Bergen byarkiv

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

Bergen Byarkiv ble opprettet i 1979 og holder til i deler av Hansa bryggeris gamle anlegg i Kalfarveien 82 i strøket Kalfaret.

Sitat Det som har vært - og det som kan bli Sitat
Motto

Oppgaver

Bergen Byarkiv er arkivmyndighet og arkivdepot for Bergen kommune og har 4 hovedoppgaver:

 • Utvikle og kontrollere kommunens arkivfunksjoner
 • Oppbevare, sikre og betjene de arkivsakene som ikke lenger trengs i den daglige forvaltningen
 • Fremme utnyttelsen av arkivsakene som kildemateriale
 • Motta og samle inn privatarkiver som er viktige for byen, og fremme kjennskapet til byens historie bl.a. i samarbeid med stiftelsen Lokalhistorisk Arkiv i Bergen.

Bergen Byarkiv har ansvar for det nåværende kommunale forvaltningsområdet, materiale fra tidligere kommunale forvaltningsområder fra den perioden de var kommunale, og fra privat sektor i Bergen. Sentralarkivet har i utgangspunktet ansvaret for arkivene fra inneværende arkivperiode 2004–2007. De enkelte avdelingene i kommunen har selv ansvar for det materialet som ikke er avlevert til byarkivet eller omfattes av Sentralarkivets tjenester. For det meste dreier dette seg om materiale etter kommunesammenslutningen i 1972, selv om en del enheter fremdeles har arkiver som er eldre enn dette.

Byarkivets arkivmateriale er i hovedsak fra perioden 1702 (bybrannen) - 1980, det eldste materialet er fra 1550 og det yngste fra 2001. Det geografiske området som dekkes er stort sett begrenset til nåværende Bergen kommune, dvs. tidligere Bergen by/fylke samt de tidligere omegnskommunene Arna (inkl. Haus), Fana, Laksevåg (med de eldste delene av Askøy), Årstad, Åsane og Landsognenes formannskapsdistrikt. Enkelte privatarkiver inneholder informasjon om hele fylket eller Vestlandet, og noen har materiale fra hele verden.

Arkivene

Emnemessig ligger størstedelen av arkivene innenfor det nåværende kommunale forvaltningsområdet, men det er også store og mange arkiver fra bedrifter og organisasjoner, f.eks.:

 • kommunestyre/formannskap/sentraladministrasjon
 • skolevesen og skoler
 • sosialvesen og sosiale institusjoner
 • helsevesen med institusjoner
 • vei-, vann- og kloakkvesen
 • Alvøen Papirfabrikk
 • Arne Fabrikker
 • Trengereid Fabrikker
 • Salhus Tricotagefabrik
 • Solheimsviken A/S
 • Hansa Bryggerier
 • ca. 20 arkitektfirma
 • Nordlandshandlerne på Bryggen
 • Bergen Haandværks- og Industriforening
 • Bergens Handelsforening
 • Fagforeninger
 • Buekorps
 • Idrettslag
 • Speider- og friluftsorganisasjoner
 • legater, institusjoner og privatpersoner (St. Jørgens Hospital)

I samarbeid med veteranorganisasjonene i regionen, Bergen forsvarsforening og Hordaland Fylkesarkiv ble prosjektet Motstandsarkiv i Bergen opprettet. Her er det beretninger, minnestoff og arkivmateriale om motstand og dagligliv i Bergen under siste krig, vesentlig innsendt av enkeltpersoner. Materialet oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Byarkivet har i mars 2007 ca 19 500 hyllemeter arkivsaker fordelt på ca 2500 enkeltarkiver som er levert i ca 3800 omganger.

Gjennomsnittlig tar byarkivet imot 400–600 hyllemeter arkivsaker pr. år. Den gjennomsnittlige arkivproduksjon i kommunen er 700–800 hyllemeter.

Eksterne lenker