Borgå

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Gate i Gamla stan, Borgå.
Foto: Britt Storlykken Helland
Kart over strekningen Helsinki-Borgå.
Gate i Gamla stan, Borgå.
Foto: Brittstorlykken Helland

Borgå (finsk: Porvoo) i Östra Nyland er en den nest eldste by i Finnland. Byen er bispesete for alle svenskspråklige menigheter i Finland og har over 47 000 innbyggere og et areal på 663 km². Byen ligger i den østligste finlandssvenske regionen, og var tidligere enspråklig svensk. Nå har imidlertid byen finsktalende flertall (ca 64 %). Nå foreligger det et forslag om opprettelse av nasjonalbypark for å ivareta særtrekkene som bidrar til å fortelle Borgås historie.

Historie

 • 1346 Borgå grunnlegges av den svenske kongen Magnus VII.
 • 1380-tallet Borgå får bystatus og privilegier.
 • 1424 Byen har borgermester og råd.
 • 1421 Den første broen over Borgå nevnes i kilder.
 • 1414-18 Borgå domkirke blir oppført, og den største i middelalderens Finland.
 • 1500-tallet Byen ødelegges av russerne tre ganger.
 • 1554 De østlige forsamlingene avgis til Viborgs stift.
 • 1708 Byen ødelegges under ”Den store freden”.
 • 1710 Byens gymnasium blir oppløst på grunn av krigen.
 • 1721 Freden i Nystad, Borgå blir bispesete etter Viborg som var avstått til Russland. Gymansium blir gjenopprettet i byen.
 • 1723 Det gamle Borgå stift gjenopprettes etter at Viborg ble erobret av russland og besto i denne form i 200 år, til 1923.
 • 1741-43 Okkupert av russiske styrker.
 • 1809 Landdag med keiser Alexander I sammen stenderne avholdes i Borgå etter at Finland ble russisk storfyrstedømme samme år. Her ble landets religion stadfestet og Finlands rett til å bibeholde svensk lov slått fast.
 • 1837 Finnlands nasjonalskald Johan Ludvig Runeberg flytter til Borgå og bor der til sin død i 1877.
 • 1846 Landets første skole for handikappede, Døveskolen i Borgå, grunnlegges av Carl Oscar Malm.
 • 1874 Borgå jernbanestasjon åpnes.
 • 1923 Borgå stift omorganiseres til et ikke-geografisk stift som omfatter alle svenskspråklige forsamlinger i Finland innen den evangelisk.lutherske kirken.
 • 1939–40, 1944–44 Byen terroriseres av sovjetiske bombefly.
 • 1946 Det finske postverket gir ut en frimerkeserie i forbindelse med nyens 600-år jubileum.
 • 1996 Folkeavstemming om kommunesammenslåing med nabokommunen Borgå landskommune.
 • 1997 Begge kommunene slås sammen til byen Borgå.

Gamla stan

Borgå ligger ved en gammel handelsplass, Borgbacken i Borgå, som muligens er oppført ved restene etter en gammel vikingborg, antagelig fra sent 1200 til tidlig 1300. Navnet er sammensatt av borg og å. Borgbacken er fremdeles omgitt av gamle vollgraver. Borgå har brent en rekke ganger. Det gamle bysentrum, Gamla stan, har tomter og gater med middelaldersk struktur mens bebyggelsen har overveiende empirepreg.

Billedgalleri

Eksterne lenker

Porvoo