Borgå domkirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Borgå domkirke, nordvest.
Foto: Frode Inge Helland
Mot høyalteret.
Foto: Frode Inge Helland

Borgå domkirke, oprinnelig fra sent 1200 eller tidlig 1300, 1414-18 i sin nåværende form, er en korskirke i pusset gråsteinsmur. Den har trekk som minner om baltisk og nordtysk teglgotikk. Kirken har plass til 750 personer.

Historie

Den eldste delen av dagens granittkirke, dedikert til Jomfru Maria, er datert til slutten av 1200-tallet eller tidlig 1300-tallet.

Mellom 1414-1418 ble kirken påbygget og utvidet. Kirkebygget fikk da sin nåværende form. Med sine teglprydede gavler likner den de andre middelalderkirkene i Uusimaa.

I den nåværende kirkens nordvestlige hjørne finnes fortsatt to av de opprinnelige kirkeveggene, som kan skjelnes tydelig. De gamle veggene er tynnere enn de nye. Middelaldermalerier på veggene og bekledningen ble ikke skadet og ombygd gjennom århundrene. De er antatt å være fra slutten av 1400-tallet.

Kirken vært plyndret flere ganger. Derfor eksisterer ikke det lenger utstyr fra de eldste tider. En steinplate i våpenhuset kan ha hørt til middelalderalteret. Den latinske teksten av steinen er tydet til skjærtorsdag i 1422. Det er også et innvielseskors på steinen. Statuen av kirkens skytshelgen Jomfru Maria fra 1400, er en senere donasjon.

Kirken har i århundrer vært svært utsatt. Den har brent fire ganger i krigstid: 1508, 1571, 1590 og 1708. Under krigen i 1941 ble kirken rammet av en bombe, som eksploderte over gulvet uten at den anrettet store skader. Den siste brannen var i 2006, var påsatt og er den eneste som har skjedd i fredstid.I årene 2006-2008 ble skadene reparert og i 2008 ble kirken gjenåpnet.

Altertavlen

Altertavlen i baptisteriet til høyre for høyalteret er en kopi av Leonardo da Vincis Nattverden, malt i 1846 av Joseph Desarnod.

Prekestolen

Prekestolen fra 1764 i sine opprinnelige farger.
Foto: Frode Inge Helland
Orgelperspektivet.
Foto: Frode Inge Helland

Prekestolen ble laget i 1764 av håndverkere fra Borgå. Den nåværende ble bygget i 1760-årene. Under restaureringen i 1970 gjeninnførte man 1700-tallets grågrønne farge etter hundre år å ha vært malt i hvitt og gull.

Orgelet

Kirken fikk sitt første orgel i 1600-tallet. Den nåværende orgel ble bygget i 1978 av Veikko Virtanen, og har 44 stopp. Fasaden er igjen fra et orgel bygd i 1799 av Olof Schwan på kong Gustav IV Adolfs tid, angitt ved monogrammet øverst.

Billedgalleri

Annet

Lysekronene er fra 1700 og 1800-tallet.

Eksterne lenker

Borgå kyrkliga samfällighet

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi