Basilica di San Francesco (Assisi)

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Basilica di San Francesco (Assisi)
Lightmatter Basilica of StFrancis Assisi.jpg
Assisi Foto: Aaron Logan
Generelt
Byggeår:  1228-1253
Arkitektur
Periode: Gotikk
Teknikk:  Mur
Materiale:  Stein
Tårn:  Klokketårn
Portal:  Gotiske portaler
Kor:  Apsidalt avsluttet kor
Skip:  Enskipet
Kirkerommet
Diverse:  Kirken har overkirke, underkirke og krypt.

Flag of UNESCO.png Basilica di San Francesco (Den hellige Frans' basilika) er en gravkirke for Frans av Assisi og hovedkirke for den gren av fransiskanerordenen som kalles konventualene. Den ligger i Assisi, Italia. San Francesco-kirken er dekorert av tidens beste kunstnere, deriblant Cimabue, Simone Martini, Pietro Lorenzetti og særlig Giotto og hans verksted, som på veggene i overkirken har malt en serie bilder fra Frans' liv

Frans av Assisi

Basilica di San Francesco
Overkirken
Underkirken
Plan over Cimabues malerier i hvelvene i overkirken malt 1280
Basilica di San Francesco
Interiør overkirken
Interiør underkirken

Den hellige Frans av Assisi døde den 3. oktober 1226. Allerede i 1228 ble han kanonisert. Lederen av fransiskanerordenen var broder Elias, som straks gikk i gang med å bygge en kirke til å romme helgenens jordiske rester. Allerede i 1230 kunne de overflyttes til den nybygde kirken, hvor allikevel fullførelse og arbeider med den fortsatte i lang tid. Kirken ble bygget i to etasjer: en lav og dunkel underkirke, og en høy og lys overkirke. Under høyalteret i underkirken ble Frans begravet. Senere er det gravet ut en krypt omkring helgengraven, som inntil da hadde vært utilgjengelig, idet broder Elias fryktet at nabobyer, særlig Perugia, skulle forsøke å sette seg i besittelse av de verdifulle relikviene med våpenmakt.

Bygningen

Kirken ble bygget i tidsrommet 1228-1253, og har form som et enkelt latinsk kors. Taket er innvendig dekket med gotiske ribbehvelv og utvendig er veggene støttet opp av kraftige strebepilarer. Vinduer og buer er spisse. Hovedinntrykket er likevel romansk. Kirken er derfor en syntese av gotisk og romansk arkitektur og dette er karakteristisk for italiensk gotisk arkitektur. Sammenligner vi denne kirken med eksempler fra Nord-Europa ser vi store forskjeller. En av de viktigste forskjellene er murens karakter, den er mer kompakt og lukket. Dette er et gjennomgående trekk ved de gotiske kirker i Italia.

Både den øvre og den nedre kirken er opprinnelig bygget med en enkle korsplanen men et enskipet skip som har fire kvadratiske fag men ribbehvelv og et transept som er et halvt fag på hver side og en apside. Den nedre apsiden er halvsirkelformet den øvre polygonal. Til venstre for kirken står et romansk klokketårn.

Kirken er den mest berømte av alle tiggermunkkirkene, kanskje ikke så mye på grunn av arkitekturen, men som graven til ordenens grunnlegger og for de tidlig 1300- talls kalkmaleriene som beskriver hans liv. Fordi kirken var et monument over Frans av Assisi var den mer dekorert enn de andre typiske tiggermunkkirkene. Bygningen består dessuten av to etasjer, hvor den nederste er mørk og kryptlignende, mens den berømte øverste etasjen er lys, rommelig og elegant.

Overkirken

Overkirken har en fasade delt inn i to horisontale soner som er omtrent like store. Der er en enkel gotisk portal delt av en søyle og med et rosevindu som er satt inn i et tympanonfelt. Over døren er der er stort rosevindu der de dekorative detaljene for det meste er romanske. Rundt dette er de fire evangelistsymbolene. Sammen med vinduet danner de en firkantkomposisjon. I gavlen er er også et rosevindu.

Underkirken

Underkirken var opprinnelig romansk og har lave krysshvelv over skipet og ribbehvelv over transeptarmene. Men rommet er blitt utvidet med en rekke kapell bygget mellom 1350 og 1400. Hovedinngangen til skipet er gjennom en gotisk portal bygget mellom 1280 og 1300 og senere utstyrt med en enkel renessanse arkade i 1487 laget av Francesco da Pietrasata. I tympanonfeltet på den gotiske portalen er et rosevindu.

Jordskjelv

Graven i krypten

Den 26. september 1997 rammet to kraftige jordskjelv Foligno og Assisi. Den følgende måneden var der nye skjelv nesten daglig. Flere personer omkom da hvelvet i San Francesco basilikaen styrtet sammen, samtidig som flere uvurderlige fresker ble ødelagt.

Litteratur

  • White, John; Art and Architecture in Italy 1250-1400 new Haven , London 1966, 1987, 1993 ISBN 0-300-05584-6

Eksterne lenker

Bilder

Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|