Bruker:Frode Inge Helland/Kladd 3

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Forslag til hjelpeside til skoleprosjekt for skoleelever og lærere som vil skrive på wiki

Artikkelskriving på en wiki

Komme i gang

Hvorfor skal jeg skrive?
• Du vet noe som andre kan ha glede av å vite.
• Det å formulere seg skriftlig skjerper og klarer bevisstheten.

Hvordan begynner jeg?
• Du bør begynne med å registrere deg. Det er gjort på minutter.
• Du kan registrere deg under fullt navn. Hvis du ikke vil det, kan du registrere deg under kallenavn eller f. eks. forbokstavene dine og fødselsåret ditt.

Hva kan jeg skrive om?
• Du kan ikke skrive noe om hva du synes, mener og tror du husker, eller noe du har funnet ut selv. Det siste kalles original forskning og hører i alminnelighet ikke hjemme i en wiki.
• Du kan skrive om det du vet noe om, det du er interessert i eller det du er nyskjerrig på.
• Du må ha skriftlige kilder i tidligere publisert materiale i bøker og lignende.

Hvordan oppretter jeg en artikkel?
• Hvis du vil skrive om et tema skriver du dette i søkerfeltet i hovedmenyen.
• Hvis temaet eller rettere: Oppslagsordet – ikke finnes – så ser du en rød lenke her.
• Trykk på lenken. Et redigeringsvidu åpner seg. Her kan du skrive om emnet.

Viktig å vite før du begynner

Kan jeg stole på det jeg finner i andre kilder?
• Ikke uten videre. Men finnes stoffet i en bok som er gitt ut på forlag er sjansen for at innholdet er riktig, større enn om du finner det i et ukeblad eller i hjemmeside på Internet. Ved å sammenligne flere kilder øker sjansene for at du kan få frem fakta. Dersom ulike kilder gir ulike opplysninger, kan du i artikkelen skrive at det er ulike oppfatninger og referere til kildene, slik at leseren av artikkelen din selv kan kontrollere og danne seg sin egen oppfatning.

Kan jeg skrive av eller overføre tekster til artikkelen?
• Nei, det kan være brudd på lov om opphavsrett.
• Du må skrive med dine egne ord og oppgi dine kilder. En artikkel som ikke er kildebelagt vil nokså sikkert bli slettet, eller merket med manglede kildehenvisninger.

Hva er viktig?
• Først og fremst må du skrive oppslagsordet riktig. Det blir nemlig artikkeloverskriften. Og den kan bare en administrator endre.
• Dernest må du ha en struktur på artikkelen. Wikipedia har regler for hvordan en artikkel skal skrives.
• Til sist må du holde dine egne meninger og følelser utenfor og skrive saklig og faktaorientert. Se hvordan andre artkler er skrevet både i Wikipedia og i papirleksikon.

Artiklenes utseende og struktur

Hvordan ser denne strukturen ut?
• Vel, den har mange ansikter, avhengig av stoffet.
• I den første setningen må du få i hvert fall få med de sentrale opplysningene.
• Navnet skrives med uthevet skrift.

Eksempel:
Hvis du skriver om en kunstner, forfatter, musiker ell. eller en annen personlighethet må du slå fast navnet, nasjonalitet, når vedkommende levde og hva vedkommende er kjent for:
Navn Etternavn er en norsk kunstner, født i Porsgrunn1872- død i Paris1854 og er mest kjent for sine monumentale murmalerier. Her får du sagt det meste. Andre ting du bør ha med er utfyllende opplysninger som utdannelse, liv og virke, kjente verk og betydning. Dette kan du bruke som overskrifter på avsnittene som omhandler dette i artikkelen.

Koding av kildeteksten

Hvordan lager jeg avsnittsoverskrifter?
• Kildeteksten må utstyres med koder for å få det ønskede utseende. En overskrift kodes med to likehetstegn før selve overskriften som avsluttes tilsvarende med to likhetstegn, slik:
• ==Overskrift==
• (Ordet ”Overskrift” er brukt i stedet for det egenlige ordet). Overskriften vil nå i den ferdige teksten fremstå med større og fetere typer enn brødteksten.

Kan jeg lage under-overskrifter?
• Ja, neste nivå under skrives lik: ===Underoverskrift===.
• Denne overskriften vil ha fete, litt mindre typer osv.

Er det ikke en enklere måte å gjøre dette på?
• Jo, du kan bruke verktøylinjen over redigeringsfeltet.
• Ikonet med den store svarte A gir overskrift slik: Merk ordet som skal være overskrift og klikk på ikonet A. Kodene blir satt på plass.
• Fet skrift får du med å merke ønsket ord og trykke på B (som står for ”Bold”).
• Kursiv får du ved å merke ønsket ord og klikke på ikonet I.
• Lenke til andre artikler får du ved å trykke på ikonet Ab.
• Blir lenken blå, finnes artikkelen. Blir den rød finnes den ikke (da kan du skrive den).

Hvordan setter jeg inn bilder?
• Først må bildene være opplastet i billedbasen
• Så må du sette inn det komplette filnavnet i teksten der vil ha bildet. Så må du må sette inn to venstre hakeparenteser i begynnelsen av filnavnet og to høyreparenteser i slutten i filnavnet. Den enklest måten å gjøre dette på er å merke hele filnavnet og klikke på billedknappen over redigeringsfeltet.

Hvordan får jeg rett størrelse på bilder?
• Det gjør du ved å sette inn en stolpe (vertikal linje |, du finner den øverst til venstre på tastaturet, sammen med §-tegnet) etter filnavnet (og før hakeparentesene) og skrive "thumb", slik [[Bilde.jpg|thumb]]. Bildet vil da bli vist på høyre side i teksten i en standard størrelse.

Hvordan får jeg bilder på venstre side i teksten?
• Da legger du til enda en stolpe og skriver "left" etter denne. Da ser det slik ut: [[Bilde.jpg|thumb|left]]

Hvordan får jeg billedtekst under bildet?
• Da må du utvide koden med enda en stolpe og føye til teksten du ønsker under bildet. Da blir det slik: [[Bilde.jpg|thumb|left|Billedtekst.]]

Se på resultatet og tilkalle hjelp

Hvordan kan jeg se hva jeg har gjort?
Du har to muligheter:
• Klikke på ”Lagre”. Da vil artikkelen lagres og vises på skjermen.
• Klikke på ”Forhåndsvis”. Da vil artikkelen vises uten å lagres.

Kan jeg ødelegge noe ved å gjøre feil?
• Nei. Feil kan gjenopprettes ved å klikke på arkfanen ”Historikk”, gå ned til siste revisjon før feilen, dobbeltklikke på den slik at den versjonen kommer frem og klikke på ”Lagre”.

Hva gjør jeg hvis jeg skulle kjøre meg fast?
• Antagelig ingenting. En av de 60 administratorene som overvåker artikkelskrivingen fra brukerne (bidragsyterne) vil antagelig komme til hjelp uoppfordret og hjelpe deg til rette.
• Hvis ikke, kan du skrive en beskjed på brukersiden din om hva som er problemet. En administrator vil da ganske snart ta kontakt med deg.

Når noen blander seg inn

Hva skal jeg gjøre hvis noen retter på det jeg har skrevet?
• Først og fremst må du vurdere sakligheten og berettigelsen av rettingene. En rettelse er oftest et positivt bidrag til en bedre artikkel.
• Er uenig, kan du skrive på din egen eller vedkommendes brukerside og be om en forklaring.
• Det er ikke lurt å tilbakestille teksten uten etter moden overveielse. En spontan rettelse kan fort utvikle seg til redigeringskrig som administartorene før eller siden må stoppe, enten ved å blokkere deltagerne eller låse artikkelen fra videre redigering til stormen er over.

Hvordan tilbakestiller jeg?
Se ovenfor under avsnittet "Kan jeg ødelegge noe ved å gjøre feil?"

Hva er en administrator?
• En adminstrator er en som har bidratt mye på Wikipedia og som er blitt vist tillit av Wikipediasamfunnet til å få ltt ekstra myndighet og noen verktøy til å utøve den.
• Uten adminstratorene ville Wikipedia ganske raskt ende i kaos.
• Det er de som passer på at artiklene ikke ødelegges av useriøse brukere.
• De går igjennom artiklene og retter feil, og sjekker at artiklene holder nødvendig standard og kvalitet.
• De blokkerer brukere som vandaliserer eller forstyrrer andre i arbeidet her.
• De hjelper til rette nye brukere som ennå ikke er helt fortrolige med arbeidet på Wikipedia.
• De løser floker og megler i stridigheter som kan oppstå og mye, mye annet.

Brukerside - hvordan får jeg det?
• På samme måte som du oppretter en artikkel. Du søker etter brukersiden din i søkefeltet øverst på hovedmenyen v ed å skrive slik:
"Bruker:NN" Her står NN for navnet ditt eller kallenavnet ditt. Da kommer redigeringsfeltet for brukersiden din opp på skjermen. Her kan du presentere deg og dine interesser. Her kan du også føre liste over artikler du skriver og lenke disse til artiklene slik at du enkelt kan navigere mellom dem og vedlikeholde og utvikle dem.

Jeg synes det er utrivelig at andre blander seg inn i en artikkel jeg ikke er ferdig med.
• Det er du ikke alene om. Men da kan du opprette en kladdeside. Der får du arbeide i fred til artikkelen er ferdig.
• Men når artikkelen er lagt ut i hovedrommet sammen med alle de øvrige artiklene i Wikipedia, så må du akseptere at andre bidrar på artikkelen. Det kan ofte være morsomt å se hvor flott den blir nå andre bidrar med utfyllende tekst og bilder, eller formatterer den om så den får et bedre utseende.

Hvordan oppretter jeg en kladdeside?
• På samme måten som du oppretter en brukerside. Skriv i hovedmenyens søkefelt: Bruker:NN/Kladd (NN er det navnet du har registrert deg under på Wikipedia.
Da kommer det opp en melding om at artikkelen ikke finnes og at du kan opprette den ved å trykke "her". Du kommer da rett inn i redigeringsfeltet. Der kan du lime inn kildeteksten til artikkelene dine. Og du kan arbeide i fred uten at noen blander seg i det.
• Det er lurt å legge lenker til ekstrasidene du oppretter på brukersiden din. • Det gjør du slik: Skriv:

Kladdeside: Bruker:NN/Kladdeside. Merk sidenavnet og klikk på lenkeknappen (Ab) på verktøylinjen over redigeringsfeltet. Da ser det slik ut:
Kladdeside: Bruker:NN/Kladdeside. Nå kan du komme deg direkte til kladdesiden fra brukersiden ved å klikke på lenken (Her i dette eksemplet er lenken rød fordi siden lenken peker til ennå ikke er opprettet).

Rettigheter

Jeg har ikke lov å skrive av det andre har gjort. Men hva med det jeg skriver?
• Åndsverkloven slår fast at skaperen av et verk har rettighetene til det.
• I en wiki kan en artikkel ha svært mange bidragsytere som har gjort artikkelen til det den er.
• Den som skriver i Wikipedia har i utgangspunktet godtatt det en skriver kan rettes, forandres og brukes fritt av hvem som helst, også å tjene penger på det. Men den som gjør det har i utgangspunktet akseptert at også andre kan gjøre det samme med den bearbeidete utgaven. Man har også lov å bruke stoffet i artikler og andre leksikon, så lenge wikien oppgis som kilde.
• Opplysninger om lisensbestemmelsene finner du her: Offentlig eiendom

Hjelp i en wiki

Du vil fort etter hvert oppdage at det dukker opp langt flere spørsmål enn de som er nevnt her. Du kan spørre en administrator og vil raskt få hjelp. Men husk de er få som skal rekke over svært mye arbeid. Prøv derfor først å lese gjennom hjelpesidene i wikien før du ber om hjelp. Portal til hjelpesiden finner i hovedmenyen eller ved å trykke her: Kunsthistorie:Hjelp