Brandstorp kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 58°06′06,03″N 14°11′08,80″Ø

Brandstorp kirke
2013 08 06 Brandstorp 079.JPG
Brandstorp kirke, Östergötland, Sverige (2013.08.06.) Foto: Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1694 - 1698
Kirkegård:  Ja
Arkitektur
Periode: Barokk
Teknikk:  Laft
Materiale:  Tre
Tårn:  Ja
Støpul:  Ja
Portal:  Vest, nord og syd i korsarmer
Kor:  Rektangulært
Skip:  Korskirke
Kirkerommet
Prekestol:  Tre
Døpefont:  Sandstein
Alter:  Ja
Diverse:  Malerier i tak og på vegger
Commons-logo.png
Brandstorp kirke bilder på Commons
Vekten.jpg
Brandstorp kirke bilder på kunsthistorie
Skipet og tverrskipet med koret i bakgrunnen, sett fra øst.
Foto: Frode Inge Helland
Altertavle og alterring.
Foto: Frode Inge Helland
Takmaleri. Dommens dag.
Foto: Frode Inge Helland
Dør mellom skipet og våpenhuset.
Foto: Britt Storlykken Helland
Benkedør i hovedskipet.
Foto: Britt Storlykken Helland

Brandstorp kirke (1694 - 1698 ) er en korsformet tømmerkirke med et tårn i midten ved Brandstorp i Skara bispedømme på Vätterns vestside.

Den første kirken

Den første kirken på stedet var trekapell som ble flyttet hit i 1626 fra landsbyen Häldesholm. Det ble snart funnet å være i så dårlig forfatning at den ble revet og erstattet med en ny kirke.

Historie

 • 1626. Trekapell flyttes til stedet fra Häldesholm.
 • 1696. Kapellet rives på grunn av sin dårlige tilstand
 • 1694 – 1698. Kirken bygges.
 • 1700. Våpenhuset i vest bygges til.
 • 1702. Prekestolen bygges av Johan Ullberg d.e.
 • 1708. Klokkestøpul med blir oppført utenfor kirkegårdsgjerdet.
 • 1749. Altertavlen, antagelig utført av Johan Ullberg d.y.
 • 1754. Sakristiet bygges.
 • 1860. Klokkestøpulen kles inn.
 • 1766 – 1789, mellom. Døpefont i furu, gave fra herrddsskriver Johan Bånge.
 • 1774. Dør åpnes i søndre korsarm.
 • 1877 – 1878. Modernisering blir gjennomført. Kirken males gul istedet for rød utvendig, vinduene gjøres større og taksponene skiftes. Det blir montert takrenner og stuprør. I søndre og nordre galleri bygges galleri.
 • 1923. Kirken gjennomgår en omfattende restaurering under ledelse av arkitekt Erik Fant,og bringes tilbake til tilstanden den hadde rundt 1700.
 • 1931. Det blir installert elektrisk oppvarming og lys.
 • 1963 - 1964. Kirkerommets takmalerier vaskes, og kirken blir malt utvendig og spontaket tjærebredd. Innkledningen av klokkestøpulen fjernes og konstruksjonen frilegges.
 • 1970-tallet. Den elektriske oppvarming fører til uttørking av som gir skader på møbler. I taket begynner limfargen å flasse av.
 • 1984. Yttertaket tekkes med tjærepapp.
 • 1993 - 1995. Det blir utført større vedlikeholdsarbeider. Interiøret konserveres under ledelse av Anna Billing Wetter Lindh. Sakristiets råteskadete golv blir renovert.
 • 1999 - 2000. Råteskadde bunnsviller og soppangrepne golvpartier i den sørlige delen renoveres..

Den nåværende kirken

Den nåværende kirken ble bygget i årene 1694 - 1698 under ledelse av byggmester Anders Bengtsson fra Jönköping.

Kirkebygningen

Kirken ble bygget av tømmer liggende på en sokkel av granitt og tilhogget sandstein og har grunnplan formet som et gresk kors med tårn over krysset .

Eksteriør

Lafteverk med ytterveggene sponkledd med rødmalte, rektangelformete spon av furu. Bygningen har av bratt valmtak, dekket med tjærebredde eikespon. Veggene er av flathogd tømmer, utvendig kledd med rødmalt spon. Våpenhus i vest i forlengelsen av skipet og sakristi på østsiden i forlengelsen av koret med inngangen t.h. i korveggen for alteret.

Rundt den tilliggende kirkegården er det et 1,4 m høyt gjerde av rødmalt, liggende tømmer med lengder varierende fra 4 til 10 m. Gjerdet har fire innganger til kirkegården.Toppen er tekket med teglpanner som heller inn mot kirkegården.

Interiør

Innvendig er tømmeret i veggene glatthogde og kirkerommet har et flatt tak som er forhøyet i midten krysset mellom korsarmene. Tak og vegger er malt i en gråhvit farge og rikt dekorert med malte veggdekorasjoner.. Gulvet er bordlagt og selve altergolvet hevet ett trinn.

Under korgolvet er det et gravkammer for familien Hård. Våpenhuset i vest ble oppført i år 1700 . Sakristiet i øst ble oppført i 1754. I 1774 ble det åpnet en dør i den søndre korsarmen. Det innvendige taket i kirken ble i 1748 dekorert med med malerier av John Kinnerus, fra Jönköping i tidsrommet 1877-1878.

Klokkestøpul

Orgelperspektivet på galleriet over inngangsdøren fra våpenhuset. Vest.
Foto: Frode Inge Helland

Omkring 10 m utenfor kirkegårdsgjerdet på nordsiden står en klokkestøpul med to kryssende saltak. Den ble oppført i 1708 og innkledd i 1860.Under restaureringen i 1963 blir innkledningen fjernet og konstruksjonen frilagt.. Taket fikk ny spontekking. Under to kryssende saltak, henger to kirkeklokker. Den lille er fra 1651 og omstøpes i 1871. Storklokken fra 1708 støpes om og gjøres større i 1950 av Bergholtz klokkestøperi i Stockholm.

Referanser

Litteratur

 • Barbro Jesperson: Brandstorps kyrka : Vartofta härad, Västergötland, sidene 101-154, Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1975, Bind 164 av Sveriges kyrkor, ISBN 91-7402-034-X

Eksterne lenker