Bjelkelag

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Bjelkelaget)
Hopp til: navigasjon, søk

Bjelkelag er den bærende konstruksjonen i etasjeskillere av tre. Den vanligste dimensjonen er bjelker, eller sperrer på 48*198 mm med en senteravstand (cc) på 60 cm. Bjelkelaget må imidlertid dimensjoneres ut fra forventet egenvekt og nyttelast på etasjeskillet. Ved spennvidder over 4 m øker dimensjonene raskt og en må ofte legge bjelkene tettere. Med en vanlig husbredde på ca 8 m må en dermed ha en understøttelse nær midten av bygget.

Det er også utviklet sammensatte bjelker etter samme prinsipp som H-bjelker. Dels i tre med steg av sponplate eller med tre i flensene og et stålfagverk i blikk i steget. Slike bjelker kan lages med et beskjedent forbruk av materialer, men likevel med betydelig bjlkehøyde.

Bjelkelaget legges på grunnmuren eller underliggende vegger. Eventuelt kan vegger erstattes av dragere i stål eller tre. Dragere tar last fra flere bjelker og må derfor ofte understøttes av søyler. Plasseringen av dragere varierer, noen ganger legges de under mens ståldragere ofte felles inn i selve bjelkelaget.

I gamle konstruksjoner la en først ut en svill på grunnmuren. Bjelkelaget ble lagt på denne og stolpene i veggene gikk forbi bjekene og ned på svillen. En ulempe var at når bjelkelaget tørket ut, så fikk en en glippe mellom gulvlist og gulv.

I nyere konstruksjoner er det vanlig å sette en bjelke på kant, en kantbjelke, som ytre avslutning. Kantbjelken er like høy som bjelkelaget, men ofte tynner. Oppå dette bjelkelaget velger enkelte å legge et rågulv av forskalingsbord. Dette danner en arbeidsplattform for de videre arbeidet og metoden omtales som plattformkonstruksjon. Her legges en veggsvill oppå kantbordet. Veggen står dermed oppå bjelkelaget og det oppstår ikke en svinnsprekk mellom gulvlist og vegg.

Ofte må bjelkelaget brytes grunnet vertikale kontruksjoner som pipe og trapp. Her kappes de aktuelle sperrene. Disse bæres av en bjelke på tvers, en utveksling. Sidesperrene som bærer utvekslingen må ofte legges dobbel på grunn av den økte belastningen.

Eksterne lenker