Bryggja

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Bryggja.
kart: Kart i skolen
Bryggja i Nordfjord.
Foto: K. Knudsen. Fotosamlingen UBB
Bryggja i Nordfjord, sveitsebygningen brant ned i 1910.
Bryggja i Nordfjord før århundreskiftet. Hovedbygningen brant ned i 1898.

Bryggja var et gammelt handels- og privilegiested som ligger på nordsiden av fjorden like øst for innløpet til Nordfjord.

Fra gammelt har Bryggja hatt forbindelse til Vanylven over Maurstadeidet, og til Selje gjennom Rimstaddalen og over Berstadeidet. Bryggja har en god havn som ligger i ly av øyene og holmene utenFor.


Historikk

  • 1600-tallet. De første borgerne bosetter seg på Bryggja.
  • 1682. Den aller første bosetter nevnt som skal ha vært Ola Jacobsen.
  • 1706 Hans Bang har privilegium på handel. Han var samtidig forstander for landeiendommene som lå til St. Jørgens hospital i Bergen.
  • 1709 Bang selger stedet til Hans Larsen Glad. Både Bang, Glad og de andre eierne gjennom hele 1700-tallet enerett til all handel i Davik og Hyen.
  • 1757 En fogdinnberetning, mens Niels Pedersen Tonning eier stedet, heter det at Bryggja er «uForbigiængelig fornøden for Reisende, saavelsom almuen». Stedet er også skysskifte, og har en god «Jægte og Baadehavn».
  • 1771 Hans Nielsen Tonning overtar stedet etter sin far. Han bor ved begynnelsen av 1800-tallet på gjestgiverstedet sammen med sin familie på ni personer. Dertil kommer tre tjenestefolk som hjelper ham med handelsdriften.

1846 Lauritz Elstrand overtar den kjente nordfjordingen etter Erik Nord handels- og gjestgiverstedet. Han er også dampskipsekspeditør og poståpner. 1887 Hans sønn Henrik får skjøte på Bryggja. Han Fortsetter handelsvirksomheten 1898 Våningshuset brenner. 1910 Stedet brenner igjen og forretningdriften avvikles.

Bygninger

De gamle bygningene er nå borte. Etter brannen i 1898 som ødela våningshuset og noen andre bygninger slik at bare naust, sjøbu og drengestue sto igjen. Den store toetasjes sjøbua ble senere flyttet til Kalvåg eller Måløy.

Litteratur

  • Jan Henrik Munksgaard og Nils Georg Brekke: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet Del 3 Sogn og Fjordane. Fylkeskonservatoren i Hordaland, Historisk museum. Bergen 1980.
  • Diverse forfattere: Kulturhistorisk veibok Hordaland. Redaktør Nils Georg Brekke. Hordaland fylkeskommune. Bergen 1993. ISBN 82-7326-026-7
  • Handelssteder på Vestlandskysten. Gåsungen nr. 3, Ålesunds Seilforening 1996.