Bergen domkirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°23′38,069″N 5°19′49,660″Ø

Bergen domkirke
Bergen Domkirke - 104.jpg
Bergen Foto:Nina Aldin Thune
Generelt
Byggeår:  1150
Endringer:  restaurert i 1880, 1964
Viet til:  St, Olav
Kirkegård:  Bevart kirkegård
Arkitektur
Arkitekt:  Christie & Blix (1880)
Teknikk:  stein
Materiale:  Mur
Tårn:  Ved inngangen
Skip:  bevart hovedskip nytt sideskip 1880
Kirkerommet
Prekestol:  I tre
Døpefont:  Kleberstein
Alter:  Kleberstein
Plasser:  1000
Diverse:  Glassmalerier
Commons-logo.png
Bergen domkirke bilder på Commons

Bergen domkirke er en langkirke fra 1150 i Bergen kommune, Hordaland fylke. Kirken har brent en rekke ganger og har blitt ombygget og restaurert sist i 1880-årene og i 1964. Bygningen har omkring 1000 sitteplasser.

Historikk

Kirken inneholder rester av to eldre kirker. Den eldste delen er murpartiet under vinduene i nordveggen. Det stammer fra den gamle sognekirken som omtales i kong Sverres saga. Første gang en hører om den er i 1181 da den ble kaldt Olavskirken i Vågsbunnen. Den var også viet til Olav den Hellige.

Under Håkon Håkonssons regjeringstid ble det bygget et fransikanerkloster litt sør for kirken og den ble en del av dette. Kirken brant i 1248 og 1270. Denne kunne på nytt brukes i 1301 etter at Magnus Lagabøte hadde hjulpet til med å finansiere gjenreising av kirkebygget. Kirken ble innviet av biskop Narve i 1301. Magnus Lagabøte ble også begravet i kirken.

Store deler av dagens skip og kor skriver seg fra denne kirken. Den fransikanske klosterkirken var nøktern og nesten uten dekor, noe som preger kirken også idag.

På nytt brente kirken i 1463/64 og den var ruiner da den i 1537 ble domkirke. Den tidligere domkirken var Kristkirken på Holmen i Bergen som ble revet i 1531 for å gi plass til utbedring av festningsverket på Bergenhus. Biskop Gjeble Pederson sørget for å få gjenreist tårnet og reparert skader på bygningen før sin død i 1557. Dette tårnet var over midtskipet og ble erstattet av tårn i vestenden på 1640-tallet da kirken fikk sin nåværende form etter branner i 1623 og 1640. Der var også omfattende restaureringsarbeider etter bybrannen i 1702, og kirken ble ikke tatt i bruk igjen før 1743.

Bygningen

Domkirken i Bergen koret,
Foto: Nina Aldin Thune
Domkirken i Bergen mot sideskipet
Foto: Nina Aldin Thune
Domkirken i Bergen Kanonkulen
Foto: Nina Aldin Thune

Kirken er en langkirke i stein med sideskip og skrudhus. Den er 60,5 m lang og 20.5 m bred. Tårnets bredde er 13 m mens koret er 13,5 m bredt. Koret i øst er enskipet og polygonalt avsluttet. Tårnet har kvadratisk grunnflate. Nord for koret ligger et kapell som er identisk med 1700-årenes «Capitul» og middelalderens skrudhus, en bygning på 16 x 9 m utvendig målt. Kirkens orientering avviker 15° mot sør fra geografisk øst-vest-akse.

Ombygninger og restaureringer i nyere tid

En større ombygning ble foretatt i 1880-83 av arkitektene Christian Christie og Peter Blix. Sideskipet ble revet og bygget opp fra nytt, men fire nygotiske søyler. En ville at kirken skulle få tilbake middelalderdrakten og fjernet derfor rokokkointeriøret. Kirken fikk da også et nytt alter i kleberstein.

I 1964 ble kirken på nytt restaurert av arkitekt Peter Helland-Hansen. Den fikk i alt vesentlig beholde den form arkitekt Christie ga den, men sporene i murverket etter dens lange og omskiftelige historie ble gjort mer synlige. Samtidig ble bygningen oppmålt og undersøkt.

Kirken har også et minne fra Slaget på Bergens våg mellom engelske og hollandske skip i 1665. Fortsatt sitter det en kanonkule i veggen.

Interiør

I våpenhuset er der steinarbeider som kan være utført av de samme murerne som arbeidet på Westminster Abbey. Her er også portretter av de fleste etterreformatoriske biskopene. Monumentet over Johan Nordahl Brun (død 1816) er reist av kong Karl Johan. Over hoveddøren henger et epitafium fra 1652 opprinnelig fra Mariakirken i Bergen malt etter et bilde av Raphael

I koret er en minneplakett over Magnus Lagabøter som ble gravlagt i kirkens kor.

Glassmalerier

Glassmaleriene ble laget i 1880-årene i forbindelse med restaureringen. Kirken har fire glassmalerier i koret og et i skrudhuset.

Glassmaleriene i koret
nede er fra det gamle testamentet Adam og over Jesu fødsel
Foto: Nina Aldin Thune
nederst kopperslagen i ørkenen, over denne Jesu korsfestelse og over denne igjen Frans av Assisi og Clara Scifi Frans´ første tilhenger
Foto: Nina Aldin Thune
nede Jona med hvalen og over dette Jesu oppstandelse flankert av Olav den hellige med øksen
Foto: Nina Aldin Thune
nede Noas ark og Jesu dåp av døperen Johannes
Foto: Nina Aldin Thune

De fire glassmaleriene var bekostet av kjøpmann Sundt og familievåpenet finnes også på maleriene.


Altertavlen

Altertavlen har Kristus som Allhersket med jordkloden i sin ene hånd og den andre løftet til velsignelse. Han er omgitt av de fire evangelistene, som alle holder en bok med den enkeltes symbol. Under står det skrevet «Jesu Kristi Guds sønns blod renser fra all sund (1Joh 1,7)

Altertavle, tegnet av arkitekt Chr. Christie, og på det nærmeste fullført 1884. Av kleberstein. Det meste av steinen var fra Osterfjorden. Kristus i midten, evangelistene på hver side. Alle har korsglorie og er kledd i kjortel og kappe. Kristus holder jordkloden i venstre hånd, den høyre løftet i velsignelsesstilling. Evangelistene holder hver sin lukkede bok. Evangelistsymbolene innrisset på bøkene. Fra venstre Matteus med engel, Lukas, feilaktig med ørn istedenfor okse, Johannes (skjeggløs) også med ørn,Markus med løve. Figurene utført av billedhugger Hans Joh. Johannessen
Foto: Nina Aldin Thune

To bilder som er fra den gamle altertavlen som var i bruk før 1880 , nattverden og korsfestelsen henger i sideskipet.

«Nattverden» av J. G. Müller, malt 1801 til altertavlens nedre del, ant. etter et forbilde fra 1700-årene
Foto: Nina Aldin Thune
«Korsfestelsen» av J. G. Müller, malt 1801 til altertavlens midtparti
Foto: Nina Aldin Thune

Bilder

Litteratur

  • Ekroll, Øystein, Stige, Morten, Havran, Jiri, Middelalder i Stein bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3
  • Lidén, Hans-Emil og Magerøy, Ellen Marie, Norges Kirker, Bergen Bind II, Oslo 1983, ISBN 82-05-14299-8 (bd.2)
  • Knudsen, Jacob Frode, Bergen Domkirke 700 år, Bergen 2001

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Bergen domkirke.


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|