Bruker:Frode Inge Helland/2008

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

2008

Tilbake

Januar

054. 2008.01.04 Fana kirke. Lagt in tekst og bilde.
055. 2008.01.08 Det gylne snitt. Lagt inn artikkel og bilder.
056. 2008-01.14 Georg Jacobsen. Lagt inn artikkel.
057. 2008-01-15 Museo di Capodimonte. Lagt inn artikkel oversatt fra eng WEP.
058. 2008-01-16 Napoli nasjonalmuseum for arkeologi Lagt inn artikkel og bilder. Oversatt fra engelsk WP.
059. 2008.01.18 Alexanderslaget Lagt inn artikkel.
060. 2008.01.22 Renessansen Lagt inn avsnitt "Bakteppet for Renessansen".
061. 2008.01.24 Majolika Lagt inn artikkel og bilde
062. 2008.01.25 Illuminerte manuskript Oversatt påbegynt artikkel fra eng. wp.
063. 2008.01.25 Giotto Lagt inn bilder.
064. 2008.01.27 Cimabue Lagt inn artikkel og bilde
065. 2008.01.31 Perspektiv Lagt inn artikkel og illustrasjoner

Februar

066. 2008.02.01 Skolen i Athen Lagt inn artikkel og illustrasjoner
067. 2008.02.03 Predella Lagt inn artikkel og illustrasjoner
068. 2008.02.04 Duccio Lagt inn artikkel og illustrasjoner
069. 2008.02.04 Masaccio Lagt inn artikkel og bilder på stub.
070. 2008.02.08 Selje kloster. Billedbidrag.
071. 2008.02.09 Ove Bang Lagt inn artikkel og bilder som tidligere er gjort for Wikipedia.
072. 2008.02.09 Arne Korsmo Lagt inn artikkel og bilder som tidligere er gjort for Wikipedia.
073. 2008.02.09 Knut Knutsen Lagt inn artikkel og bilder som tidligere er gjort for Wikipedia.
074. 2008.02.10 Sergej Djagilev Lagt inn artikkel tidligere skrevet for WP
075. 2008.02.10 Agatunet Lagt inn artikkel og bilder fra WP
076. 2008.02.11 Mathias Blumenthal Lagt inn stub og bilde
077. 2008.02.11 Blumenthalrommet Lagt artikkel og bilde
078. 2008.02.15 Plantefarging Lagt inn artikkel og bilde
079. 2008.02.20 Bergen Museum, De kulturhistoriske samlingene Billedbidrag, 51 bilder.
080. 2008.02.20 Sandviken (Bergen) Billedbidrag, 43 bilder.
081. 2008.02.21 Frescohallen Lagt inn tekst og bilder
082. 2008.02.23 Freskoepoken Lagt inn artikkel.
083. 2008.02.23 Freskobrødrene Lagt inn stub.
084. 2008.02,24 Kartong Flyttet tidligere skrevet artikkel fra wp
085. 2008.02.24 Renning Lagt inn stub
086. 2008.02.24 Otternes Lagt inn artikkel med bilder tidligere skrevet for WP
087. 2008.02.25 Havre Lagt inn artikkel med bilder tidligere skrevet for WP
088. 2008.02.25 Axel Revold Lagt artikkel og bilde

Mars

089. 2008.03.01 Halfdan Egedius Lagt inn artikkel og bilder.
090. 2008.03.07 Annibale Carracci Lagt inn artikkel og bilder.
091. 2008.03.08 Caravaggio Lagt inn artikkel og bilder
092. 2008.03.10 Impasto Lagt inn artikkel.
093. 2008.03.10 Rembrandt Lagt inn artikkel og bilder.(art. nr 1000).
094. 2008.03.14 Utstein kloster Lagt in bilder tatt i 2006.
095. 2008.03.14 Grundering Lagt inn artikkel.
096. 2008.03.15 Undermaling Lagt inn artikkel
097. 2008.03.15 Cennini Lagt inn artikkel oversatt fra engelsk WP.
098. 2008.03.17 Vermeer Lagt inn artikkel og bilder
099. 2008.03.18 Lillingstonheimen Lagt inn stub og bilder
100. 2008.03.18 Glesvær Lagt inn stub og bilder.
101. 2008.03.18 Aert de Gelder Lagt inn stub og bilder.
102. 2008.03.19 Tiziano Vecellio Lagt inn artikkel og bilder.

April

103. 2008.04.11 Akademi Lagt inn artikkel

Mai

104. 2008.05.06 Gamlehaugen Lagt inn artikkel og bilder.
105. 2008.05.10 San Carlo alle Quattro Fontane Utvidet og komplettert stub. Lagt inn billedbidrag.
106. 2008.05.14 Il Gesu Lagt inn artikkel og bilder.
107. 2008.05.23 Titusbuen Lagt inn artikkel og bilder
108. 2008.05.26 Septimius Severusbuen Lagt inn artikkel og bilder
109. 2008.05.28 Konstantinbuen Lagt inn artikel og bilder
110. 2008.05.28 Spolia Lagt inn artikkel

Juni

111. 2008.06.03 Tintoretto Lagt inn artikkel og bilder.
112. 2008.06.03 Maihaugen Lagt inn artikkel og bilder.
113. 2008.06.03 Lafteverk Utvidet og komplettert artikkel med bilder.
114. 2008.06.12 El Greco Lagt inn artikkel og bilder.
115. 2008.06.12 Jacopo Bassano Lagt inn artikkel og bilder
116. 2008.06.13 Albrecht Dürer Lagt inn artikkel og bilder
117. 2008.06.14 Einar Myklebust Lagt inn artikkel og bilder
118. 2008.06.14 Heinrich Schmidt Lagt inn artikkel og bilder
119. 2008.06.17 Veøy gamle kirke Lagt inn artikkel og bilder
120. 2008.06.24 Norddal kirke Lagt inn stub og bilder
121. 2008.06.27 Sverre Fehn Overført tidligere skrver artikkel
122. 2008.06.30 Barfrøstue Overført og lagt inn bilder, omarbeidet og komplettert tidligere bidrag fra WP

Juli

123. 2008.07.08 Hamre kirke Lagt inn artikkel og bilder
124. 2008.07.11 St Jetmund kirke Lagt inn artikkel og bilder
125. 2008.07.16 Hol gamle kirke Billedbidrag, 11 bilder.

September

126. 2008.09.20 Strukturalisme Lagt inn ny artikkel over stub.

Oktober

127. 2008.10.03 Bernt Tunold Lagt inn artikkel og bilder
128. 2008.10.15 Sgrafitto Lagt inn artikkel og bilder
129. 2008.10.17 St Vituskatedralen Lagt inn artikkel og bilder
130. 2008.10.18 Strahov bibliotek Lagt inn artikkel og bilder
131. 2008.10.21 Uncial Lagt inn artikkel og bilder

Tilbake