Bagsværd kirke

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Bagsværd kirke
2010 06 16-18 kJØBENHAVN 2 021.jpg
Bagsvæerd (2010.06.18.) Foto:Frode Inge Helland
Generelt
Byggeår:  1976
Arkitektur
Arkitekt:  Jørn Utzon
Teknikk:  Rammekonstruksjoner og modulelementer.
Materiale:  betong
Mål:  ca. 80m x 22m
Kirkerommet
Plasser:  350
Bagsværd, København.
Kart: Google maps
Nordfasaden.
Foto: Frode Inge Helland
Nordvestfasaden.
Foto: Frode Inge Helland
Østlige del av sydfasaden.
Foto: Frode Inge Helland
Plan 1. etasje. Romliste i teksten
Foto: Frode Inge Helland
Lengdesnitt. Øst til venstre.
Foto: Frode Inge Helland
Inngangsparti til kirken.
Foto: Frode Inge Helland
Inngangsparti til møteromsavdelingen.
Foto: Frode Inge Helland

Foto: Frode Inge Helland

Bagsværd kirke (1976) er en treskipet langkirke i Bagsværd, Gladsaxe, Danmark. Den har ca. 350 plasser som fordeler seg på 160 faste, 120 løse stoler og ca. 80 på balkong. Kirkebygningen indeholder foruten kirkeskip, sakristi, kontorer, konfirmjonsstuer og møtesal en hel avdeling for ungdomsaktiviteter.
Kirken er tegnet av arkitekt Jørn Utzon (1918 – 2008).

Bygning

Tomten er lang og smal, 100m x 40m. Dette gjenspeiles i kirkens mål er 80m ang og er 22m bred. Den lange, smale tomten har formet et langt, smalt bygningsanlegg, som åpner sig innover mot små, indre gårdsrom, med lukkete fasader mot omgivelsene. Kirkenen er bygget opp av et skjelett som utgøres av 111 prefabrikerte rammer av betong med høyder som varierer fra 4,5 til 7,65 m. Avstanden mellom rammene er overalt modulbredden 2,20 m. Rammene bærer det selvbærende, 8 – 10 cm tykke foldetak av betong med en spennvidde på 17,35 m. Denne konstruksjonen er utført i sprøytestøp betong, tilsatt perlestein og sand. Armeringen består av spesialfabrikerte armeringsnett og tilleggsarmering på belastningsutsatte steder. Foldetaket er utvendig kledd med isolasjon og er påspent taksperrer som bærer de plane yttertaksflatene. Taktekking av aluminium.
Mot nord er det et horisontalt vindu i hele midtskipets bredde som slipper inn lys til kirkeromme.

Eksteriør

Eksteriøret minner om et lager- eller industribygg med enkle blokkvolumerer kledd med hvite betongplater som veksler mellom glatte flater og flis-liknende oppruting. Tekking av alumimiumsplater.
Langfasadene nord og syd er lukket og uten viduer for å holde trafikkstøyen best mulig ute fra kirkerommene.
Interiørets organiske utforming står i sterk kontrast til eksteriøret.

Interiør

Kor og skip er integrert i ett eneste rom. Sidekorridorene er åpne mot skipet og danner sideskip i et trekipet kirkerom.
Alteret er eksentrisk plassert foran en skjerm av betongitter som dekker sakrsitiveggen bak.
Interiøret med sitt organiske, ondulerte foldetak kontrasterar eksteriøret og skaper et skyggeløst, lunt innfallende lys med hovedstyrken mot alteret. Alle innvendige betongflater og tak er hvittet med kalk tilsatt hvit sement. Gulvet er utført med spesialfliser i hvit betong. De hvite flatene kontrasterer med kirkebenker og dører som er i kalket, kvistfri furu.
Tekstiler av håndvevet ull. Orgelet er plassert på vestveggen mot koret.
Prekestol og døpefont er, sett fra skipet, plassert til venstre for alteret.
Belysning fra rekker av tettsittende, nakne lyspærer i klart glass.
Skipet har galleri på tre sider. Midtgalleriet er over sakristiet, bak skjermveggen bak alteret som stikker ca 40 cm over gallerifronten. Galleriene har adkomst via trapp i sidekorridorene der dissee åpner seg mot hovedskipet.
Rom:

 1. Våpenhus
 2. Kirkerom, skip og kor i ett.
 3. Sakristi.
 4. Kor og organist.
 5. Kirketjener.
 6. Prest.
 7. Magasin.
 8. Konfirmantrom.
 9. Møtesal.
 10. Møtelokaler.
 11. Gårdshager.
 12. Kordegn.
 13. Kapell.

Billedgalleri interiør

Inventar

Alterveggen, orgelperspektivet og øvrig inventar er tegnet av arkitekten, Jørn Utzon.
All annen utsmykning og annen kunstnerisk utsmykning er utført av keramiker og vever Linn Utzon, som teppe i sakristi, antependier på alter og prekestol.

I det sydlige flanketårn henger fire klokker i forskjellig størrelse, støpt av Eijsbouts i Nederland.

Historie

 • 1530-årene, i slutten av. Den opprinnelige kirke i Bagsværd blir revet og steinen brukt til restaureringen av universitet på Vor Frue plads i København. I de påfølgende århundrer måtte menigheten benytte kirken i Gladsaxe. Etter første verdenskrigen måtte menigheten benytte en gymnastikksal til til gudstjenester uten dåp og altergang.
 • 1923. Menighetshuset innredet til midlertidig kirkesal i.
 • 1948. Den sterke befolkningsøkningen gjør det nødvendig å ta opp spørsmålet om å bygge en ny kirke i Bagsværd.
 • 1950. Bagsværd skilles ut fra Galdsaxe sogn.
 • 1954. Gladsaxe sorgneråd skjenker grunn til kirken. Men området er fredet grunn og kan ikke benyttes til formålet og de må forhandles om ny grunn.
 • 1966. Ny lov vedtas i Folketinget som gir menighetsrådet rett til å forestå bygging av kirke.
 • 1968. Godkjent skisseprosjekt for ny kirke. men de bergende kostnadene overstiger det disponible beløp. Gladsaxe kommune bidrar med 1 000 000 kr og prosjektet godkjennes av kirkeministeriet.
 • 1973. Byggingen av den nye Bagsværd kirke settes i gang.
 • 1976. Bagsværd kike blir innviet.

Kilder

Informasjonsblad utgitt av Bagsværd menighetsråd 2004.

Litteratur

 • Stilling, Niels Peter ; Danmarks kirker, Aalborg, 2000, ISBN 87-567-6059-0 side. 328

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Bagsværd kirke.

Commons

Commons har multimedia
for Bagsværd kirke.


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi |
Kart: Kart over eldre kirker|