytten var som regel bygget i tre som en frittstående bygning eller av og til bare som et tak ved stenmuren til den bygningen som var under arbeid. Av og til kunne bygningen være større med sadeltak og vegger og kunne inneholde flere rom eller til og med være en stenbygning.

Håndverkerne

I byggehytten ivaretok en også håndverkerens økonomiske interesser, og man utdannet nye håndverkere. Byggehytten var et omreisende arbeidslag, en slags religiøs laugmessig organisasjon. Innenfor en byggehytte hadde man både arkitekter, geistlige, kunstnere og bygningsarbeidere. Den hadde også både norske og europeiske medlemmer.

Bygghyttene kunne identifiseres ut fra stiltrekk og steinhuggermerker.

Litteratur

  • Svanberg, Jan; Medeltidens Byggmästare, Stockholm 1994 ISBN 91-550-4038-1