Bruker:Nina/kladd

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

æøå

æ ø å eller Æ Ø Å

æ blir æ Æ blir Æ ø blir ø Ø blir Ø å blir å Å blir Å


Video

http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:VideoFlash#Vimeo

Flagg

Flag of the United Kingdom.jpg

Slette catch

  • Firefox / Safari: Hold Shift mens du klikker på Oppdater eller trykk Ctrl-F5 eller Ctrl-R (⌘-R på en Mac)
  • Google Chrome: Trykk Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R på en Mac)
  • Internet Explorer: Hold Ctrl mens du klikker på Oppdater eller trykk Ctrl-F5
  • Opera: Tøm hurtiglageret i Verktøy → Innstillinger


Ikonografi

Tolkningens Objekt Tolkningsaktivitet Tolkningens forutsetninger Korreksjonsprinsipper for Tolkningen
(Tradisjonshistorien)
I Primær eller naturlig betydning - (A) faktiske kunnskaper, (B) uttrykksmessig - som danner de kunstneriske motivenes verden Pre-ikonografisk beskrivelse (og pseudo-formal analyse) Praktisk erfaring

(kjennskap til objekter og begivenheter).

Stilartenes historie (kjennskap til den måten spesielle temaer og begrep har blitt uttrykkt i gjenstander og begivenheter under forskjellige historiske betingelser).
II Sekundær eller

konvensjonellbetydning som danner «images», billedverdenens fortellinger og allegorienes verden.

Ikonografisk analyse Kjennskap til litterære kilder (viten om spesielle temaer og begreper). Typehistorien (kjennskap til den måten, hvorpå spesielle temaer og begreper er blitt uttrykt i objekter og begivenheter under forskjellige historiske betingelser.
III Den indre betydning eller innholdet som danner de symbolske verdiers verden. Ikonologisk fortolkning Syntetisk intuisjon (kjennskap til menneskeåndens essensielle tendenser), påvirket av den personlig psykologi "Weltanschauung" De kulturelle symptomers eller symbolers generelle historie (kjennskap til den måte, hvorpå menneskeåndens essensielle tendenser er blitt uttrykt i spesielle temaer og begreper under forskjellige historiske betingelser )

Leksikon

Litteratur-medier

Tabell

Første orden
Serafene Kerubene Tronene
Andre orden
Maktene Kreftene Herredømme
Tredje orden
Fyrstedømme Erkeengler Engler


Navigasjon

Nina/kladd


Indehavere af reelle Priviligier før 1814

Dato Årstall Indehaver
Lambert Gregersøn Fries
13. December 1595 Nicolaus de Freundt

Kolonner


{|
|---
|
Tekst i kolonne 1
|
Tekst i kolonne 2
|
Tekst i kolonne 3
|}

Tekst i kolonne 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tekst i kolonne 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tekst i kolonne 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Navigasjon

Nina/kladd Nina/kladd


Romas syv kirker
San Pietro in Vaticano | San Paolo fuori le Mura | San Giovanni in Laterano | Santa Maria Maggiore | Santa Croce in Gerusalemme | San Lorenzo fuori le Mura | San Sebastiano fuori le Mura

Takoboks forsøk

{{{navn}}}

Bruk

{{Taksoboks
|bildetekst=
|bilde=
|vitenskapsnavn=
|norsknavn=<br />
|overgrupper=
|artstall=
|utbredelse=
|habitat=
|arter=
|kunst=
}}

Kategori:Maler
Prøvemal

Bergen komm.png Denne brukeren er
Deltaker i prosjekt Strøk i Bergen.

Nina/kladd


Tekstboks

Tekstboks

Her kan man legge inn tekst med ramme rundt

Referanse i kolonner

Galleri

Arkitekter