Birkerød kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 55°50′27″N 12°25′47″Ø

Birkerød kirke
Birkerød kirke 010.jpg
Foto; Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  andre halvdel 1100-tallet
Endringer:  1200-tallet, 1475 tårnet begynt oppført, 1503 det nåværende nordkapellet oppført, 1525 våpenhuset

Restaureringer 1795,1873,1925,1997

Viet til:  muligens St. Nikolas av Myra
Arkitektur
Periode: Romansk
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Tårn:  Vesttårn 1475
Kor:  Rett avsluttet kor i samme bredde som skipet
Skip:  Enskipet med hvelv
Kirkerommet
Prekestol:  Prekestol fra ca.1600 med Christian IVs monogram
Døpefont:  Døpefont av sandsten utført av Axel Poulsen i 1944
Alter:  Altertavle fra slutten av 1400-tallet
Diverse:  Glassmalerier av Carl Trock-Madsen

Kalkmalerier fra første halvdel av 1300-tallet Orgel fra Frederiksborg Orgelbyggeri To votivskip

Commons-logo.png
Birkerød kirke bilder på Commons
Vekten.jpg
Birkerød kirke bilder på kunsthistorie

Birkerød kirke ble oppført rundt 1150 og ligger i Birkerød nordøst på Sjælland. Den romanske kirken var opprinnelig hvitkalket, men står nå med avdekket stein. Kirken har kalkmalerier fra første del av 1300-tallet.

Bygningen


Foto: Nina Aldin Thune

På midten av 1300-tallet ble skipet forlenget i vest og det ble bygget hvelv. Skipet fikk også et kapell på nordsiden. På 1400-tallet fikk kirken tårn i vest, og koret ble erstattet med et nytt forlenget og overhvelet østkor. Kapellet ble utviddet til et dobbeltkapell og et sakristi ble oppført på korets nordside.

Inventar

Altertavle


Foto: Nina Aldin Thune

Altertavlen er datert til ca. 1500 og sannsynligvis importert fra Nord-Tyskland. Den har opprinnelig vært dobbeltfløyet, men ytterfløyene har gått tapt. Etter reformasjonen har den ført en noe omskiftelig tilværelse inntil den i 1899 ble restaurert og stilt opp i kirken igjen som avløsning for en senere altertavle. Et maleri av Th. Wegener fra 1846 som var en del av denne senere altertavlen henger i nordkapellet.

På sidefløyene ses korsbæringen og gravleggelsen samt nedfarten til Dødsriket og oppstandelsen. På midtfeltet korsfestelsen, i bakgrunnen Jerusalem, rundt Jesus Kristus ses den gode og den onde røveren. På den gode siden ses Maria, Johannes og Longinus samt nederst Pontius Pilatus, en skriver og en spotter. På den onde siden ses høvedsmannen og ypperstepresten samt soldatene som spiller terning om Kristus` kjortel. At Pilatus er med på den gode siden skyldes nok plassmangel.[1]

Prekestol


Foto: Danske Kirker
Grunnplan

Foto: Nina Aldin Thune

Prekestolen er fra ca. 1600. Den bærer Christian IVs monogram, i de fem arkadefeltene ses apostler og Kristus som verdens frelser, på hjørnene seks dyder; Fides (:Troen), Justitia (:Rettferdighet med sverd og vekt), Patientia (:Tålmodigheten med beger og kanne), Charitas (:Kjærligheten med barn i favnen), Spes (:Håpet med fugler), Prudentia (:Klokskapen med en slange). Ved prekestolen er det hengt opp et røkelseskar fra ca.1200.

På veggen vest for prekestolen ses et maleri av Henrik Gerner som var sogneprest ved Birkerød kirke 1657–85.[2] I 1659 deltok han i en sammensvergelse mot svenskene på Kronborg slott. Gerner ble pågrepet og satt fengslet i 43 uker hvorav 18 uker i lenker, muligens i de lenkene som er hengt opp ved siden av maleriet. Gerner var biskop i Viborg fra 1693 til sin død.

På brystvernet foran orglet ses seks malerier som formodentlig har sittet på et pulpitur fra midten av 1600-tallet.[2]

Døpefont


Foto: Danske Kirker

Døpefonten av sandsten er utført av Axel Poulsen i 1944, på kummen ses gravleggingen og oppstandelsen, på foten står trosbekjennelsen.

Carl Trock-Madsen har utført glassmalerivinduet mellom sakristi og nordkapell (Laurentius) i 1922 samt vinduer i skipets sydside, Getsemane og Den gode hyrde i 1926, og scener fra Det nye testamente bak prekestolen i 1927.

Birkerød kirke har to votivskip. Det eldste er et orlogsskip som henger i sideskipet.

Det andre skipet henger i vestfaget i kirken og er en modell av skoleskipet «Georg Stage». Skipet ble hengt opp i 1946 og det er laget av en gammel sjømann.

I nordkapellet ses forskjellige dekorative ornamenter og bomerker fra 1503, dessuten et våpenskjold med hvit muslingeskall som opprinnelig har vært på blå bunn (slekten Jernskæg). Videre ses en rist, som er symbolet for Sankt Laurentius, noe som kan hentyde til at kirken hørte under Lund domkirke som var viet til Laurentius.[3]


Kalkmalerier

I perioden 1325-50 fikk skipet hvelv og kalkmaleriene i de to første fagene ble utført. Kalkmaleriene ble avdekket i 1911 og restaurert av Eigil Rothe. Hvelvene har blitt renset flere ganger, senest i 1998.

Motivene

Kalkmaleriene er på to hvelv i to fag.

Første fag
Marias himmelkroning Peter, Paulus til venstre Frans av Assisi, til høyre Domenicus
Syndefallet kombinert med utdrivelsen av Paradis
  • I skipets første fag på østkappen Marias himmelkroning, Peter, Paulus til venstre Frans av Assisi, til høyre Domenicus.

Kristus setter kronen på Marias hode, begge sitter på en gul trone, mens to engle bak dem holder et mønstret teppe; over dette et solhode omgitt av en strålekrans i vekslende grønt og gult. Gruppen flankeres av Peter med nøkler i nord og Paulus med sverd i syd. I kappespissene kneler Fransiskanerordenen og Dominikanerordenens stiftere, mot nord Frans av Assisi i grå kutte; på hender og føtter har han tydelige stigma merker. På et skriftbånd over hodet hans står hans navn. Mot syd kneler Dominicus i hvit ordensdragt med sort kappe, foran brystet hans svever en dolk; også hans navn finnes på et skriftbånd.

  • På sydkappen, Syndefallet kombinert med utdrivelsen av Paradis.

Et høyt grønt tre med stiliseret bladkrone er malt midt i kappen; slangen, som har kronet menneskehode, snor den okkerfargede kroppen som en spiral om treet. Eva står med høyre hånd ført opp til kinnet, med venstre holder hun en blad­dusk for at skjule sin nakenhet, Adam gjør det samme, men peker anklagende på Eva. En engel i grønntonet drakt svever over hodet hans med et løftet sverd i hånden. Bak Eva og Adam er det en bølgeranke i grønt med store blomsterrosetter i i hvitt, gult og grønt.

  • På vestkappen Lykkehjulet til venstre elefant med kamptårn og bueskytter og villsvin som angriper et tre, til høyre Kain slår Abel ihjel.
  • Nordkappen Kain og Abels offer, to kjempende fugler, rovdyr angriper hare.
  • På nordveggen Nattverden.
Andre fag
  • I skipets andre fag på østkappen Dommedag. to engler med lidelsesredskaper, til venstre pelikan til høyre slange.
  • På vestkappen veiing av sjeler. til høyre Maria som barmhjertighetens Madonna, Nikolaus, Lauretius, til venstre dødssyndene, fråtseri og hor.
  • På Nordkappen 1503 bumerke, rist (hentydning til Lauretius) våpenskjold for slekten Jernskæg, innskrift med årstall 1503,

Referanser

Litteratur

  • Bolvig, Axel; Danmarks kalkmalerier, København 2002
  • Stilling, Niels Peder; Danmarks kirker, København 2000

Eksterne lenker