Kalfarveien 20

Fra Kunsthistorie
(Omdirigert fra Betanien hospital)
Hopp til: navigasjon, søk
Amtmannsboligen i Kalfarveien rundt 1890
Foto: Ukjent
Bilde fra1914 da Hospitalet Betanien tok i bruk bygningen
Foto: Ukjent
Bilde tatt mellom 1930 og 1959 siden tilbygget på eiendommen nr. 14 og nr.18 ennå ikke er bygget
Foto: Ukjent
Bilde tatt 2015
Foto: Nina Aldin Thune

Kalfarveien 20 var opprinnelig en villa på Kalfaret i Bergen. Bygningen ble senere overtatt av Betanien hospital som drev sykehus der inntil det ble flyttet til Fyllingsdalen i 1991.

Bygningen

Den eldste del av Gamle Betanien sykehus ble bygget som bolig for amtmann Schydtz, i 1843. Den 11/l 1848 er i følge en deklarasjon i panteregister amtmann Jens Schydtz eier av eiendommen 18 Rode 97a, senere Kaifarveien 20. Bygningen er tegnet av Ole Peter Riis Høegh. Amtmannens bolig er utformet i nyklassisime med Høeghs typiske midtparti med pilastre og søyler, og i I.etasje svakt buete vinduer i overkant mellom disse

Bygningen til amtmannen ble bygget med fasaden mot Kalfarveien. Langs eiendommens grense mot gaten og mot forskjønnelsen gikk en mur, som delvis eksisterer i dag. Der var to innganger med portstolper i mur mot eiendommen i vest og øst. I øst lå et hageanlegg. Langs husets fasade var muren lav med et smijernsgjerde. Dette eksistrerer ikke i dag. Amtmannens bolig må ha blitt bygget på en av byens bedre tomter, om enn noe i utkanten av sentrum.

Bygningens historie

 • 1843 Bolig til amtmann Jens Schytz bygges i 18Rode 97a, arkitekt Ole Peter Riis Høegh.
 • 1894 Tilbygg på baksiden i to fløyer, i to etasjer. I loftsetasje mot bakhage heves sperrene. Støpejemsaltaner mot gaten.
 • 1914 Betanien hospital kjøper boligen, og har hospital i I.etasje og søsterhjem i 2.etasje og loftet. Bygningen ominnredes for 15.000,00 kr.
 • 1920 Betanien hospital kjøper eiendommen i skråningen bakenfor, villa Balconen, til brnk som søsterhjem. 2.etasje blir nå omgjort fra søsterhjem til hospital.
 • 1930 Nybygg innvies, bygget på eiendommens vestre del, sammenbundet med en bue i fasaden. Arkitekt T.Alvsaker. Forbedringer i gamle bygg. Fasden murforblendet mellom 1914 og 1930.
 • 1934 Kaifarveien 32 innkjøpt som anneks til søsterhjem.
 • 1936 Betanien kjøper Kaifarveien 14 og ominnreder den til medisinsk avdeling, 1937-56.
 • 1937 Kaifarveien 18 kjøpes, og gir plass til en del av betjeningen.
 • 1939 Tegninger til nytt sykehus utarbeides av T.Alvsaker og E.Vaardal-Lunde. Krigen stopper dette.
 • 1947-1952 Flere planer fra arkitektene over utarbeides, men ingen godkjennes
 • 1954 Sosialdepartementet godkjenner på visse vilkår byggeprosjektet.
 • 1958 Heis monteres i tidligere trappegang i eldste del mot vest. inngangsparti og trapp til kjeller forandres.
 • 1959 Nybygg på de tidligere eiendommene m.18 og m.14 ferdig.
 • 1959 Transportgang i 1. etasje mellom vestre og østre floy i bak-kant bygges. Tidligere passasje i eldste del omgjøres til auditorium med trådglass-vegg.
 • 1961 Opp-pussing/ombygging i 2.etasje og loft.
 • 1964 Frys og kjølerom under bakken mellom m.20 og 22
 • 1965 Hybelbygg for søstrene i Kaifarveien 22 (tidligere 26).
 • 1967 Montering av wc og servant på loft 1969 Sprinkelanlegg monteres.
 • 1970 Kaifarveien 32 blir til elevinternat med 24 hybler.
 • 1972 Om sommeren ble vinduene i eldste del skiftet. Støpejemsaltanene fjernes noen år etter.
 • 1975 Det bygges sykepleierskole og elevinternat i Fyllingsdalen.
 • 1975 Påbygg/ombygging i bak-kant vestre floy eldste del 1. og 2. etasje, nytt bad m.m.
 • 1991 Betanien flytter til Fyllingsdalen.

Eksterne lenker